Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd Grodzki w Świeciu

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
Sąd Powiatowy w Świeciu [1869] 1920-1939 [1970]
- brak danych - 1869 - 1869
1920 - 1939
1970 - 1970
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Rozporządzeniem Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 13 XII 1919 r. (weszło w życie 1 I 1920 r.) w miejsce pruskich sądów obwodowych powołano sądy powiatowe. Na mocy prawa o ustroju sądów powszechnych z 6 II 1928 r. wymienione sądy zreorganizowano, przekształcając je w sądy grodzkie. Przetrwały do września 1939 r. W sprawach cywilnych sądy te rozstrzygały sprawy majątkowe do wartości 2 tysięcy złotych i sprawy podziałowe, gdy wartość przedmiotu dzielonego nie przekraczała 50 tysięcy złotych. Poza tym sądy te wydawały wyroki w sprawach niemajątkowych i związanych z nimi roszczeniach majątkowych, w sprawach o ochronę zakłóconego posiadania albo o przywrócenie posiadania, w sprawach roszczeń pieniężnych wynikających z najmu oraz dotyczących alimentów o wartości ponad 1 tysiąca złotych od żony z drugiego małżeństwa. Sądy te rozstrzygały także w sprawach spadkowych i opiekuńczych oraz rejestrowały testamenty. Z zakresu spraw karnych sądy grodzkie wydawały wyroki w przypadkach, w których przewidywano karę do 2 lat więzienia albo grzywnę oraz w sprawach przestępstw przeciw mieniu o wartości mniejszej od 1 tysiąca złotych. 1. Repertoria l p. inw. (sygn. 1-6)
2. Testamenty (sygn. 7-1594)
3. Spadki (sygn. 1595-1882)
4. Kuratela spadkowa (sygn. 1883-1888)
5. Sprawy opiekuńcze (sygn. 1889-2586)
6. Depozyty (sygn. 2587-2682)
7. Umowy małżeńskie (sygn. 2683-2820)
8. Sprawy dokumentów (sygn. 2821- 2847)
9. Przetargi przymusowe (sygn. 2848-2931)
10. Upadłości (sygn. 2932-2945)
11. Egzekucje (sygn. 2946-2964)
12. Sprawy procesowe (sygn. 2965-4044)
13. Sprawy karne (sygn. 4045-4324)
baza danych IZA

Amount of archival material

4346

4346

0

9.52

9.52

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.