Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
- brak danych - 1920-1939
- brak danych - 1920 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy rozpoczęło działalność w 1920 r. na mocy dekretu ministra byłej dzielnicy pruskiej z 1 VIII 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu byłej dzielnicy pruskiej. Było urzędem ogólnej administracji państwowej szczebla powiatowego, ze starostą jako przedstawicielem rządu i szefem ogólnej administracji publicznej na czele. Starosta przewodniczył sejmikowi powiatowemu i był przewodniczącym wydziału powiatowego. Ponadto był wykonawcą zleceń wojewody, służbowym zwierzchnikiem władz i urzędów na terenie powiatu, organem zarządzającym, orzekającym i rozstrzygającym. Na mocy rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 19 I 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej zunifikowano administrację ogólną byłej dzielnicy pruskiej z administracją ogólną pozostałych ziem polskich. W 1930 r. utworzono urząd stałego zastępcy starosty. Starostwo podlegało wojewodzie poznańskiemu, a po wejściu w kwietniu 1938 r. Bydgoszczy wraz z powiatem w skład województwa pomorskiego-wojewodzie pomorskiemu. Starosta kierował całokształtem życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego na terenie powiatu. 1. Sprawy organizacyjne: spis ludności, budżety miast i gmin
2. Sprawy wyborów i stowarzyszeń: wybory do rady powiatowej, działalność stowarzyszeń
3. Sprawy administracyjne: obywatelstwo, opcje, zgłoszenia przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych, organizacja spółek wodnych, cechy rzemieślnicze, ewidencja rzemieślników, szkoły, obwody rybackie
4. Sprawy rolne: spis gospodarstw, parcelacje, przewłaszczenia, zalesienia
5. Sprawy budowlane: utrzymanie dróg i szos, budowa zakładów
baza danych IZA,
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
6/8/0/1.1/001 Spis miejscowości powiatu bydgoskiego i wykaz Urzędów Stanu Cywilnego 1937 0
6/8/0/1.1/002 Ogólny spis ludności, pow. bydgoskiego w dniu 30 września 1921 roku. 1921 0
6/8/0/1.1/003 Urzędnicy komunalni miasta Solca 1920-1939 0
6/8/0/1.1/004 Akta dotyczące Zarządu Miasta Koronowa 1933-1935 0
6/8/0/1.1/232 Sprawozdania okresowe ze stanu bezpieczeństwa za m. listopad 1936 1936 0
6/8/0/1.1/233 Sprawozdanie z polskiego legalnego ruchu politycznego za m. grudzień 1937 1937 0
6/8/0/1.1/234 Miesięczne sprawozdanie z życia mniejszości narodowych za m. czerwiec i październik 1937 1937 0
6/8/0/1.1/235 Miesięczne sprawozdanie z polskiego legalnego ruchu politycznego styczeń - grudzień 1938 1938-1939 0
6/8/0/1.1/236 Miesięczne sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa czerwiec 1937 - wrzesień, październik, listopad, grudzień 1937 1937-1938 0
6/8/0/1.1/237 Miesięczne sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa za miesiąc styczeń 1938 - grudzień 1938 1938-1939 0
6/8/0/1.1/238 Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa za miesiąc lipiec 1939 1939 0
6/8/0/1.1/240 Protokół z zebrania periodycznego kierowników władz i urzędów I instancji z 7 XI 1930 1930 0
6/8/0/1.1/241 Sprawozdanie sytuacyjne 1938 0
6/8/0/1.1/242 L. Krzyżaniak - registrator Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy 1920-1939 0
6/8/0/1.1/243 [Mapa powiatu bydgoskiego z planami miast w powiecie] 1920-1925 0
1 2 3 4 ... 6 7 8 9 10 ... 14 15 16 17

Amount of archival material

246

246

0

1.09

1.09

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.