Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Państwowy Bank Rolny Oddział w Grudziądzu

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
- brak danych - [1851] 1925-1939 [1961]
- brak danych - 1851 - 1851
1925 - 1939
1961 - 1961
- brak danych - tak
instytucje finansowe - banki polski
niemiecki
indeks geograficzny Yes - brak danych -
indeks osobowy Yes - brak danych -
indeks rzeczowy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Państwowy Bank Rolny został powołany do życia dekretem Naczelnika Państwa z 5 II 1919 r. Jednym z oddziałów PBR był Oddział w Grudziądzu, który do 1928 r. działał jako Wydział Rent Byłych Banków Rentowych. W 1945 r. PBR został reaktywowany, a sprawy przedwojennego oddziału grudziądzkiego przejął nowo utworzony toruński oddział banku. Państwowy Bank Rolny przestał istnieć w 1948 r. Zadania banku: popieranie parcelacji, osadnictwa i regulacji rolnych, popieranie rozwoju rolnictwa i wspoółdziałanie w organizacji kredytu rolniczego, administrowanie funduszami instytucji prowadzącymi przed I wojną światową działalność kolonizacyjną (b. pruskie banki rentowe, komisja kolonizacyjna, komisja generalna, itp.) 1. Wydział I Sekretariat (7 j.a.): okólniki i komunikaty, budżet (kontrole), zadłużenia i przewłaszczenia gruntów (instrukcje), ekspertyzy, biurowość i archiwum
2. Wydział II Księgowość (48 j.a.): finanse (bilanse centrali i oddziału, rachunki bieżące)
3. Wydział III Bankowy (19 j.a.): okólniki, księgi (wkłady oszczędnościowe, parcelacyjne, dłużnicy i wierzyciele, rozliczenia kredytów)
4. Wydział IV Kredytu długoterminowego (1261 j.a.): pożyczki długoterminowe (inwestycje rolne, spłaty rodzinne), nieruchomości (kwestionariusze statystyczne, opisy)
5. Wydział V Kredytu krótkoterminowego (4738 j.a.): kredyty (zakup maszyn, budownictwo, sadownictwo, melioracje, uprawa i hodowla, pszczelarstwo)
6. Wydział VI Funduszów administracyjnych (1 j.a.): pożyczki dla rolników (zabudowa osad, niewypłacalność)
7. Wydział VII Agrarny (4850 j.a.): majątki (administracja, zakup, szacunki), pożyczkobiorcy
8. Wydział VIII Rent (6278 j.a.)
baza danych IZA

Amount of archival material

17549

17544

0

89.76

89.67

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.