Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
- brak danych - 1939-1945
Landratsamt Bromberg 1939 - 1945
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe niemiecki
indeks osobowy Yes - brak danych -
inne pomoce Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W latach 1939-1945 władze powiatowe tworzył samorząd powiatowy i administracja państwowa. Nominalnym kierownikiem i koordynatorem czynności wszystkich władz powiatowych był landrat. Był przełożonym wszystkich władz powiatowych. Bezpośrednie kierownictwo i nadzór nad załatwianiem spraw z zakresu administracji państwowej sprawował nadinspektor (inspektor) rejencyjny, który był zarazem dyrektorem biura landratury i decydował we wszystkich sprawach, z wyjątkiem zastrzeżonych landratowi. Należały do nich sprawy tajne i poufne, zarządzenia rejencyjne, wszystkie pisma otrzymywane z NSDAP, nominacje, sprawy personalne i inne szczególnie ważne. Administracja samorządu powiatowego i nadzór nad podległymi gminami leżały w gestii inspektora powiatowego. 1. Ogólna administracja: przepisy w sprawach organizacyjnych i kadrowych, statystyka ludności z 1939 r.
2. Policja: przepisy dotyczące organizacji policji, paszporty i przepustki na wyjazd, sprawy kryminalne, wysiedlenia, rejestracja obcokrajowców, opinie o Polakach, poszukiwania osób zaginionych, prasa, sprawy przeciwpożarowe i drogowe, listy gończe, komunikaty śledcze
3. Sprawy szkolne: sprawy szkół i kościołów
4. Opieka społeczna: odszkodowania za straty poniesione podczas działań wojennych we wrześniu 1939 r., opieka nad dziećmi
5. Sprawy zdrowia: urząd zdrowia na powiat bydgoski
6. Sprawy budowlane, mieszkaniowe i osadnicze: planowanie budownictwa i rozbudowy miast, budownictwo mieszkaniowe, budowa obiektów użyteczności publicznej, dróg, ulic i mostów, rozbudowa urządzeń wodnych, zaopatrzenie w materiały, obrona przeciwlotnicza, zaopatrzenie w wodę
7. Urządzenia publiczne i sprawy gospodarcze: dzierżawa i sprzedaż parcel państwowych, zezwolenia na prowadzenie zakładów przemysłowych, handlowych i rzemieślniczych
8. Sprawy finansowe i podatkowe: budżety, wycinki prasowe
9. Niemiecka lista narodowa: przepisy, statystyka, wnioski, odwołania
10. Wydział Powiatowy: przepisy o organizacji urzędów stanu cywilnego, informacje o działalności
baza danych IZA,

Amount of archival material

19481

733

0

56.30

5.24

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.