Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Referat Specjalny Służby Bezpieczeństwa w Gdyni-Potulicach

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
- brak danych - 1940-1945
Sonderrefarat SD Gotenhafen - Lebrechtsdorf 1940 - 1945
- brak danych - tak
administracja specjalna - bezpieczeństwo publiczne niemiecki
indeks osobowy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Referat Specjalny Służby Bezpieczeństwa w Gdyni - Potulicach podlegał Centrali Przesiedleńczej z inspektorem policji bezpieczeństwa i SD na czele, podporządkowanemu Wyższemu Dowódcy SS i Policji. Zasadniczym zadaniem była organizacja wysiedleń (plany, nadzór) oraz selekcja narodowościowa. Referat Specjalny działał na obszarze okręgu Rzeszy Gdańsk- Prusy Zachodnie. 1. Akta ogólne (1 j.a.): rozporządzenia, działalność (sprawozdania), pracownicy
2. Korespondencja z policją (5 j.a.): wysiedlanie (wnioski)
3. Ewakuacje specjalne (24 j.a.): osoby przewidziane do ewakuacji (wykazy)
4. Transporty do obozu (8 j.a.): wysiedleni do obozu w Potulicach i skierowani ze zlikwidowanych obozów w Smukale i Toruniu (wykazy)
5. Opinie polityczne (221 j.a.): właściciele gospodarstw i mieszkań przeznaczonych dla Niemców
6. Badania przynależności rasowej (6 j.a.): kierowanie rodzin do obozu w Łodzi
7. Badania przynależności narodowej (19 j.a.): oddziały w Jabłonowie, Smukale i Toruniu, zarządzenia (niemiecka lista narodowa), internowania, więźniowie obozu w Stutthofie przekazani do obozu w Potulicach, zwolnienia z obozów
8. Represje (24 j.a.): internowani w obozie w Potulicach (przekazani przez policję), podejrzani o kontakty z partyzantami, przynależność do organizacji podziemnych, internowanie (wnioski, akta poszczególnych rodzin), kontrola przesyłek
9. Zmiany w ewidencji wysiedlonych (11 j.a.): zwalnianie i urlopowanie z obozu (wnioski, praca poza obozem), zmiany w ewidencji wysiedlonych, poszukiwania osób, repatriacja Litwinów
10. Oddział Referatu Specjalnego w Jabłonowie (42 j.a.): organizacja, pracownicy, niemiecka lista narodowa (korespondencja, wnioski o wpis, przesłuchania osób)
11. Oddział Referatu Specjalnego w Smukale (2 j.a.): organizacja, pracownicy, działalność (sprawozdania)
12. Oddział Referatu Specjalnego w Toruniu (8 j.a.): organizacja, pracownicy, zatrudnianie internowanych, badania przynależności rasowej i narodowościowej
- brak danych -

Amount of archival material

357

352

0

3.86

3.27

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.