Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
Previous archive Next archive
9622.15 15893.0
2030.3 22
18899 6003

W skład Archiwum Państwowego w Bydgoszczy wchodzą: Oddział I Przechowywania, Opracowania i Zabezpieczania Materiałów
Archiwalnych (z pracownią konserwatorską, sekcją przechowywania dokumentacji i sekcją ds. gromadzenia materiałów archiwalnych gospodarczych i własnościowych), Oddział II Informacji i Udostępniania Materiałów Archiwalnych (w skład oddziału wchodzą czytelnia i pracownia reprograficzna), Oddział III Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym, samodzielne stanowisko ds. ewidencji i popularyzacji zasobu, samodzielne stanowisko ds. informatyzacji i ochrony informacji, dział finansowo- księgowy, dział administracyjno gospodarczy oraz Oddział w Inowrocławiu. W Archiwum znajduje się specjalistyczna biblioteka naukowa obejmująca wydawnictwa z zakresu archiwistyki, archiwoznawstwa, nauk pomocniczych historii, publikacji źródłowych, dzienników urzędowych, historii Bydgoszczy i regionu. Funkcję opiniodawczo- doradczą pełnią organy kolegialne: Kolegium, Komisja Metodyczna, Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji, Zespół ds. Zakupu Materiałów Archiwalnych.

W styczniu 1906 r. w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 65, w siedzibie likwidowanej pruskiej Komisji Generalnej dla Prowincji Poznańskiej i Prus Zachodnich w Bydgoszczy, utworzono archiwum gromadzące jej spuściznę aktową. W odrodzonej Polsce, do końca 1923 r., archiwum to funkcjonowało pod nazwą "Archiwum b. Komisji Generalnej w Bydgoszczy" i podlegało urzędom ziemskim w Poznaniu. W 1924 r. zostało włączone do sieci polskich państwowych archiwów historycznych jako oddział Archiwum Państwowego w Poznaniu. Przed 1939 r. do zasobu Archiwum przekazano akta zlikwidowanej pruskiej Regencji w Bydgoszczy. W 1938 r., po włączeniu Bydgoszczy do województwa pomorskiego, teren działania Bydgoskiego Archiwum został rozszerzony do jego granic. W 1939 r. okupacyjne władze niemieckie przekształciły Archiwum Bydgoskie w oddział Archiwum Rzeszy w Gdańsku, który miał gromadzić akta z terenu Bydgoszczy i Torunia oraz powiatów: bydgoskiego, chełmińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, wyrzyskiego. W latach wojny do zasobu Archiwum trafiły akta zlikwidowanych urzędów polskich z lat 1920-1939, w tym wojewódzkich z Torunia: Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego, Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowej. W latach 1945 - 1947 Archiwum funkcjonowało ponownie jako oddział Archiwum Państwowego w Poznaniu. W 1947 r. zostało przekształcone w samodzielne Archiwum Państwowe w Bydgoszczy właściwe dla województwa pomorskiego, a od 1950 r. województwa bydgoskiego. Posiadało oddział w Toruniu (od 1952 r.) oraz powiatowe archiwa państwowe w Chojnicach, Grudziądzu, Inowrocławiu, Włocławku. Z Archiwum Poznańskiego i Gdańskiego do Bydgoszczy przekazano część zespołów pochodzących z terenu województwa bydgoskiego, w tym: akta Deputacji Kamery Wojenno-Domenalnej w Bydgoszczy, dokumenty pergaminowe i akta klasztorów w Bydgoszczy, Koronowie, Mogilnie, Strzelnie i Trzemesznie oraz akta urzędów domenalno-rentowych. W 1973 r., po zmianach w podziale administracyjnym kraju, Oddział w Toruniu został przekształcony w Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Toruniu. W 1982 r. Oddział we Włocławku włączono do Archiwum w Toruniu. Za zmianami terytorialnymi szły zmiany w zasobie Archiwum. Do Torunia i Włocławka przekazano akta władz i instytucji szczebla powiatowego, miejskiego i niższego, w tym akta starostw, władz miejskich, notarialne oraz stanu cywilnego z byłych województw toruńskiego i włocławskiego. Także do Oddziału w Inowrocławiu przekazano z Bydgoszczy większość akt władz i instytucji szczebla powiatowego i niższego z powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego i żnińskiego. W latach 70 tych do zasobu Archiwum Bydgoskiego włączono akta byłego Powiatowego Archiwum Państwowego w Chojnicach. W Chojnicach pozostała tylko Ekspozytura Archiwum pełniąca przede wszystkim funkcje magazynu archiwalnego, działającą do roku 2008. W 1990 r. przejęto dokumentację z byłego Archiwum Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bydgoszczy. W roku 2008 otwarty został nowoczesny magazyn archiwalny wraz z czytelnią przy ulicy Wiślanej 27 w Bydgoszczy, w którym funkcjonuje sekcja ds. gromadzenia materiałów archiwalnych gospodarczych i własnościowych.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
6/1481/0 Prezydium Gromadzkiej Rady w Malachinie, pow. Chojnice [1954] 1955-1959 0
6/1482/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ostrowitem, pow. Chojnice [1954] 1955-1959 0
6/1846/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Górnej Grupie, pow. Świecie [1954] 1955-1968 0
6/1837/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sipiorach, pow. Szubin [1954] 1955-1971 0
6/1461/0 Zjednoczenie Przedsiębiorstw Budownictwa Terenowego w Bydgoszczy [1954] 1958-1963 0
6/996/0 Liga Obrony Kraju Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy [1954] 1962-1971 [1976] 0
6/1440/0 Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Komunalnej i Przemysłu Terenowego Zarząd Okręgu w Bydgoszczy [1955] 1961-1973 0
6/1508/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wielkim Mędromierzu, pow. Tuchola [1957] 1960-1962 0
6/1456/0 Pomorskie Zjednoczenie Budownictwa Przemysłowego w Bydgoszczy [1958-1970]1971-1982 0
6/2228/0 Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Dzianotex" w Bydgoszczy [1958] 1975-1990 0
6/3086/0 Państwowa Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych Okręgowa Delegatura w Bydgoszczy [1959] 1970-1998 0
6/2880/0 Wojewódzkie Biuro Geodezji i Kartografii w Bydgoszczy [1962] 1976-1980 0
6/1487/0 Urząd Miejski w Koronowie, pow. Bydgoszcz [1965] 1973-1975 0
6/1573/0 Zrzeszenie Technicznej Obsługi Rolnictwa w Bydgoszczy [1965] 1981-1989 0
6/3184/0 Urząd Miasta i Gminy w Barcinie, pow. Szubin [1965]1973-1990 0
1 ... 256 257 258 259
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.