Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
Previous archive Next archive
9622.15 15893.0
2030.3 22
18899 6003

W skład Archiwum Państwowego w Bydgoszczy wchodzą: Oddział I Przechowywania, Opracowania i Zabezpieczania Materiałów
Archiwalnych (z pracownią konserwatorską, sekcją przechowywania dokumentacji i sekcją ds. gromadzenia materiałów archiwalnych gospodarczych i własnościowych), Oddział II Informacji i Udostępniania Materiałów Archiwalnych (w skład oddziału wchodzą czytelnia i pracownia reprograficzna), Oddział III Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym, samodzielne stanowisko ds. ewidencji i popularyzacji zasobu, samodzielne stanowisko ds. informatyzacji i ochrony informacji, dział finansowo- księgowy, dział administracyjno gospodarczy oraz Oddział w Inowrocławiu. W Archiwum znajduje się specjalistyczna biblioteka naukowa obejmująca wydawnictwa z zakresu archiwistyki, archiwoznawstwa, nauk pomocniczych historii, publikacji źródłowych, dzienników urzędowych, historii Bydgoszczy i regionu. Funkcję opiniodawczo- doradczą pełnią organy kolegialne: Kolegium, Komisja Metodyczna, Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji, Zespół ds. Zakupu Materiałów Archiwalnych.

W styczniu 1906 r. w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 65, w siedzibie likwidowanej pruskiej Komisji Generalnej dla Prowincji Poznańskiej i Prus Zachodnich w Bydgoszczy, utworzono archiwum gromadzące jej spuściznę aktową. W odrodzonej Polsce, do końca 1923 r., archiwum to funkcjonowało pod nazwą "Archiwum b. Komisji Generalnej w Bydgoszczy" i podlegało urzędom ziemskim w Poznaniu. W 1924 r. zostało włączone do sieci polskich państwowych archiwów historycznych jako oddział Archiwum Państwowego w Poznaniu. Przed 1939 r. do zasobu Archiwum przekazano akta zlikwidowanej pruskiej Regencji w Bydgoszczy. W 1938 r., po włączeniu Bydgoszczy do województwa pomorskiego, teren działania Bydgoskiego Archiwum został rozszerzony do jego granic. W 1939 r. okupacyjne władze niemieckie przekształciły Archiwum Bydgoskie w oddział Archiwum Rzeszy w Gdańsku, który miał gromadzić akta z terenu Bydgoszczy i Torunia oraz powiatów: bydgoskiego, chełmińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, wyrzyskiego. W latach wojny do zasobu Archiwum trafiły akta zlikwidowanych urzędów polskich z lat 1920-1939, w tym wojewódzkich z Torunia: Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego, Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowej. W latach 1945 - 1947 Archiwum funkcjonowało ponownie jako oddział Archiwum Państwowego w Poznaniu. W 1947 r. zostało przekształcone w samodzielne Archiwum Państwowe w Bydgoszczy właściwe dla województwa pomorskiego, a od 1950 r. województwa bydgoskiego. Posiadało oddział w Toruniu (od 1952 r.) oraz powiatowe archiwa państwowe w Chojnicach, Grudziądzu, Inowrocławiu, Włocławku. Z Archiwum Poznańskiego i Gdańskiego do Bydgoszczy przekazano część zespołów pochodzących z terenu województwa bydgoskiego, w tym: akta Deputacji Kamery Wojenno-Domenalnej w Bydgoszczy, dokumenty pergaminowe i akta klasztorów w Bydgoszczy, Koronowie, Mogilnie, Strzelnie i Trzemesznie oraz akta urzędów domenalno-rentowych. W 1973 r., po zmianach w podziale administracyjnym kraju, Oddział w Toruniu został przekształcony w Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Toruniu. W 1982 r. Oddział we Włocławku włączono do Archiwum w Toruniu. Za zmianami terytorialnymi szły zmiany w zasobie Archiwum. Do Torunia i Włocławka przekazano akta władz i instytucji szczebla powiatowego, miejskiego i niższego, w tym akta starostw, władz miejskich, notarialne oraz stanu cywilnego z byłych województw toruńskiego i włocławskiego. Także do Oddziału w Inowrocławiu przekazano z Bydgoszczy większość akt władz i instytucji szczebla powiatowego i niższego z powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego i żnińskiego. W latach 70 tych do zasobu Archiwum Bydgoskiego włączono akta byłego Powiatowego Archiwum Państwowego w Chojnicach. W Chojnicach pozostała tylko Ekspozytura Archiwum pełniąca przede wszystkim funkcje magazynu archiwalnego, działającą do roku 2008. W 1990 r. przejęto dokumentację z byłego Archiwum Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bydgoszczy. W roku 2008 otwarty został nowoczesny magazyn archiwalny wraz z czytelnią przy ulicy Wiślanej 27 w Bydgoszczy, w którym funkcjonuje sekcja ds. gromadzenia materiałów archiwalnych gospodarczych i własnościowych.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
6/1564/0 Akta miasta Kamienia Krajeńskiego, pow. Sępólno Krajeńskie 1773-1936 0
6/687/0 Cech kowali i rusznikarzy w Bydgoszczy 1774 0
6/776/0 Cech stolarzy w Barcinie, pow. Szubin 1774 0
6/806/0 Cech kowali w Żninie 1774 -1844, 1945-1948 0
6/439/0 Klasztor Reformatów w Łabiszynie, pow. Szubin 1774-1831 0
6/34/0 Urząd Domenalno-Rentowy w Nowem, pow. Świecie 1774-1874 0
6/682/0 Cech krawców w Koronowie, pow. Bydgoszcz 1774-1881 0
6/735/0 Cech krawców w Mogilnie 1774-1899 0
6/2255/0 Mapy uwłaszczeniowo-regulacyjne 1774-1910 [1914, 1920] 0
6/725/0 Cech stolarzy w Inowrocławiu 1774-1934 0
6/676/0 Cech rzeźników i wędliniarzy w Bydgoszczy 1774-1948 0
6/691/0 Cech rymarzy w Bydgoszczy 1775 0
6/2795/0 Cech piekarzy w Chojnicach 1775 0
6/690/0 Cech młynarzy w Bydgoszczy 1775 0
6/686/0 Cech kołodziejów w Bydgoszczy 1775, 1820-1858 0
6/451/0 Kapituła katedralna we Włocławku 1775-1822 0
6/723/0 Cech powroźników i kołodziei w Inowrocławiu 1775-1937 0
6/692/0 Cech garbarzy w Bydgoszczy 1776 0
6/693/0 Cech sukienników w Bydgoszczy 1776 0
6/771/0 Cech tokarzy w Bydgoszczy 1776 0
6/772/0 Cech garncarzy w Barcinie, pow. Szubin 1776 0
6/696/0 Cech murarzy w Chojnicach 1776-1852 0
6/671/0 Cech fryzjerów i perukarzy w Bydgoszczy 1776-1945 0
6/1880/0 Akta gruntowe Sądu Grodzkiego w Nowem, pow. Świecie 1776-1996 0
6/36/0 Urząd Domenalno-Rentowy w Świeciu 1777-1875 0
6/3071/0 Archiwum Ksiąg Wieczystych w Wyrzysku 1777-2008 0
6/1610/0 Archiwum Ksiąg Wieczystych w Szubinie 1777-2012 0
6/1882/0 Archiwum Ksiąg Wieczystych w Kcyni, pow. Szubin 1777-2012 0
6/824/11 Archiwum majętności Łąkocin i Sukowy, pow.Inowrocław 1778-1864 0
6/679/0 Cech szewców w Bydgoszczy 1778-1949 0
6/695/0 Cech bednarzy w Chojnicach 1780-1839 0
6/198/0 Akta miasta Szubina 1780-1940 0
6/667/0 Cech piwowarów w Pakości, pow. Inowrocław 1781 0
6/805/0 Cech szewców w Nakle, pow. Wyrzysk 1781-1939 0
6/775/0 Cech piekarzy w Barcinie, pow. Szubin 1782, 1792, 1798 0
6/402/0 Akta metrykalne ewangelicko-unijnej gminy wyznaniowej w Łabiszynie, pow. Szubin 1782-1881 6225
6/655/0 Cech szewski w Dobrzyniu 1783-1934 0
6/61/0 Królewski Zachodniopruski Sąd Nadworny w Bydgoszczy 1784-1806 0
6/683/0 Cech stolarzy i stelmachów w Fordonie, pow. Bydgoszcz 1784-1868 0
6/748/0 Cech piekarzy w Strzelnie, pow. Mogilno 1784-1939 0
6/222/0 Parafia w Mroczy, pow. Wyrzysk 1785-1938 0
6/28/0 Urząd Domenalno-Rentowy w Czersku, pow. Chojnice 1786-1874 [1875] 0
6/2479/0 Ewangelicka Gmina Wyznaniowa w Nowem, pow. Świecie 1787-1888 0
6/756/0 Cech rzeźników w Trzemesznie, pow. Mogilno 1787-1939 0
6/774/0 Cech młynarzy w Barcinie, pow. Szubin 1788-1855 0
6/413/0 Akta metrykalne ewangelicko-unijna gminy wyznaniowej w Tucholi 1790-1830 40
6/1825/2 Akta miasta Miasteczka 1793-1869 0
6/825/1 Ernst Conrad Peterson 1795-1829 0
6/719/0 Cech młynarzy w Inowrocławiu 1795-1861 0
6/212/0 Akta wsi Przyłubie, pow. Bydgoszcz 1796-1866 0
6/343/0 Akta metrykalne parafii rymskokatolickiej w Ślesinie, pow. Bydgoszcz 1799-1800, 1818-1874 687
6/659/0 Cech garncarzy w Nieszawie 1800-1928 0
6/35/0 Urząd Domenalno-Rentowy w Kamieniu, pow. Złotów 1801-1844 0
6/141/0 Nadleśnictwo Nowe, pow. Świecie 1804-1820 0
6/814/0 Archiwum Górskich z majątku Kamienica, pow. Tuchola 1804-1936 0
6/757/0 Cech sukienników w Trzemesznie, pow. Mogilno 1806 0
6/746/0 Cech kowali w Strzelnie, pow. Mogilno 1806-1851 0
6/147/0 Nadleśnictwo Woziwoda, pow. Tuchola 1806-1917, 1988-1989 0
6/361/0 Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Wałdowie, pow. Złotów 1808, 1814-1847 536
6/2504/0 Notariusz Turski Teodor w Bydgoszczy 1808-1814 0
6/316/0 Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Osielsku, pow. Bydgoszcz 1808-1874 355
6/240/0 Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Bydgoszczy 1808-1874 0
6/155/1 Podprefektura w Bydgoszczy 1809-1815 0
6/399/0 Akta metrykalne ewangelicko-unijnej gminy wyznaniowej w Koronowie, pow. Bydgoszcz 1809-1866, 1869 2306
6/508/0 Notariusz Gościcki Franciszek w Bydgoszczy 1809-1917 0
6/138/0 Nadleśnictwo Klosnowo, pow. Chojnice 1809-1920 0
6/246/0 Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Chojnicach 1810-1844, 1847-1849 81
6/155/3 Podprefektura w Wałczu 1811-1814 0
6/1559/0 Sąd Pokoju w Bydgoszczy 1811-1823 0
6/522/0 Notariusz Ostrowski Jan Wincenty w Bydgoszczy 1812 0
6/1676/0 Akta miasta Więcborka, pow. Złotów 1812-1905 0
6/52/0 Pruska Komisja Generalna dla Prowincji Zachodnio-Pruskiej i Poznańskiej w Bydgoszczy 1812-1920 0
6/324/0 Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Płochocinie, pow. Świecie 1813-1874 548
6/530/0 Notariusz Schoepke Johann Beniamin w Bydgoszczy 1814-1875 0
6/797/0 Cech szewców w Przedczu, pow. Włocławek 1814-1894 0
6/2/0 Rejencja w Bydgoszczy 1815-1919 0
6/468/7 Szkoła Katolicka w Niemieckiem Łąkiem, pow. Świecie 1816- 1939 0
6/417/0 Akta metrykalne ewangelicko-unijnej gminy wyznaniowej w Serocku, pow. Świecie 1816-1830, 1832-1874 1104
6/7/0 Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy 1816-1920 0
6/468/0 Akta szkół - zbiór szczątków zespołów 1816-1971 0
6/131/0 Nadleśnictwo Bąkowo, pow. Świecie 1817-1818 0
6/365/0 Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Wierzchucinie, pow. Bydgoszcz 1817-1834 304
6/392/0 Akta metrykalne ewangelicko-unijnej gminy wyznaniowej w Bydgoszczy 1817-1853, 1855-1868, 1870-1873 1660
6/533/0 Notariusz Schultz Peter w Bydgoszczy 1817-1863 0
6/2847/0 Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Słupach, pow. Szubin 1817-1874 0
6/261/0 Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Fordonie, pow. Bydgoszcz 1817-1874 619
6/372/0 Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej we Wtelnie, pow. Bydgoszcz 1817-1874 916
6/350/0 Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Solcu Kujawskim, pow. Bydgoszcz 1817-1874 511
6/304/0 Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Dąbrówce Nowej, pow. Bydgoszcz 1817-1874 638
6/2846/0 Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Samoklęskach, pow. Szubin 1817-1874 0
6/2267/0 Powiatowy Inspektorat Szkolny w Brusach, pow. Chojnice 1817-1919 0
6/162/0 Urząd Budownictwa Naziemnego w Świeciu 1817-1920 0
6/784/0 Cech piekarzy we Włocławku 1817-1923 0
6/790/0 Cech szewców we Włocławku 1817-1927 0
6/377/0 Akta metrykalne żydowskiej gminy wyznaniowej w Wyrzysku 1818-1847 0
6/363/0 Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Więcborku, pow. Złotów 1818-1849 216
6/366/0 Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej we Włókach, pow. Bydgoszcz 1818-1873 350
6/355/0 Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Szubinie 1818-1874 381
6/798/0 Cech kowalski w Wyrzysku 1818-1879 0
6/257/0 Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Dobrczu, pow. Bydgoszcz 1818-1919 879
1 ... 4 5 6 7 8 ... 38 39
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.