^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga urodzeń z lat 1784-1853, małżeństw z lat 1784-1910 i zgonów z lta 1784-1886 dla miejscowości Niżna Łąka

Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w Sanoku
dokumentacja aktowa 3
- brak danych -
1784-1910

1784 - 1910
łaciński
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga rękopis
dobry
267 - brak danych -
A3 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -