Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Miejski w Brzozowie

Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w Sanoku
- brak danych - 1944-1950 [1951]
- brak danych - 1944 - 1950
1951 - 1951
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zarząd Miejski w Brzozowie działał w oparciu o ustawę o organizacji i zakresie działania rad narodowych z 11 września 1944 r. i dekret PKWN nr 74 z 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego. Do czasu powołania stałej politycznej reprezentacji narodu, w myśl zasad Konstytucji z dnia 17 marca 1921 r. rady narodowe działały jako tymczasowe organy ustawodawcze i samorządowe. Zakres działalności terytorialnej rad narodowych opierał się na podziale administracyjnym Rzeczypospolitej Polskiej i posiadał uprawnienia gminnych rad narodowych w miastach nie wydzielonych.
Kompetencja terenowych rad narodowych obejmowała zakres jej właściwości terytorialnych, do których należało: planowanie działalności publicznej, a w szczególności ustalenie budżetu oraz planu świadczeń w naturze; kontrola działalności organów wykonawczych /państwowych i samorządowych/ z punktu widzenia legalności, celności i zgodności z zasadniczą linią działalności Krajowej Rady Narodowej; powołanie samorządowych organów wykonawczych; zawieranie umów w sprawie zaciągnięcia pożyczki, zbycia, zmiany lub obciążenia majątku nieruchomego. Organem wykonawczym miejskiej rady narodowej był zarząd miejski, składający się z burmistrza i wice burmistrza oraz 3-6 członków zarządu, wybieranych przez miejską radę narodową. Do zakresu działania samorządu terytorialnego należały sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, o ile nie były wyraźnie zastrzeżone do kompetencji władz państwowych.
Ustalenie daty powołania Zarządu Miejskiego w Brzozowie, jak również ustalenie struktury organizacyjnej jest niemożliwe ze względu na brak podstawowej grupy materiałów archiwalnych, takich jak protokoły, sprawozdania z działalności i zakresu organizacji urzędu. Można jednak przepuszczać, że Miejska Rada Narodowa rozpoczęła swoją działalność pod koniec listopada 1944 r. o czym świadczy pismo Starostwa do burmistrza „w sprawie organizowania MRN w Brzozowie”, noszące datę 11.11.1944 r.. W 1946 r. przy MRN działało 9 komisji: Komisja Przemysłowo-Handlowa, Komisja Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia, Komisja Rolna, Komisja Kulturalno-Oświatowa, Komisja Finansowo-Gospodarcza, Komisja Odbudowy Miasta, Komisja Budowlana, Komisja Sanitarna, Komisja Kontrolna. W 1945 r. Zarząd Miejski w Brzozowie zatrudniał 24 osoby na następujących stanowiskach pracy: burmistrz, rachmistrz, lekarz weterynarii, maszynistka, referent podatkowy, kasjer, likwidator podatkowy, poborca podatkowy, referent wojskowy, referent mleczarski, kierownik sieci elektrycznej, elektromonter, murarz, dróżnik, palacz rzeźni, woźny (2 osoby), stróż nocny, studniarz, zamiatacze (4 osoby)
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. St. Dobrowolski, Sanok 2008]
W skład zespołu wchodzą materiały archiwalneDzialu Ogólno-Administracyjnego - protokoły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, Działu Finansowo-Budżetowego - budżet, sprawozdania finansowe, rejestry podatkowe, Działu Gospodarki Gminnej - dzierżawy, Działu Administracji Społecznej - nieruchomości, plany inwestycyjne, przedsiębiorstwa gminne, Dzialu Administracyjnego - pozwolenia na budowę, przynależność gminna, sprawy pracowników gminny - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
60/14/0/1/1 Protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej i sprawozdanie z działalności 1946-1949 0
60/14/0/2/2 Budżet administracyjny przedsiebiorstwa elektrycznego, rzeźni i targowicy miejskiej 1945-1946 0
60/14/0/2/3 Budżet administracyjny przedsiebiorstwa elektrycznego i rzeźni miejskiej 1946 0
60/14/0/2/4 Budżet administracyjny przedsiebiorstwa elektrycznego, rzexni i targowicy miejskiej oraz preliminarz budżetowy robót drogowych na drogach gminnych 1947 0
60/14/0/2/5 Budżet administracyjny przedsiebiorstwa elektrycznego i preliminarz budżetowy robót drogowych na drogach gminnych 1948 0
60/14/0/2/6 Budżet administracyjny przedsiębiorstwa elektrycznego i preliminarz robót drogowych 1949 0
60/14/0/2/7 Roczne sprawozdanie rachunkowe z wykonania budżetu administracyjnego i przedsiebiorstw miejskich za lata 1944-1949 1945-1950 0
60/14/0/2/8 Zestawienia rachunkowe z podatku od lokali i od nieruchomości. Zestawienia z przypisów wpływów i zaległości w podatkach bezpośrednich i ogólne zestawienie z podatku od spożycia 1945-1949 0
60/14/0/2/9 Księga kontowa podatku od nieruchomości gm. Brzozów 1949 0
60/14/0/2/10 Rejestr wymiarowy podatku gruntowego 1946-1947 0
60/14/0/2/11 Rejestr wymiaru i poboru podatku gruntowego w ziemiopłodach 1947 0
60/14/0/2/12 Zestawienia wyników wymiarów podatku gruntowego gm. Brzozów 1947 0
60/14/0/2/13 Rejestr wymiarowy podatku gruntowego 1948 0
60/14/0/2/14 Zestawienie wymiaru podatku gruntowego 1949 0
60/14/0/2/15 Wykaz płatników podatku gruntowego od poboru zaliczki 1947 0
1 2 3

Amount of archival material

43

43

0

0.55

0.55

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.