Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Państwowy Urząd Naftowy Zarząd Kopalń i Zakładów Przemysłowych w Krośnie

Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w Sanoku
- brak danych - 1944-1945
- brak danych - 1944 - 1945
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - przemysł wydobywczy polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Państwowy Urząd Naftowy został zorganizowany we wrześniu 1944 roku. Jako podporządkowany organ administracji przedsiębiorstwami utworzono Centralę Kopalń i Zakładów Przemysłowych w Krośnie. W październiku 1944 roku Centrala Kopalń została przemianowana na Zarząd Kopalń i Zakładów Przemysłowych w Krośnie. W styczniu 1945 r. ograniczono jego funkcje poprzez wydzielenie spraw związanych z eksploatacja gazu, które podporządkowano Zarządowi Gazowemu w Jaśle. Zarząd Kopalń w Krośnie podlegał początkowo Państwowemu Urzędowi Naftowemu w Rzeszowie, a następnie Państwowemu Urzędowi Naftowemu w Krakowie. Zarząd Kopalń w Krośnie został zlikwidowany w sierpniu 1945 roku w związku z kolejna reorganizacja struktur przemysłu naftowego
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. St. Dobrowolski, Sanok 2018]
W skład zespołu wchodzą materiały poszczególnych komórek - Działu Personalnego, Działu Planowania, Działu Organizacyjnego, Działu Produkcji, Działu Administracyjnego, Działu Księgowości, Działu Pracy i Płacy, Działu Zaopatrzenia Materiałowego, Registratury - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
60/1687/0/-/1 Wykazy pracowników 1944 0
60/1687/0/-/2 Wykazy liczbowe pracowników umysłowych i fizycznych 1945 0
60/1687/0/-/3 Wzkayz imienne pracowników wyróżnionych za zasługi przy uruchamianiu kopalń po II wojnie światowej 1945 0
60/1687/0/-/4 Wykazy robotników zmarłych w czasie II wojny światowej 1945 0
60/1687/0/-/5 Sprawy osobowe pracowników 1944 0
60/1687/0/-/6 Sprawy osobowe pracowników 1945 0
60/1687/0/-/7 Sprawy robotnicze załatwiane przez Zarząd Kopalń i Radę Zakładową 1945 0
60/1687/0/-/8 Regulamin pracy szefa Działu Personalnego 1945 0
60/1687/0/-/9 Sprawozdania z działalności Kopalnictwa Naftowego za okres od m-ca IX-XII 1944r. 1944-1945 0
60/1687/0/-/10 Sprawozdania miesięczne zbiorcze Zarządu Kopalń 1945 0
60/1687/0/-/11 Sprawozdania techniczne Sektorów Kopalń Gorlice, Krosno, Sanok - miesięczne i kwartalne oraz sprawozdania komórek organizacyjnych Zarządu Kopalń i podległych zakładów 1945 0
60/1687/0/-/12 Sprawozdania Sektora Krosno za okres I-VII 1945 roku według sekcji i zbiorczo 1945 0
60/1687/0/-/13 Sprawozdania Oddziału Produkcyjnego 1945 0
60/1687/0/-/14 Sprawozdania produkcyjne według działów produkcji dotyczące Sektora Krosno i Sektora Gorlice 1945 0
60/1687/0/-/15 Sprawozdania Zarządu Kopalń dotyczące produkcji, stanu zatrudnienia, urządzeń technicznych wg stanu w miesiącu lipcu 1945 roku 1945 0
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

63

0

0

0.76

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.