Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Klucz Państwowych Gospodarstw Rolnych w Dukli

Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w Sanoku
- brak danych - 1951-1959
- brak danych - 1951 - 1959
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - rolnictwo i leśnictwo polski
inwentarz książkowy No - brak danych -
Klucz Państwowych Gospodarstw Rolnych w Dukli istniał od 1 stycznia 1952 roku do marca 1959 roku. W skład Klucza wchodziły: Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych w Cergowej i Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych w Dukli. Klucz PGR w Dukli powstał w miejsce zlikwidowanego w 1954 roku Zespołu PGR w Cergowej i w 1957 roku Zespołu PGR w Dukli. Zespół PGR w Cergowej powstał z dniem 1 stycznia 1952 r.. Działalność Zespołu była objęta budżetem centralnym i prowadzona w ramach narodowego planu gospodarczego. Przedmiotem działalności Zespołu było prowadzenie gospodarki rolnej uwzględniającej produkcję zwierzęcą i roślinną oraz przemysłu związanego z produkcja rolną. W skład Zespołu PGR Cergowa wchodziły gospodarstwa Dukla, Mszana, Zawadka Rymanowska i Równe. Na podstawie zarządzenia z 22 grudnia 1954 r. zmieniono nazwę Zespołu na Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych w Dukli i przeniesiono jego siedzibę do Dukli. W 1957 Zespół wchodził w skład Zjednoczenia Państwowych Gospodarstw Rolnych w Sanoku, a później podlegał Wojewódzkiemu Zarządowi Rolnictwa w Rzeszowie. W skład zespołu wchodziły cztery gospodarstwa – Cergowa, Równe, Mszana, Zawadka Rymanowska. Ponadto Zespół prowadził gorzelnię w Krościenku Wyżnem, sprawował nadzór nad Warsztatami Naprawczymi i Brygadą Remontowo-Budowlaną. Ogólna powierzchnia gruntów początkowo to 914 ha, a w 1957 5.025.78 ha. Zespół PGR Dukla istniał do końca 1957 roku. W 1958 roku zmieniono nazwę Zespołu na Klucz Państwowych Gospodarstw Rolnych w Dukli. Jego działalność nie zmieniła się do końca likwidacji, która nastąpiła w marcu 1959 roku. W skład zespołu wchodzą częściowo zachowane materiały, które podzielono na trzy serie: Państwowe Gospodarstwo Rolne Zespół Cergowa (protokoły przekazania, protokoły narad i odpraw, planowanie gospodarcze, sprawy zatrudnienia, księgowość, sprawy Agronoma i Zootechnika, Mechanika, Brygady Remontowo-Budowlanej), Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych Dukla (sprawy reorganizacji, planowania gospodarczego, finansowania jednostki, bilanse finansowe, raporty, inwentaryzacja, plany zagospodarowania terenów, sprawy remontów i prowadzenia warsztatu mechanicznego, sprawy przemysłu rolnego), Klucz Państwowych Gospodarstw Rolnych w Dukli (sprawy zbiorów, zatrudnienia, likwidacji Klucza, sprawozdania statystyczne, inwentarz majątku, plany operatywne, sprawy napraw i budownictwa) - brak danych -

Amount of archival material

158

158

0

2.05

2.05

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.