Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w Sanoku

Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w Sanoku
Previous archive Next archive
2843.51 - brak danych -
407.55 11
1532 173

Oddział w Sanoku wchodzi w skład Archiwum Państwowego w Rzeszowie i oparty jest o cztery stanowiska pracy (kierownik, stanowisko ds informacji, stanowisko ds udostępniania, stanowisko ds magazynu)

Archiwum w Sanoku jako Powiatowe Archiwum Państwowe w Sanoku zaczęto organizować pod koniec 1954 roku. Zgodnie z ówczesnymi zasadami miało ono gromadzić zasób po roku 1918, a zasób wcześniejszy miał trafić do właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Archiwum Państwowego. Teren Sanoka po II wojnie światowej był nadzorowany bezpośrednio przez powstałe wcześniej Powiatowe Archiwum Państwowe w Jaśle oraz przez Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Rzeszowie z/s w Przemyślu. Ta sytuacja zmieniła się w 1958 roku i także powiatowe archiwa powiatowe mogły gromadzić materiały starsze. Stąd do archiwum w Sanoku zaczęły trafiać materiały sprzed 1918 roku. Podporządkowanie Sanoka archiwum w Przemyślu zdecydowało jednak o arbitralnym przeniesieniu znacznej części najcenniejszego zasobu z tego terenu do Przemyśla. Pierwszym kierownikiem archiwum w Sanoku została Emilia Dubowska, ale już wkrótce stanowisko to objął Edward Zając (1931-2014), który rozpoczął bardzo aktywną działalność na rzecz powiększania zasobu archiwum, a jednocześnie był bardzo znanym propagatorem dziejów Ziemi Sanockiej. Kierownikiem Powiatowego Archiwum Państwowego w Sanoku E. Zając był do końca 1970 r.. Po likwidacji powiatów archiwum w Sanoku zostało podporządkowane Wojewódzkiemu Archiwum Państwowemu w Rzeszowie i funkcjonowało jako ekspozytura. Stąd jego rola została wówczas ograniczona, a kadra podlegała częstej wymianie. Dopiero w latach osiemdziesiątych przywrócono pełną funkcjonalność Oddziału w Sanoku poprzez m.in. powierzenie spraw z zakresu nadzoru archiwalnego kierownikowi Oddziału, którym w 1988 roku została Barbara Bauer. Pełniła ona funkcję kierownika Oddziału do czasu przejścia na emeryturę w 2004 r.. Po niej obowiązki kierownika objął Stanisław Dobrowolski. Pierwsza siedziba archiwum w Sanoku mieściła się w budynku sądu przy ulicy Kościuszki 5. W latach osiemdziesiątych przeniesiono została do dwóch budynków – na magazyn archiwalny adaptowano synagogę w Sanoku przy ul. Zamkowej 2, a biura Oddziału mieściły się przy Rynku 10. Oddział mieścił się w tych pomieszczeniach do końca 2010 r. kiedy to po adaptacji i rozbudowie budynku przeniesiono jego siedzibę na ulicę Sadową 32. W 2011 roku Oddział w Sanoku przejął zasób zlikwidowanego Oddziału w Skołyszynie. Obecnie Oddział w Sanoku gromadzi materiały archiwalne z terenu powiatów bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, gorlickiego (do roku 1975), krośnieńskiego, leskiego i sanockiego. Jego zasób tworzą głównie materiały z okresu po II wojnie światowej.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
60/237/0 vacat - Nadleśnictwo Państwowe Stuposiany 0
60/82/0 vacat - Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa "Rolnik" w Sanoku - zaginiony 0
60/187/0 vacat - Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Oszczędność i Praca" w Szewczenku 0
60/108/0 vacat - Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Jasienicy Rosielnej - zaginiony 0
60/81/0 vacat - Społem Związek Gospodarczy RP w Warszawie Spółdzielnia Udziałowa w Sanoku - zaginiony 0
60/15/0 vacat - Zbiór szczątków zespołów spółdzielni spożywców powiatu brzozowskiego i leskiego - przesunięto do zespołów nr 689, nr 690, nr 691 0
60/421/0 vacat - Akta stowarzyszeń i organizacji społecznych Sanoka - zbiór szczątków zespołów - podzielono na odrębne zespoły o numerach 677, 678, 679, 680, 681 0
60/122/0 vacat - Rejon Lasów Państwowych w Ustrzykach Dolnych - zespół znajduje się w Archiwum Państwowym w Przemyślu i jest odnotowany pod pozycją 1263/5 0
60/845/0 vacat - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach - przekazano dnia 8.11.2018 r. do Archiwum Narodowego w Krakowie w ramach scalania zespołów archiwalnych 0
60/1031/0 vacat - Państwowe Liceum Pedagogiczne w Krośnie - właczony do zespołu 757 - Liceum Pedagogiczne w Krośnie oraz zespołu 878 - I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krośnie 0
60/341/0 vacat - Zbiór szczątków zespołów parafii rzymskokatolickich i greckokatolickich powiatu sanockiego i brzozowskiego - zespół został podzielony na poszczególne parafie - zespoły 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496 0
60/390/0 vacat - Zbiór szczątków zespołów parafii greckokatolickich miejscowości bieszczadzkich - zbiór został podzielony na poszczególne parafie - zespoły 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482 0
60/1166/0 Akta miasta Jasła 1568-1944 0
60/16/0 Akta miasta Brzozowa 1613-1948 0
60/1165/0 Akta miasta Gorlic 1686-1944 1084
1 2 3 ... 119 120
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.