Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Skrzeszewie powiat Łosice

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1829-1916
- brak danych - 1829 - 1870
1881 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 31 j.a T. 10, T.10 cz.2
spis zdawczo-odbiorczy Yes 5 j.a. nab. 3631/07, 3647/07, 5487/18
16 Yes 36 j.a
Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Rada Państwa 04.06.1901r zwolniła sędziów pokoju z tego obowiązku (Zb. Pr i Rozp. Nr 67 poz.1346). Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (DzP KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym,ograniczało swobodę wyznania dzieci z małżeństw mieszanych - katolików z prawosławnymi (musiały przyjąć prawosławie). (od 1847r odstępstwo od prawosławia karano jako przestepstwo.) Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. W okresie XX-lecia Kościół Rzymskokatolicki opierał się na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917r. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego (Dz.U. Nr 48 poz. 272 Prawo o aktach stanu cywilnego i 273 Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego). Rozporzadzenie Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z 24.11. 1945r w sprawie wykonywania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzajacych to prawo (Dz.U. Nr 54 poz. 304) regulowało sposób funkcjonowania USC.
Bibliografia: Prawo cywilne obowiązujace w guberniach Królestwa Polskiego T. I Petersburg 1875. Zbiór przepisów prawnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego wydanych po odzyskaniu niepodległości państwowej Warszawa 1931opr. J. Litwin, A. Rżewski
PARAFIA ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA - SKRZESZEW, dekanat sokołowski (ob.. Diecezja i dekanat Drohiczyn) Wielki książę litewski (1392-1430) Witold Aleksander (ok. 1348-1430), uposażając w dniu 1 kwietnia 1428 r. biskupstwo łuckie nadał mu również wieś Skrzeszew, leżącą w ziemi drohickiej. Wkrótce po tym ks. Andrzej z Płońska (zm. 1459), biskup łucki (1425-1459) erygował tutaj parafię, o czym świadczy wzmianka z 1431 r. W 1501 roku ks. Jan Mikołaj Pudełko (Andruszewicz) (zm. 1501/1502), biskup łucki (1491-1501/1502), odnowił erekcję i uposażył kościół pw. św. Stanisława i Matki Bożej. Do 1795 roku Skrzeszew, który należał do jednej z rezydencji biskupów łuckich, stanowił jednocześnie ich uposażenie. W 1705 r. Stanisław Godlewski h. Gozdawa (zm. 1709), regent kancelarii koronnej (1689), starosta nurski (1688-1709) i kasztelan podlaski (1705-1709), zainicjował budowę obecnego kościoła. Dnia 11 września 1733 roku kościół został konsekrowany przez ks. Józefa Olszańskiego (zm. ok. 1738), sufragana chełmskiego (1725-1736). Księgi metrykalne w parafii: Księgi Chrztów: od 1724 r., Księgi Małżeństw: od 1743 r., Księgi Zmarłych: od 1797 r. Do parafii należą: Czaple Andrelewicze, Czaple Górne, Czaple Kolonie, Frankopol, Gałki, Ignacpol, Kanabród, Karskie, Liszki, Mołomotki, Mogielnica, Ostrowiec, Rudniki, Skrzeszew, Skrzeszew Kolonia "E", Wasilew Szlachecki, Wasilew Skrzeszewski, Zaleś.
cz. 1. Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1829-1857, 1864 sygn. 1-11, Alegaty i protokóły kontroli akt 1835-1859 sygn. 12-18, dopisane Księga Urodzeń, Małżeństw, zgonów 1859, 1865 sygn. 19-20
cz. 2 Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1868-1870, sygn. 21-23, Księgi małżeństw 1881-1903 sygn. 24, 33, Księgi zgonów 1884-1906 sygn. 25, 28, 34, Księgi urodzeń 1889-1916 sygn. 26-27, 29, 32-36, Alegaty 1868, 1869 sygn. 30, 31
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
62/1107/0/1/1 Akta urodzin, małżeństw i zgonów 1829-1829 44
62/1107/0/1/2 Akta urodzin, małżeństw i zgonów 1830-1830 33
62/1107/0/1/3 Akta urodzin, małżeństw i zgonów 1834-1834 77
62/1107/0/1/4 Akta urodzin, małżeństw i zgonów 1835-1835 44
62/1107/0/1/5 Akta urodzin, małżeństw i zgonów 1839-1839 68
62/1107/0/1/6 Akta urodzin, małżeństw i zgonów 1840-1840 69
62/1107/0/1/7 Akta urodzin, małżeństw i zgonów 1846-1846 18
62/1107/0/1/8 Akta urodzin, małżeństw i zgonów 1849-1849 53
62/1107/0/1/9 Akta urodzin, małżeństw i zgonów 1853-1853 60
62/1107/0/1/10 Akta urodzin, małżeństw i zgonów 1857-1857 64
62/1107/0/1/11 Akta urodzin, małżeństw i zgonów 1864-1864 74
62/1107/0/1/19 Akta urodzin, małżeństw i zgonów 1859-1859 58
62/1107/0/1/20 Duplikat Akt Cywilno - Religijnych, urodzenia, Zaślubienia i Zejścia Parafii Skrzeszewskiej 1865-1865 66
62/1107/0/1/21 Duplikat Akt Cywilno - Religijnych, urodzenia, Zaślubienia i Zejścia Parafii Skrzeszewskiej 1868-1868 59
62/1107/0/1/22 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1869-1869 69
62/1107/0/1/23 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1870-1870 60
62/1107/0/1/24 [Akta małżeństw] 1881-1893 165
62/1107/0/1/25 [Akta zgonów] 1884-1892 190
62/1107/0/1/26 [Akta urodzeń-Unikat 1889 od Nr.73] 1889-1889 148
62/1107/0/1/27 [Akta urodzeń -Unikat 1893 od Nr.88] 1893-1896 144
62/1107/0/1/28 [Akta zgonów] 1893-1899 145
62/1107/0/1/29 [Akta urodzeń-Unikat] 1896-1900 150
62/1107/0/1/32 [Akta Unikat urodzeń od nr 1 z roku 1900 do nr 120 z roku 1903] 1900-1903 158
62/1107/0/1/33 [Akta Unikat małżeństw od nr 1 z roku 1894 do nr 22 z roku 1903] 1894-1903 148
62/1107/0/1/34 [Akta Unikat zgonów od roku 1899 do roku 1906] 1899-1906 142
62/1107/0/2/12 Alegaty do akt małżeństw. 1835-1835 0
62/1107/0/2/14 Alegaty do akt małżeństw. 1840-1840 0
62/1107/0/2/17 Alegaty do akt małżeństw. 1858-1858 0
62/1107/0/2/18 Alegaty do akt małżeństw. 1859-1859 0
62/1107/0/2/30 Alegata Aktów Małżeństw Parafii Skrzeszewskiej z roku 1868 1868-1868 0
62/1107/0/2/31 Alegata Aktów Małżeństw Parafii Skrzeszewskiej z roku 1869 1869-1869 0
62/1107/0/3/13 Protokół kontroli zgodności akt. 1839-1839 0
62/1107/0/3/15 Protokół kontroli zgodności akt. 1846-1846 0
62/1107/0/3/16 Protokół kontroli zgodności akt. 1850-1854 0

Amount of archival material

36

31

0

0.60

0.43

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.