Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Gończycach powiat Garwolin

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1881-1935
- brak danych - 1881 - 1935
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 3 j.a. T. 464
spis zdawczo-odbiorczy Yes 10 j.a. Nab. 3827/08, 4179/10, 5308, 5365/17
16 Yes 13 j.a
Nazwa zespołu umowna. Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Św.w Gończycach., dekanat garwoliński, łaskarzewski.Miejscowości należące do parafii: Gończyce, Anielów, Chotynia, Gąsiory, Józefów, Kownacica, Mazurki, Michałki, Ostrożeń A, B, Ostrożeń C, Sokół, Trzcianka, Ustronie, Władysławów, folwarki Michalin, Gończyce, Chotynia. Pierwotny kościół wybudowany w 1690 r., od 1699 r. do 1764 r. jest filią parafii w Samogoszczy, a następnie powstała samodzielna parafia. Następny kościół drewniany, wybudowany w 1740 r. przez Kazimierza Grabowskiego, starostę trzebieszowskiego. Księgi metrykalne w parafii od 1797 r. Kronika parafialna od 1698 r. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Rada Państwa 04.06.1901r zwolniła sędziów pokoju z tego obowiązku (Zb. Pr i Rozp. Nr 67 poz.1346). Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (DzP KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym,ograniczało swobodę wyznania dzieci z małżeństw mieszanych - katolików z prawosławnymi (musiały przyjąć prawosławie). (od 1847r odstępstwo od prawosławia karano jako przestepstwo.) Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. W okresie XX-lecia Kościół Rzymskokatolicki opierał się na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917r. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego (Dz.U. Nr 48 poz. 272 Prawo o aktach stanu cywilnego i 273 Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego). Rozporzadzenie Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z 24.11. 1945r w sprawie wykonywania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzajacych to prawo (Dz.U. Nr 54 poz. 304) regulowało sposób funkcjonowania USC.
Bibliografia: Prawo cywilne obowiązujace w guberniach Królestwa Polskiego T. I Petersburg 1875. Zbiór przepisów prawnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego wydanych po odzyskaniu niepodległości państwowej Warszawa 1931opr. J. Litwin, A. Rżewski
Akta zgonów 1881-1926 sygn. 1, 6, 11, Akta urodzeń 1890-1909 sygn. 2-4, akta małżeństw 1884-1935 sygn.5, 7-8, akta zbiorowe małżeństw 1908-1935 sygn. 9-10, akta zbiorowe urodzeń 1890-1907 [1953-1990] sygn. 12-13 Ur. 1890- 1892, 1893-1900, 1901-1909 Zg. 1881- 1907, 1908-1926, M 1884-1907, 1908-1923, 1924-1935
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 13 1015
Show all units in the collection:
Units without series::
Reference code Title Dates Number of scans
62/1140/0/-/1 Księga główna akta zmarłych w parafii Gończyce poczynająca się od roku 1881 dnia 2 lipca. Unikat 1881-1892 88
62/1140/0/-/2 [Akta urodzin-Unikat] 1890-1892 57
62/1140/0/-/3 [Akta urodzin]-Unikat 1893-1900 221
62/1140/0/-/4 [Akta urodzin]-Unikat [Wpisy zakończono na akcie nr 66 z 22 sierpnia 1909 roku] 1901-1909 272
62/1140/0/-/5 [Akta małżeństw]-Unikat 1884-1907 191
62/1140/0/-/6 Księga główna na akta zmarłych w parafii Gończyce poczynająca się od roku 1893. [Akta zgonów]-Unikat 1893-1907 186
62/1140/0/-/7 [Akta małżeństw]-Unikat 1908-1923 0
62/1140/0/-/8 [Akta małżeństw]-Unikat 1924-1935 0
62/1140/0/-/9 Akta zbiorowe do księgi małżeństw Parafii Rzymskokatolickiej w Gończycach w latach 1908-1923 1908-1923 [1963-1964] 0
62/1140/0/-/10 Akta zbiorowe do księgi małżeństw Parafii Rzymskokatolickiej w Gończycach w latach 1924-1935 1924-1935 [1953-1969] 0
62/1140/0/-/11 [Księga zmarłych w parafii Gończyce. Unikat] 1908-1926 0
62/1140/0/-/12 Akta zbiorowe do księgi urodzeń Parafii Rzymskokatolickiej w Gończycach w latach 1890-1892 [decyzja PWRN z 1961 roku w Warszawie o ustaleniu pisowni nazwiska do aktu nr 66/1890, decyzja PWRN w Warszawie z 1953 roku o zmianie nazwiska do aktu 4/1891, decyzja PWRN w Warszawie z 1973 r. w sprawie ustalenia brzmienia nazwiska do aktu 55/1892] 1890-1892 [1953-1973] 0
62/1140/0/-/13 Akta zbiorowe do księgi urodzeń Parafii Rzymskokatolickiej w Gończycach w latach 1901-1909 [decyzja PPRN Garwolin z 1963 roku w o ustaleniu pisowni nazwiska do aktu nr 117/1901, postanowienie Sądu Powiatowego w Garwolinie z 1958r dot. aktu 6/1902, decyzja PPRN w Garwolinie z 1967 roku dot. nazwiska do aktu 49/1906, decyzja PPRN w Wałczu z 1973 r. w sprawie ustalenia brzmienia nazwiska do aktu 47/1907, decyzja USC w Sobolewie z 1990 r. dot. aktu 69/1907] 1901-1907 [1958-1990] 0

Amount of archival material

13

3

0

0.26

0.06

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.