Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Miastkowie Kościelnym powiat Łuków

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - [1870] 1883-1919
- brak danych - 1870 - 1870
1883 - 1919
1890 - 1897
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne rosyjski
inwentarz książkowy Yes 3 j.a. T. 27 cz.2
spis zdawczo-odbiorczy Yes 19 j.a nab. 3466/05, 3943/09, 5258/16
16 Yes 22 j.a
Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Miastkowie Kościelnym, siedziba: Miastków Kościelny, dekanat łukowski (XIXw), żelechowski (20-lecie) Pierwotny kościół z XIII wieku. U Łukaszewicza "Diecezja Poznańska", t.3, s. 170 czytamy, że w 1470 r. kościół założył Stanisław Miastkowski, parafię erygował w 1474 r. biskup poznański, Andrzej z Bnina. Przy przeróbce kościoła, która miała miejsce w latach 1901-1904, wydobyto z fundamentów kamień z wyrytym rokiem 1281. Obecny kościól parafialny murowany, konsekrował w 1904 r. Bp Franciszek Jaczewski. Styl neogotycki. Księgi metrykalne w parafii od 1618r. Miejscowości należące do parafii: Miastków , Brzegi , Glinki, Józefów, Stasin, Kruszówka, Kujawy, Oziemkówka, Miastków Stary, Przykory, Wola Miastkowska, Zabruzdy, Zgórze, kol. Zabruzdy. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Rada Państwa 04.06.1901r zwolniła sędziów pokoju z tego obowiązku (Zb. Pr i Rozp. Nr 67 poz.1346). Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (DzP KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym,ograniczało swobodę wyznania dzieci z małżeństw mieszanych - katolików z prawosławnymi (musiały przyjąć prawosławie). (od 1847r odstępstwo od prawosławia karano jako przestepstwo.) Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. W okresie XX-lecia Kościół Rzymskokatolicki opierał się na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917r. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego (Dz.U. Nr 48 poz. 272 Prawo o aktach stanu cywilnego i 273 Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego). Rozporzadzenie Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z 24.11. 1945r w sprawie wykonywania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzajacych to prawo (Dz.U. Nr 54 poz. 304) regulowało sposób funkcjonowania USC. Bibliografia: Prawo cywilne obowiązujące w guberniach Królestwa Polskiego T. I Petersburg 1875. Zbiór przepisów prawnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego wydanych po odzyskaniu niepodległości państwowej Warszawa 1931opr. J. Litwin, A. Rżewski Alegata do aktów małżeństw 1870 sygn. 1, Akta urodzeń 1890-1897, 1898-1904, 1905-1910, 1911-1914 sygn. 3-4, 10-11, akta małżeństw 1883-1906 sygn. 5, Akta zgonów 1883-1900, 1901-1914, 1914-1919 sygn. 2, 12-13, akta zbiorowe 6-9, 14-22 - brak danych -

Amount of archival material

22

3

0

0.33

0.11

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.