Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Dobrem powiat Mińsk Mazowiecki

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1886-1910
- brak danych - 1886 - 1899
1894 - 1910
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne rosyjski
inwentarz książkowy Yes 5 j.a. T.7
spis zdawczo-odbiorczy Yes 4 j.a. Nab. 3758/08, 4215/10, 4934/14
16 Yes 9 j.a.
Parafia Rzymskokatolicka w Dobrem, z siedzibą w Dobrem ul. Rynek 30, obejmowała następujące miejscowości: Antonin, Brzeźnik, Brzozowica, Dobre, Drop, Katy Czernickie, Kobylanka, Makówiec Duży i Mały, Osęczyzna, Poręby, Rakówiec, Rąbierz, Ruda, Ruda Czernik, Rudno, Rudzienko, Rynia, Sołki, Walentów, Wólka Kobylańska, Zdrojówki.. W 1530 r. Dobre otrzymało prawa miejskie, a utraciło je w 1820 roku. Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja, założył w 1530 r. Jan Dobrzyniecki i Mateusz z Brzozowicy. Kościół nowy wzniesiony w 1875 r. wg planu budowniczego Podczaszyńskiego. Pod koniec XIX w. parafia liczyła 3500 ludności. Dekanat okuniewski (pocz. XIXw), stanisławowski (po 1818r), radzymiński (po 1868), jadowski. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Rada Państwa 04.06.1901r zwolniła sędziów pokoju z tego obowiązku (Zb. Pr i Rozp. Nr 67 poz.1346). Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (DzP KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym,ograniczało swobodę wyznania dzieci z małżeństw mieszanych - katolików z prawosławnymi (musiały przyjąć prawosławie). (od 1847r odstępstwo od prawosławia karano jako przestepstwo.) Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. W okresie XX-lecia Kościół Rzymskokatolicki opierał się na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917r. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego (Dz.U. Nr 48 poz. 272 Prawo o aktach stanu cywilnego i 273 Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego). Rozporzadzenie Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z 24.11. 1945r w sprawie wykonywania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzajacych to prawo (Dz.U. Nr 54 poz. 304) regulowało sposób funkcjonowania USC.
Bibliografia: Prawo cywilne obowiązujace w guberniach Królestwa Polskiego T. I Petersburg 1875. Zbiór przepisów prawnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego wydanych po odzyskaniu niepodległości państwowej Warszawa 1931opr. J. Litwin, A. Rżewski
Akta Urodzeń 1886-1894, 1895-1900, 1901-1906 sygn. 1 - 2, 6, Akta Małżeństw 1889-1910 sygn. 3, 9, Akta Zgonów 1886-1893, 1894-1901, 1901-1909 sygn. 4, 5, 7, akta zbiorowe do akt z lat 1901-1906 sygn.8 akt nie digitalizowano

Amount of archival material

9

5

0

0.33

0.19

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.