Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Korytnicy powiat Węgrów

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1826-1917
- brak danych - 1826 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 81 j.a. T.9
spis zdawczo-odbiorczy Yes 18 j.a. nab.2993, 3054, 3264, 3393, 3568, 3641, 3816, 3937, 4108, 4248, 4563, 4675, 4818/14, 5000/15, 5173/16, 5300/17, 5455/18
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. ŚW. WAWRZYŃCA MĘCZENNIKA w Korytnicy, dekanat węgrowski, została erygowana ok. 1427 roku. Pierwszy kościół został zbudowany w 1464 roku. Obecny murowany kościół pw. św. Wawrzyńca został zbudowany w latach 1875-1880, według projektu arch. Bolesława Pawła Podczaszyńskiego (1822-1876) i arch. Bronisława Brodzic-Żochowskiego (1836-1911), staraniem kanonika Kolegiaty Kaliskiej ks. Jana Radomyskiego (1814-1898), proboszcza korytnickiego (1857-1898). Świątynię konsekrował dnia 12 września 1880 roku ks. abp Wincenty Teofil Chościak-Popiel (1825-1912), biskup kujawsko-kaliski (1875-1883). W 1827 roku do parafii należały: Bednarze Kąty, Chmielew, Górki Borze, Górki Grubaki, Górki Średnie, Jaczew, Jaczno, Jugi Kąty, Komary, Korytnica, Kownaty, Kęsy, Kruszew, Kupie Kąty, Lipniki Kąty, Odłogi Kąty, Paryse Kąty, Pękule, Rabiany, Rowiska, Sekuła Kąty, Wielądki, Wola Korytnicka, Zalesie, Żelazów. Pod koniec XIX wieku: Bednarze, Chmielew , Górki Borze, Górki Grubaki , Górki Średnie , Komory, Jaczew, Jugi, Kąty, Korytnica, Kupce, Kruszew , Lipniki, Maksymilianów, Rabiany, Rowiska, Sekłak, Sewerynów, Turna, Wielądki, Wola Korytnicka, Zalesie , Żelazów. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Rada Państwa 04.06.1901r zwolniła sędziów pokoju z tego obowiązku (Zb. Pr i Rozp. Nr 67 poz.1346). Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (Dz. P KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym,ograniczało swobodę wyznania dzieci z małżeństw mieszanych - katolików z prawosławnymi (musiały przyjąć prawosławie). (od 1847r odstępstwo od prawosławia karano jako przestępstwo.) Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. W okresie XX-lecia Kościół Rzymskokatolicki opierał się na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917r. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946 r. świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego (Dz.U. Nr 48 poz. 272 Prawo o aktach stanu cywilnego i 273 Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego). Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z 24.11. 1945 r. w sprawie wykonywania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzających to prawo (Dz.U. Nr 54 poz. 304) regulowało sposób funkcjonowania USC. Bibliografia: Prawo cywilne obowiązujące w guberniach Królestwa Polskiego T. I Petersburg 1875. Zbiór przepisów prawnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego wydanych po odzyskaniu niepodległości państwowej Warszawa 1931opr. J. Litwin, A. Rżewski Cz.1 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1826-1865 sygn.1-40, Protokóły sprawdzenia akt 1839,1840,1841 sygn. 41-43, Sprostowanie aktu ślubu 1852 [1913] sygn. 44, Alegaty do aktów małżeństw1858,1859 sygn.45,46, Cz.2 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1866-1879 sygn. 47-60, Cz.3 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 61-81, Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1901-1910 sygn. 81-91, Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1911-1917 sygn. 93-99, alegata do akt małżeństw 1860 sygn.92 Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1826-1865 nr mikr. 319237-319276
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
62/183/0/1/1 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1826-1826 46
62/183/0/1/2 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1827-1827 42
62/183/0/1/3 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1828-1828 37
62/183/0/1/4 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1829-1829 51
62/183/0/1/5 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1830-1830 77
62/183/0/1/6 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1831-1831 85
62/183/0/1/7 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1832-1832 98
62/183/0/1/8 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1833-1833 81
62/183/0/1/9 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1834-1834 82
62/183/0/1/10 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1835-1835 76
62/183/0/1/11 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1836-1836 72
62/183/0/1/12 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1837-1837 51
62/183/0/1/13 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1838-1838 56
62/183/0/1/14 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1839-1839 47
62/183/0/1/15 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1840-1840 52
62/183/0/1/16 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1841-1841 62
62/183/0/1/17 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1842-1842 55
62/183/0/1/18 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1843-1843 69
62/183/0/1/19 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1844-1844 69
62/183/0/1/20 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1845-1845 66
62/183/0/1/21 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1846-1846 67
62/183/0/1/22 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1847-1847 67
62/183/0/1/23 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1848-1848 69
62/183/0/1/24 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1849-1849 72
62/183/0/1/25 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1850-1850 64
62/183/0/1/26 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1851-1851 76
62/183/0/1/27 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1852-1852 72
62/183/0/1/28 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1853-1853 81
62/183/0/1/29 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1854-1854 76
62/183/0/1/30 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1855-1855 72
62/183/0/1/31 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1856-1856 62
62/183/0/1/32 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1857-1857 69
62/183/0/1/33 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1858-1858 85
62/183/0/1/34 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1859-1859 89
62/183/0/1/35 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1860-1860 88
62/183/0/1/36 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1861-1861 78
62/183/0/1/37 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1862-1862 91
62/183/0/1/38 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1863-1863 80
62/183/0/1/39 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1864-1864 83
62/183/0/1/40 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1865-1865 88
62/183/0/1/47 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1866 73
62/183/0/1/48 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1867-1867 77
62/183/0/1/49 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1868-1868 85
62/183/0/1/50 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1869-1869 98
62/183/0/1/51 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1870-1870 99
62/183/0/1/52 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1871-1871 107
62/183/0/1/53 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1872-1872 96
62/183/0/1/54 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1873-1873 110
62/183/0/1/55 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1874-1874 97
62/183/0/1/56 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1875-1875 113
62/183/0/1/57 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1876-1876 95
62/183/0/1/58 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1877-1877 113
62/183/0/1/59 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1878-1878 113
62/183/0/1/60 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1879-1879 109
62/183/0/1/61 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1880-1880 97
62/183/0/1/62 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1881-1881 114
62/183/0/1/63 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1882-1882 123
62/183/0/1/64 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1883-1883 117
62/183/0/1/65 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1884-1884 119
62/183/0/1/66 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1885-1885 126
62/183/0/1/67 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1886-1886 127
62/183/0/1/68 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1887-1887 115
62/183/0/1/69 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1888-1888 77
62/183/0/1/70 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1889-1889 91
62/183/0/1/71 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1890-1890 96
62/183/0/1/72 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1891-1891 106
62/183/0/1/73 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1892-1892 124
62/183/0/1/74 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1893-1893 127
62/183/0/1/75 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1894-1894 131
62/183/0/1/76 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1895-1895 131
62/183/0/1/77 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1896-1896 132
62/183/0/1/78 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1897-1897 120
62/183/0/1/79 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1898-1898 97
62/183/0/1/80 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1899-1899 129
62/183/0/1/81 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1900-1900 122
62/183/0/1/82 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1901 136
62/183/0/1/83 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1902 151
62/183/0/1/84 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1903 143
62/183/0/1/85 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1904 133
62/183/0/1/86 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1905 150
62/183/0/1/87 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1906 137
62/183/0/1/88 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1907 130
62/183/0/1/89 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1908 140
62/183/0/1/90 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1909 134
62/183/0/1/91 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1910 143
62/183/0/1/93 [Duplikat aktów urodzeń, małżeństw, zgonów] 1911-1911 148
62/183/0/1/94 [Duplikat aktów urodzeń, małżeństw, zgonów] 1912-1912 135
62/183/0/1/95 [Duplikat aktów urodzeń, małżeństw, zgonów] 1913-1913 0
62/183/0/1/96 [Akta stanu cywilnego urodzeń, małżeństw, zgonów] 1914 0
62/183/0/1/97 [Akta stanu cywilnego urodzeń, małżeństw, zgonów] 1915 0
62/183/0/1/98 [Akta stanu cywilnego urodzeń, małżeństw, zgonów] 1916 0
62/183/0/1/99 Akta stanu cywilnego urodzeń, małżeństw, zgonów 1917 0
62/183/0/2/45 Alegata 1858-1858 0
62/183/0/2/46 Alegata 1859-1859 0
62/183/0/2/92 [Alegata do aktów małżeństw] 1860 0
62/183/0/3/41 Protokół sprawdzenia akt 1839-1839 0
62/183/0/3/42 Protokół sprawdzenia akt 1840-1840 0
62/183/0/3/43 Protokół sprawdzenia akt 1841, 1842, 1843 1841-1843 0
62/183/0/4/44 Sprostowanie akt ślubu z 1852 r. dokonane w 1913 1852-1913 0

Amount of archival material

99

81

0

1.88

1.46

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.