Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Liwie powiat Węgrów

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1826-1917 [1945]
- brak danych - 1826 - 1917
1918 - 1945
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 183 j.a. T.9 IZA
spis zdawczo-odbiorczy Yes 11 j.a. Nab. 3879, 4062/10, 4274 i 4402/11, 4469/12, 4720/13, 5110/15, 5234/16, 5313/17, 5429/18
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Leonarda w Liwie, dekanat węgrowski, później liwski (ob.. Diec. drohiczyńska) siedziba - Liw, Miejscowości w parafii: Liw, Grodzisk, Karczewiec, Krypy, Połazie, Popielów, kolonie: Gacki, Ignasin, Rąbież, Ryski, Sitarze. Kościół p.w. Św. Leonarda wzniesiony w latach 1905-1907 staraniem ks. Karola Leszczyńskiego i Ignacego Popiela z Turny. Konsekrowany w 1910r przez b-pa lubelskiego Franciszka Jaczewskiego. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Rada Państwa 04.06.1901r zwolniła sędziów pokoju z tego obowiązku (Zb. Pr i Rozp. Nr 67 poz.1346). Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (Dz. P KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym,ograniczało swobodę wyznania dzieci z małżeństw mieszanych - katolików z prawosławnymi (musiały przyjąć prawosławie). (od 1847r odstępstwo od prawosławia karano jako przestępstwo.) Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. W okresie XX-lecia Kościół Rzymskokatolicki opierał się na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917r. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego (Dz.U. Nr 48 poz. 272 Prawo o aktach stanu cywilnego i 273 Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego). Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z 24.11. 1945 r. w sprawie wykonywania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzających to prawo (Dz.U. Nr 54 poz. 304) regulowało sposób funkcjonowania USC. Bibliografia: Prawo cywilne obowiązujące w guberniach Królestwa Polskiego T. I Petersburg 1875. Zbiór przepisów prawnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego wydanych po odzyskaniu niepodległości państwowej Warszawa 1931opr. J. Litwin, A. Rżewski Cz.1 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1826-1865 sygn. 1-5, 7-41, Akta zgonów 1830 sygn. 6, Alegaty do aktów małżeństw 1834-1836, 1847-1851 sygn. 42-44, 48-52 , Protokóły sprawdzenia akt 1839-1841 sygn. 45-47, Cz.2 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1866-1879 sygn. 53-66, Alegaty do aktów małżeństw 1866-1879 sygn. 67-80, Cz.3 Alegaty do aktów małżeństw 1843-1846,1852-1865 sygn. 81-98, Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 99-119, Alegaty do aktów małżeństw 1880-1900 sygn. 120-140, W 2008r doinwentaryzowano 43 ja.: sygn. 141-177 alegaty z lat 1901-1924, 1928-1930, 1936-1945, sygn.178-183, Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1901-1906 sygn. 178-183, Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1907-1917 sygn. 184-194 Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1826-65 nr mikr. 319294-319334, z lat 1915-1945 tylko dokumenty do akt małżeństw
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
62/186/0/1/1 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1826-1826 41
62/186/0/1/2 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1827-1827 37
62/186/0/1/3 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1828-1828 34
62/186/0/1/4 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1829-1829 41
62/186/0/1/5 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1830-1830 48
62/186/0/1/6 Akta zgonów 1830-1830 10
62/186/0/1/7 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1831-1831 54
62/186/0/1/8 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1832-1832 55
62/186/0/1/9 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1833-1833 41
62/186/0/1/10 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1834-1834 53
62/186/0/1/11 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1835-1835 54
62/186/0/1/12 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1836-1836 55
62/186/0/1/13 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1837-1837 45
62/186/0/1/14 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1838-1838 35
62/186/0/1/15 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1839-1839 51
62/186/0/1/16 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1840-1840 37
62/186/0/1/17 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1841-1841 50
62/186/0/1/18 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1842-1842 53
62/186/0/1/19 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1843-1843 51
62/186/0/1/20 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1844-1844 54
62/186/0/1/21 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1845-1845 47
62/186/0/1/22 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1846-1846 53
62/186/0/1/23 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1847-1847 61
62/186/0/1/24 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1848-1848 63
62/186/0/1/25 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1849-1849 59
62/186/0/1/26 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1850-1850 56
62/186/0/1/27 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1851-1851 51
62/186/0/1/28 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1852-1852 45
62/186/0/1/29 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1853-1853 50
62/186/0/1/30 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1854-1854 42
62/186/0/1/31 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1855-1855 48
62/186/0/1/32 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1856-1856 35
62/186/0/1/33 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1857-1857 37
62/186/0/1/34 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1858-1858 50
62/186/0/1/35 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1859-1859 69
62/186/0/1/36 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1860-1860 0
62/186/0/1/37 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1861-1861 58
62/186/0/1/38 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1862-1862 61
62/186/0/1/39 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1863-1863 51
62/186/0/1/40 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1864-1864 42
62/186/0/1/41 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1865-1865 44
62/186/0/1/53 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1866 76
62/186/0/1/54 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1867 60
62/186/0/1/55 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1868 77
62/186/0/1/56 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1869 93
62/186/0/1/57 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 82
62/186/0/1/58 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 104
62/186/0/1/59 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 96
62/186/0/1/60 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 99
62/186/0/1/61 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 99
62/186/0/1/62 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 91
62/186/0/1/63 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 98
62/186/0/1/64 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 91
62/186/0/1/65 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 80
62/186/0/1/66 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 90
62/186/0/1/99 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1880-1880 50
62/186/0/1/100 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1881-1881 50
62/186/0/1/101 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1882-1882 51
62/186/0/1/102 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1883-1883 46
62/186/0/1/103 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1884-1884 39
62/186/0/1/104 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1885-1885 42
62/186/0/1/105 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1886-1886 38
62/186/0/1/106 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1887-1887 40
62/186/0/1/107 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1888-1888 43
62/186/0/1/108 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1889-1889 38
62/186/0/1/109 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1890-1890 42
62/186/0/1/110 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1891-1891 46
62/186/0/1/111 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1892-1892 41
62/186/0/1/112 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1893-1893 50
62/186/0/1/113 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1894-1894 45
62/186/0/1/114 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1895-1895 92
62/186/0/1/115 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1896-1896 90
62/186/0/1/116 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1897-1897 76
62/186/0/1/117 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1898-1898 77
62/186/0/1/118 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1899-1899 84
62/186/0/1/119 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1900-1900 82
62/186/0/1/178 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901 rok] 1901 87
62/186/0/1/179 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1902 rok] 1902 105
62/186/0/1/180 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1903 rok] 1903 103
62/186/0/1/181 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1904 rok] 1904 107
62/186/0/1/182 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1905 rok] 1905 106
62/186/0/1/183 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1906 rok] 1906 53
62/186/0/1/184 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów ] 1907 55
62/186/0/1/185 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów ] 1908 54
62/186/0/1/186 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów ] 1909 61
62/186/0/1/187 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów ] 1910 64
62/186/0/1/188 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów ] 1911 66
62/186/0/1/189 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów ] 1912-1912 0
62/186/0/1/190 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1913 0
62/186/0/1/191 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1914 0
62/186/0/1/192 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1915 0
62/186/0/1/193 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1916 0
62/186/0/1/194 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1917 0
62/186/0/2/42 Alegaty do aktów małżeństw 1834-1834 0
62/186/0/2/43 Alegaty do aktów małżeństw 1835-1835 0
62/186/0/2/44 Alegaty do aktów małżeństw 1836-1836 0
62/186/0/2/48 Alegaty do aktów małżeństw i protokół sprawdzenia akt za 1847 1847-1847 0
62/186/0/2/49 Alegaty do aktów małżeństw i protokół sprawdzenia akt za 1848rok 1848-1848 0
62/186/0/2/50 Alegaty do aktów małżeństw i protokół sprawdzenia akt za 1849rok 1849-1849 0
62/186/0/2/51 Alegaty do aktów małżeństw i prptokół sprawdzenia akt za 1850rok 1850-1850 0
1 2

Amount of archival material

194

183

0

1.52

1.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -