Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Niwiskach powiat Siedlce

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1826-1917 [1931]
- brak danych - 1826 - 1917
1916 - 1931
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
16 No 186 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 11 j.a. Nab. 4000, 4144/10, 4286/11, 4528/12, 4669/2013, 4908/14, 5135/15, 5174/16, 5318/17, 5436/18
inwentarz książkowy Yes 175 j.a. T. 6 IZA
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Niwiskach, siedziba- Niwiski, dekanat siedlecki Miejscowości należące do parafii: Niwiski, Aleksandrówka, Czarnowąż, Gręzów, Opole Nowe i Stare (obecnie odrębna parafia erygowana w 1985r), Ostrówek, Święcice, Teresin, Tuszetów, Tymianka, Wólka Żukowska, Wyłazy, Zaliwie, Ziomaki, Żuków. Kościół istniał już w 1300r. Kościół parafialny murowany, wybudowany w 1787 r. przez Kazimierza Ossolińskiego, podkomorzego mielnickiego, konsekrowany w 1904 r. przez Franciszka Jaczewskiego, Bpa lubelskiego. Metryki w parafii od 1647r. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Rada Państwa 04.06.1901r zwolniła sędziów pokoju z tego obowiązku (Zb. Pr i Rozp. Nr 67 poz.1346). Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (DzP KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym,ograniczało swobodę wyznania dzieci z małżeństw mieszanych - katolików z prawosławnymi (musiały przyjąć prawosławie). (od 1847r odstępstwo od prawosławia karano jako przestepstwo.) Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. W okresie XX-lecia Kościół Rzymskokatolicki opierał się na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917r. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego (Dz.U. Nr 48 poz. 272 Prawo o aktach stanu cywilnego i 273 Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego). Rozporzadzenie Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z 24.11. 1945r w sprawie wykonywania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzajacych to prawo (Dz.U. Nr 54 poz. 304) regulowało sposób funkcjonowania USC.
Bibliografia: Prawo cywilne obowiązujace w guberniach Królestwa Polskiego T. I Petersburg 1875. Zbiór przepisów prawnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego wydanych po odzyskaniu niepodległości państwowej Warszawa 1931opr. J. Litwin, A. Rżewski
Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1864 sygn 1-40, Alegaty do aktów małżeństw 1826-1828, 1830, 1833,1837,1839-1840,1842-1864,1866 sygn. 41-73, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1865-1879 sygn. 74-86,89,90, Alegaty do aktów małżeństw 1865, 1867, 1868-1879 sygn. 87, 88, 91-101 Cz.3 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 102-122, Alegaty do aktów małżeństw 1880-1900 sygn. 123-143, W 2008r doinwentaryzowano 30 j.a. 0,33 mb: alegaty z lat 1900-1906, (alegata z 1907 r. wszyta w księgę sygn. 175) , 1908, 1911, 1912, 1914, 1916-1923, 1927-1931 Sygn.144-166, sprostowanie metryk 1847 [1900], 1923 sygn. 167-168, księgi UMZ z lat 1901-1907 Sygn.169-175, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1908-1911 sygn. 176-179 (wklejone dokumenty do księgi z 1910 r.), dokumenty do akt małżeństw 1909 sygn. 180, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1912-1917 sygn. 181-186 Zmikrofilmowano księgi UMZ z lat 1826-1864 nr mikr. 318067-318105.

Amount of archival material

186

175

0

2.05

1.85

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.