Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Przesmykach powiat Łosice

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1826-1916 [2007]
- brak danych - 1826 - 1916
2007 - 2007
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 81 ja T. 10 ( 45 j.a.), T.6 cz. 2 (od sygn.45-60), T.10 cz. 2 ( sygn. 61-81)
spis zdawczo-odbiorczy Yes 21 j.a (nab. 3055/03, 3546/06, 4098/10, 4480/12, 4574/12, 4859/14, 5348/17
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jakuba Apostoła w Przesmykach, dekanat janowski, później konstantynowski, łosicki Miejscowości należące do parafii: Przesmyki, Górki, Kaliski, Kamianki Czabaje, Kamianki Lackie, Kamianki Nicki, Kamianki Wańki, Koryciany, Kukawki, Lipiny, Łęczycki, Olędy, Pliszki, Pniewiski, Podraczynie, Raczyny, Rzewuski, Tarków, Tarkówek, Zalesie, Zawady. Pierwotny kościół wybudowany został w 1224 r., spalony przez Szwedów w 1657 r. Kościół ten odbudowano i przetrwał do 1776 r. Obecny kościół parafialny drewniany, wybudowany w 1776 r., przez ks. Ludwika Wessela, konsekrowany w 1783 r. przez Biskupa Jana Szyjkowskiego. Księgi metrykalne w parafii od 1769 r. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz. PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Rada Państwa 04.06.1901r zwolniła sędziów pokoju z tego obowiązku (Zb. Pr. i Rozp. Nr 67 poz.1346). Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (Dz. P KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym, ograniczało swobodę wyznania dzieci z małżeństw mieszanych - katolików z prawosławnymi (musiały przyjąć prawosławie). (od 1847r odstępstwo od prawosławia karano jako przestępstwo.) Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. W okresie XX -lecia Kościół Rzymskokatolicki opierał się na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917r. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946 r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego (Dz.U. Nr 48 poz. 272 Prawo o aktach stanu cywilnego i 273 Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego). Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z 24.11. 1945r w sprawie wykonywania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzających to prawo (Dz. U. Nr 54 poz. 304) regulowało sposób funkcjonowania USC. Bibliografia: Prawo cywilne obowiązujące w guberniach Królestwa Polskiego T. I Petersburg 1875. Zbiór przepisów prawnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego wydanych po odzyskaniu niepodległości państwowej Warszawa 1931opr. J. Litwin, A. Rżewski cz. 1 INWENTARZ NR 10 Akta stanu cywilnego powiatu Łosice Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1864 sygn. 1-39, Alegaty 1859-1864 sygn. 40-45, CZ. 2 Inwentarz nr 6 cz. 2 Akta stanu cywilnego powiatu Siedlce, Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1865-1879 sygn. 46-60, Cz. 3 Inwentarz nr 10 Cz. 2 Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 61-81, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1916 sygn. 82-97 (16 j.a.), alegata 1914 sygn. 98, akta zbiorowe 1912-1916 [2007] sygn. 99-102 zmikrofilmowano księgi z lat 1826 - 1864 mikrofilm 316670-316708
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
62/212/0/-/1 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1826-1826 60
62/212/0/-/2 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1827-1827 64
62/212/0/-/3 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1828-1828 58
62/212/0/-/4 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1829-1829 53
62/212/0/-/5 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1830-1830 57
62/212/0/-/6 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1831-1831 53
62/212/0/-/7 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1832-1832 65
62/212/0/-/8 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1833-1833 57
62/212/0/-/9 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1834-1834 61
62/212/0/-/10 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1835-1835 58
62/212/0/-/11 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1836-1836 48
62/212/0/-/12 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1837-1837 59
62/212/0/-/13 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1838-1838 54
62/212/0/-/14 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1839-1839 64
62/212/0/-/15 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1840-1840 83
62/212/0/-/16 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1841-1841 95
62/212/0/-/17 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1842-1842 79
62/212/0/-/18 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1843-1843 89
62/212/0/-/19 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1844-1844 94
62/212/0/-/20 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1845-1845 90
62/212/0/-/21 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1846-1846 76
62/212/0/-/22 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1847-1847 78
62/212/0/-/23 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1848-1848 87
62/212/0/-/24 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1849-1849 84
62/212/0/-/25 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1850-1850 47
62/212/0/-/26 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1851-1851 61
62/212/0/-/27 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1852-1852 54
62/212/0/-/28 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1853-1853 73
62/212/0/-/29 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1854-1854 72
62/212/0/-/30 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1855-1855 76
62/212/0/-/31 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1856-1856 72
62/212/0/-/32 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1857-1857 71
62/212/0/-/33 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1858-1858 66
62/212/0/-/34 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1859-1859 53
62/212/0/-/35 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1860-1860 57
62/212/0/-/36 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1861-1861 60
62/212/0/-/37 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1862-1862 68
62/212/0/-/38 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1863-1863 52
62/212/0/-/39 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1864-1864 64
62/212/0/-/40 Alegaty do aktów małżeństw 1859-1859 0
62/212/0/-/41 Alegaty do aktów małżeństw 1860-1860 0
62/212/0/-/42 Alegaty do aktów małżeństw 1861-1861 0
62/212/0/-/43 Alegaty do aktów małżeństw 1862-1862 0
62/212/0/-/44 Alegaty do aktów małżeństw 1863-1863 0
62/212/0/-/45 Alegaty do aktów małżenstw 1864-1864 0
62/212/0/-/46 Akta urodzeń, małżenstw, zgonów 1865-1865 111
62/212/0/-/47 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1866 76
62/212/0/-/48 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1867-1867 66
62/212/0/-/49 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1868-1868 61
62/212/0/-/50 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1869-1869 99
62/212/0/-/51 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1870-1870 84
62/212/0/-/52 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1871-1871 84
62/212/0/-/53 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1872-1872 59
62/212/0/-/54 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1873-1873 66
62/212/0/-/55 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1874-1874 55
62/212/0/-/56 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1875-1875 56
62/212/0/-/57 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1876-1876 70
62/212/0/-/58 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1877-1877 47
62/212/0/-/59 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1878-1878 69
62/212/0/-/60 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1879-1879 56
62/212/0/-/61 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1880-1880 58
62/212/0/-/62 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1881-1881 83
62/212/0/-/63 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1882-1882 73
62/212/0/-/64 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1883-1883 78
62/212/0/-/65 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1884-1884 65
62/212/0/-/66 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1885-1885 89
62/212/0/-/67 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1886-1886 121
62/212/0/-/68 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1887-1887 82
62/212/0/-/69 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1888-1888 66
62/212/0/-/70 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1889-1889 85
62/212/0/-/71 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1890-1890 75
62/212/0/-/72 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1891-1891 85
62/212/0/-/73 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1892-1892 90
62/212/0/-/74 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1893-1893 91
62/212/0/-/75 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1894-1894 88
62/212/0/-/76 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1895-1895 85
62/212/0/-/77 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1896-1896 84
62/212/0/-/78 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1897-1897 82
62/212/0/-/79 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1898-1898 86
62/212/0/-/80 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1899-1899 70
62/212/0/-/81 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1900-1900 107
62/212/0/-/82 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1901 115
62/212/0/-/83 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1902 130
62/212/0/-/84 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1903 119
62/212/0/-/85 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1904 84
62/212/0/-/86 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1905 105
62/212/0/-/87 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1906 76
62/212/0/-/88 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1907 96
62/212/0/-/89 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1908 143
62/212/0/-/90 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1909 85
62/212/0/-/91 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1910 80
62/212/0/-/92 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1911-1911 82
62/212/0/-/93 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów z wklejona alegatą] 1912-1912 97
62/212/0/-/94 Księga stanu cywilnego urodzeń, małżeństw, zgonów Parafii Przesmyki wyznanie rzymskokatolickie za rok 1913 1913 0
62/212/0/-/95 Księga stanu cywilnego urodzeń, małżeństw, zgonów Parafii Przesmyki wyznanie rzymskokatolickie za rok 1914 1914 0
62/212/0/-/96 Księga stanu cywilnego urodzeń, małżeństw, zgonów Parafii Przesmyki wyznanie rzymskokatolickie za rok 1915 1915 0
62/212/0/-/97 Księga stanu cywilnego urodzeń, małżeństw, zgonów Parafii Przesmyki wyznanie rzymskokatolickie za rok 1916 1916 0
62/212/0/-/98 Alegata do księgi urodzeń, małżeństw, zgonów parafii Rzymskokatolickiej w Przesmykach za rok 1914 1914 0
62/212/0/-/99 Akta zbiorowe urodzenia do księgi urodzeń, małżeństw, zgonów Parafii Rzymskokatolickiej w Przesmykach za rok 1912 1912 [1979-2007] 0
62/212/0/-/100 Akta zbiorowe małżeństwa do księgi urodzeń, małżeństw, zgonów Parafii Rzymskokatolickiej w Przesmykach za rok 1912 1912 [1974] 0
1 2

Amount of archival material

102

81

0

2.43

2.07

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -