^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga małżeństw za lata 1885-1910

Archiwum Państwowe w Siedlcach
dokumentacja aktowa 65
- brak danych -
1885-1910

1885 - 1910
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga rękopis
dobry
- brak danych - 74
26x34,7 Tak
brak mikrofilmu
Akta odtworzone w 1949 roku
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -