Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Starejwsi powiat Węgrów

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - [1781-1810] 1826-1917
- brak danych - 1781 - 1810
1826 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 87 j.a. T. 9
spis zdawczo-odbiorczy Yes 17 j.a. nab.2916, 3117, 3262, 3449, 3608, 3764, 3880, 4063, 4275 i 4403/11, 4470/12, 4721/13, 5111/15, 5235/16, 5316/17, 5431/18
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA, siedziba -STARAWIEŚ, dekanat węgrowski (ob.. Diecezja drohiczyńska), Obecny murowany kościół został zbudowany w latach 1866-1869 kosztem kolejnych dziedziców starowiejskich (1839-1878) księcia Sergiusza Golicyna h. Golicyn (1803-1868) i jego żony Marii z hr Jezierskich (1819-1882), staraniem ks. Franciszka Konstantego Jabłońskiego (1800-1876), administratora starowiejskiego (1846-1876). Poświęcenia kamienia węgielnego dokonał 7 października 1866 roku ks. kan. Wiktoryn Ignacy Joachim Jemielitty. Do parafii należą: Błotki, Borzychy, Gruszczyno, Grygrów, Huta Gruszczyno, Janówki, Kalaty, Kalinowiec, Kałęczyn, Kazimierzów, Maciejów, Ludwinów, Majdan, Osowiec, Paplin, Syberia, Stara Wieś, Tończa, Wólka Paplińska, Zabrudnie, Zuzułka, Żulin. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Rada Państwa 04.06.1901r zwolniła sędziów pokoju z tego obowiązku (Zb. Pr. i Rozp. Nr 67 poz.1346). Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (Dz. P KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym, ograniczało swobodę wyznania dzieci z małżeństw mieszanych - katolików z prawosławnymi (musiały przyjąć prawosławie). (od 1847r odstępstwo od prawosławia karano jako przestępstwo.) Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. W okresie XX -lecia Kościół Rzymskokatolicki opierał się na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917r. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego (Dz. U. Nr 48 poz. 272 Prawo o aktach stanu cywilnego i 273 Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego). Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z 24.11. 1945r w sprawie wykonywania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzających to prawo (Dz. U. Nr 54 poz. 304) regulowało sposób funkcjonowania USC.
Bibliografia: Prawo cywilne obowiązujące w guberniach Królestwa Polskiego T. I Petersburg 1875. Zbiór przepisów prawnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego wydanych po odzyskaniu niepodległości państwowej Warszawa 1931opr. J. Litwin, A. Rżewski
Cz.1 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1827-1865 sygn. 1-39, Sprostowania metryk 1837,1858,1861 sygn.40, 51, 52, Protokóły sprawdzenia akt 1840-1843, 1845-1850 sygn. 41-49, Spis metryk 1781-1810 sygn. 50, Cz.2 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1866-1879 sygn. 53-66, Cz.3 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 67-87, Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1901-1917 sygn. 88-104 Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1827-1865 nr mikr. 319506-319544. Z lat 1781-1810 tylko spis metryk
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
62/229/0/1/1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1827-1827 34
62/229/0/1/2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1828-1828 36
62/229/0/1/3 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1829-1829 46
62/229/0/1/4 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1830-1830 48
62/229/0/1/5 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1831-1831 36
62/229/0/1/6 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1832-1832 44
62/229/0/1/7 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1833-1833 47
62/229/0/1/8 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1834-1834 66
62/229/0/1/9 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1835-1835 63
62/229/0/1/10 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1836-1836 56
62/229/0/1/11 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1837-1837 47
62/229/0/1/12 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1838-1838 44
62/229/0/1/13 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1839-1839 51
62/229/0/1/14 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1840-1840 44
62/229/0/1/15 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1841-1841 50
62/229/0/1/16 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1842-1842 48
62/229/0/1/17 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1843-1843 69
62/229/0/1/18 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1844-1844 69
62/229/0/1/19 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1845-1845 76
62/229/0/1/20 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1846-1846 77
62/229/0/1/21 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1847-1847 96
62/229/0/1/22 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1848-1848 100
62/229/0/1/23 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1849-1849 88
62/229/0/1/24 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1850-1850 65
62/229/0/1/25 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1851-1851 55
62/229/0/1/26 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1852-1852 53
62/229/0/1/27 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1853-1853 57
62/229/0/1/28 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1854-1854 55
62/229/0/1/29 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1855-1855 53
62/229/0/1/30 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1856-1856 47
62/229/0/1/31 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1857-1857 57
62/229/0/1/32 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1858-1858 61
62/229/0/1/33 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1859-1859 63
62/229/0/1/34 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1860-1860 58
62/229/0/1/35 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1861-1861 64
62/229/0/1/36 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1862-1862 61
62/229/0/1/37 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1863-1863 57
62/229/0/1/38 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1864-1864 62
62/229/0/1/39 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1865-1865 70
62/229/0/1/53 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1866 64
62/229/0/1/54 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1867-1867 56
62/229/0/1/55 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1868-1868 55
62/229/0/1/56 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1869-1869 79
62/229/0/1/57 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1870-1870 64
62/229/0/1/58 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1871-1871 77
62/229/0/1/59 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1872-1872 82
62/229/0/1/60 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1873-1873 91
62/229/0/1/61 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1874-1874 95
62/229/0/1/62 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1875-1875 80
62/229/0/1/63 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1876-1876 67
62/229/0/1/64 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1877-1877 76
62/229/0/1/65 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1878-1878 79
62/229/0/1/66 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1879-1879 80
62/229/0/1/67 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1880-1880 82
62/229/0/1/68 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1881-1881 88
62/229/0/1/69 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1882-1882 101
62/229/0/1/70 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1883-1883 95
62/229/0/1/71 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1884-1884 94
62/229/0/1/72 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1885-1885 104
62/229/0/1/73 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1886-1886 108
62/229/0/1/74 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1887-1887 98
62/229/0/1/75 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1888-1888 98
62/229/0/1/76 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1889-1889 106
62/229/0/1/77 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1890-1890 122
62/229/0/1/78 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1891-1891 136
62/229/0/1/79 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1892-1892 126
62/229/0/1/80 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1893-1893 124
62/229/0/1/81 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1894-1894 112
62/229/0/1/82 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1895-1895 130
62/229/0/1/83 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1896-1896 126
62/229/0/1/84 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1897-1897 146
62/229/0/1/85 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1898-1898 116
62/229/0/1/86 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1899-1899 120
62/229/0/1/87 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1900-1900 126
62/229/0/1/88 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1901 130
62/229/0/1/89 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1902 135
62/229/0/1/90 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1903 128
62/229/0/1/91 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1904 116
62/229/0/1/92 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1905 115
62/229/0/1/93 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1906 117
62/229/0/1/94 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1907 107
62/229/0/1/95 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1908 100
62/229/0/1/96 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1909 112
62/229/0/1/97 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1910 118
62/229/0/1/98 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1911 116
62/229/0/1/99 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1912-1912 0
62/229/0/1/100 Księga duplikat dla aktów urodzenia, małżeństw i zejścia Rz.kat Par. [Rzymskokatolickiej Parafii] Starawieś za 1913 rok 1913 0
62/229/0/1/101 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1914 0
62/229/0/1/102 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1915 0
62/229/0/1/103 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów] 1916 0
62/229/0/1/104 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów] 1917 0
62/229/0/2/41 Protokół sprawdzenia akt z 1839, 1840 rok 1839-1840 0
62/229/0/2/42 Protokół sprawdzenia akt 1841 rok 1841-1841 0
62/229/0/2/43 Protokół sprawdzenia akt 1842 rok 1842-1842 0
62/229/0/2/45 Protokół sprawdzenia akt 1845 rok 1845-1845 0
62/229/0/2/46 Protokół sprawdzenia akt 1846 rok 1846-1846 0
62/229/0/2/47 Protokół sprawdzenia akt 1847-1847 0
62/229/0/2/48 Protokół sprawdzenia akt 1849 rok 1848-1848 0
62/229/0/2/49 Protokół sprawdzenia akt 1850 rok 1850-1850 0
62/229/0/3/40 Sprostowanie metryki 1837-1887 (wyrok z 1909 r.) 1836-1836 0
1 2

Amount of archival material

104

87

0

1.60

1.24

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -