Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego gminy Domanice powiat Siedlce

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1810-1825
- brak danych - 1810 - 1825
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
inwentarz książkowy Yes 20 j.a. T.6 IZA
Nazwa zespołu umowna, rzeczywista nazwa aktotwórcy: Urzędnik Stanu Cywilnego Gminy Domanice (w latach 1810-1811 gminy Domanice i Jastrzębie), powiat siedlecki, departament siedlecki, Daty istnienia: 1810-1825, siedziba – Domanice, miejscowości (pisownia jak w aktach): Czachy, Daczibogi vel Daćbogi, Domanice, Gostchorza, Jagodne, Kaczory, Kopcie, Łupiny, Mroczki, Pluty, Przywory, Śmiary vel Szmiary, Tworki. Status prawny: publiczny, urząd stanu cywilnego
Zadania, funkcje, dziedzina działalności: Urzędnik S.C. Gminy Domanice został ustanowiony na mocy ustawy z dnia 9 VI 1810 do prowadzenia świeckich akt stanu cywilnego. Pierwsze wpisy mają datę 4 wrzesień 1810 roku. Funkcję tę pełnił w latach 1810-1824 proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Domanicach Jan Jagodziński, w 1825 roku Jan Jastrzębski - administrator parafii Domanice. Poprawność sporządzenia akt sprawdzali Sędziowie Pokoju Powiatu Siedlce. Od 1825 roku na mocy Kodeksu Cywilnego KP akta parafii prowadził proboszcz będący jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego, natomiast do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali wójtowie, burmistrzowie lub ich zastępcy. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe
Źródła prawne: Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego T. I Warszawa 1810 (Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r.); Kodeks Napoleona z przypisami Warszawa 1807 księga I (Dział II O aktach stanu cywilnego); Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10)
Księgi UMZ z lat 1810-1825, 15 j.a., sygn. 1-15. Alegata 1818, 1820-1822, 4 j.a. sygn. 16-19, Alegata 1810-1811 sygn. 20 Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1810-1825 nr 317770-317784.

Amount of archival material

20

20

0

0.25

0.25

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -