Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego gminy Paprotnia powiat Siedlce

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1810-1825
- brak danych - 1810 - 1825
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
inwentarz książkowy Yes 27 j.a. T.6
Nazwa zespołu umowna. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz Praw KW T.I str.195). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. Księgi UMZ z lat 1810-1820, 10 j.a., sygn. 1-10. Alegata z lat 1813-1816, 1818-1820 r, 7 j.a. sygn. 11-17, poza inw. Ks. 1821- 1822, 1824-1825 (4 j.a.), alegaty: 1817, 1821-1822, 1824-1825 (5 j.a.), sumariusz do akt małżeństw 1821 Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1810-1820 nr 318153-318162
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
62/365/0/1/1 [Akta urodzin, małżeństw, zgonów z lat 1810 -1811] 1810-1811 40
62/365/0/1/2 Protokuł Aktów Urodzin, Zeyścia i Ślubów Parafy Paprockiey Roku Tysiącznego Osmsetnego Dwunastego Księga Druga 1812-1812 26
62/365/0/1/3 Xięga 3cia Gminy Paprockiey - Akta Urodzin, Zeyścia i Ślubów Parafy Paprockiey Roku Tysiącznego Osmsetnego Trzynastego 1813-1813 28
62/365/0/1/4 Xięga 4ta Gminy Paprockiey - Akta Urodzin, Zeyścia i Ślubów Parafy Paprockiey Roku Tysiącznego Osmsetnego Czterynastego 1814-1814 32
62/365/0/1/5 Xięga 5ta Gminy Paprockiey - Akta Urodzin, Zeyścia i Ślubów Parafy Paprockiey Roku Tysiącznego Osmsetnego Piętnastego 1815-1815 26
62/365/0/1/6 Księga Szósta Gminy Paprockiey - Akta Urodzin, Zeyścia i Ślubów Parafy Paprockiey Roku Tysiącznego Osmsetnego Szesnastego 1816-1816 35
62/365/0/1/7 Księga Siódma Gminy Paprockiey - Akta Urodzin, Zeyścia i Ślubów Parafy Paprockiey Roku Tysiącznego Osmsetnego Szesnastego 1817-1817 32
62/365/0/1/8 Xięga Osma Akta Urodzin, Zeyścia i Ślubów Parafy Paprockiey Roku Tysiącznego Osmsetnego Osiemnastego 1818-1818 28
62/365/0/1/9 Xięga Dziewiąta Akta Urodzin, Zeyścia i Ślubów Parafy Paprockiey Roku Tysiącznego Osmsetnego Dziewiętnastego 1819-1819 37
62/365/0/1/10 Xięga Dziesiąta Akta Urodzin, Zeyścia i Szlubów Parafy Paprockiey Roku Tysiącznego Osmsetnego Dwudziestego 1820-1820 31
62/365/0/1/23 Xięga Jedynasta Akta Urodzin, Zeyścia i Szlubów Parafy Paprockiey Roku Tysiącznego Osmsetnego Dwudziestego Pierwszego 1821-1821 0
62/365/0/1/24 Xięga Dwunasta Aktów Urodzin, Zeyścia, Zapowiedzi i Ślubów Parafy Paprockiey Roku Tysiąc Osmset Dwudziestego Drugiego 1822-1822 0
62/365/0/1/25 Księga - Zawierająca w sobie Akta Stanu Cywilnego Urodzenia, Zapowiedzi, Małżeństwa i Zeyścia Gminy Paprotnia przez względnego Urzędnika spisane w roku 1824 1824-1824 0
62/365/0/1/26 Księga - Zawierająca w sobie Akta Stanu Cywilnego Urodzenia, Zapowiedzi, Małżeństwa i Zeyścia Gminy Paprotnia przez Urzędnika spisane w roku 1825 1825-1825 0
62/365/0/2/11 [Allegata do aktów małżeństw 1813] 1813-1813 0
1 2

Amount of archival material

27

27

0

0.30

0.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -