Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego gminy Skórzec powiat Siedlce

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1810-1825
- brak danych - 1810 - 1825
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
inwentarz książkowy Yes 20 j.a. T.6
Nazwa zespołu umowna. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz Praw KW T.I str.195). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. Księgi UMZ z lat 1810-1825 r. 19 j.a. sygn. 1-19., rejestr metryk z lat 1798-1810 sygn. 20 Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1810-1825 nr 318425-318443.
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
62/369/0/1/1 [Akta urodzeń] 1810-1811 34
62/369/0/1/2 [Akta małżeństw] 1810-1811 18
62/369/0/1/3 [Akta zgonów] 1810-1811 30
62/369/0/1/4 Akta Urodzin od dnia 1-go Stycznia 1812 roku do dnia 31-go Miesiąca Marca roku 1813 roku w Gminie Skurzeckiey zdarzonych 1812-1813 27
62/369/0/1/5 Księga Aktów Małżeńskich od dnia 1-go Stycznia 1812 roku do dnia 31-go Miesiąca Marca 1813 roku w Gminie Skurzeckiey zdarzonych 1812-1813 21
62/369/0/1/6 Księga Aktów Zeyścia od dnia 1-go Stycznia 1812 roku do dnia 31-go Miesiąca Marca 1813 roku w Gminie Skurzeckiey zdarzonych 1812-1813 29
62/369/0/1/7 Księga Aktów Urodzenia, Małżeństwa i Zeyścia Stanu Cywilnego od dnia 1-go Kwietnia 1813 roku do dnia 28-go miesiąca Lutego1814-go roku w Gminie Skórzeckiey zdarzonych 1813-1814 63
62/369/0/1/8 Księga Aktów Urodzenia, Małżeństwa i Zeyścia Stanu Cywilnego od dnia 1-go Miesiąca Marca 1814 roku do dnia 31-go Miesiąca Grudnia 1814 roku w Gminie Skórzeckiey zdarzonych 1814-1814 39
62/369/0/1/9 Księga Aktów Urodzenia, Małżeństwa i Zeyścia Stanu Cywilnego od dnia 1-go Miesiąca Stycznia do 31-go Miesiąca grudnia 1815 roku w Gminie Skórzeckiey zdarzonych 1815-1815 45
62/369/0/1/10 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1816-1816 49
62/369/0/1/11 Księga Aktów Urodzenia, Małżeństwa i Zeyścia Stanu Cywilnego od dnia 1-go Miesiąca Stycznia do 31-go Miesiąca grudnia 1817 roku w Gminie Skórzeckiey zdarzonych 1817-1817 40
62/369/0/1/12 Księga Aktów Urodzenia, Małżeństwa i Zeyścia Stanu Cywilnego od dnia 1-go Miesiąca Stycznia do 31-go Miesiąca grudnia 1818 roku w Gminie Skórzeckiey zdarzonych 1818-1818 36
62/369/0/1/13 Księga Aktów Urodzenia, Małżeństwa i Zeyścia Stanu Cywilnego od dnia 1-go Miesiąca Stycznia do 31-go Miesiąca grudnia 1819 roku w Gminie Skórzeckiey zdarzonych 1819-1819 37
62/369/0/1/14 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1820-1820 46
62/369/0/1/15 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1821-1821 42
1 2

Amount of archival material

20

20

0

0.25

0.25

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -