^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga Aktów Urodzenia, Małżeństwa i Zeyścia Stanu Cywilnego od dnia 1-go Miesiąca Stycznia do 31-go Miesiąca grudnia 1818 roku w Gminie Skórzeckiey zdarzonych

Archiwum Państwowe w Siedlcach
dokumentacja aktowa 12
- brak danych -
1818-1818

1818 - 1818
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga - brak danych -
dobry
138 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Mikrofilm 318436; Zapisane: 1 - 27, 43 - 50, 72 - 81, 100 - 111 s., wym. 245 x 395 mm
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -