Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego gminy Zbuczyn powiat Siedlce

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1810-1825
- brak danych - 1810 - 1825
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
inwentarz książkowy Yes 46 j.a. T.6
Nazwa zespołu umowna. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz Praw KW T.I str.195). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. Księgi UMZ z lat 1810-1825 r. 34 j.a. sygn. 1-34, brulion aktów urodzeń 1816-1817 sygn. 35, brulion aktów małżeństw 1816-1817 sygn. 36, brulion zgonów 1816-1817 sygn. 37, księga aktów zapowiedzi 1815-1816 sygn. 38, brulion zapowiedzi 1816-1817 sygn. 39, Indeks nazwisk urodzonych 1811 sygn. 40, Indeks nazwisk urodzonych 1812 sygn. 41, Indeks nazwisk zaślubionych 1812 sygn. 42, indeks nazwisk zmarłych 1812 sygn. 43, Indeks nazwisk urodzonych 1814 sygn. 44, indeks zaślubionych 1814 sygn. 45, indeks zmarłych 1814 sygn. 46 Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1810-1825 nr 318648-318681.

Amount of archival material

46

46

0

0.86

0.86

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.