Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego gminy Zbuczyn powiat Siedlce

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1810-1825
- brak danych - 1810 - 1825
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
inwentarz książkowy Yes 46 j.a. T.6
Nazwa zespołu umowna. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz Praw KW T.I str.195). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. Księgi UMZ z lat 1810-1825 r. 34 j.a. sygn. 1-34, brulion aktów urodzeń 1816-1817 sygn. 35, brulion aktów małżeństw 1816-1817 sygn. 36, brulion zgonów 1816-1817 sygn. 37, księga aktów zapowiedzi 1815-1816 sygn. 38, brulion zapowiedzi 1816-1817 sygn. 39, Indeks nazwisk urodzonych 1811 sygn. 40, Indeks nazwisk urodzonych 1812 sygn. 41, Indeks nazwisk zaślubionych 1812 sygn. 42, indeks nazwisk zmarłych 1812 sygn. 43, Indeks nazwisk urodzonych 1814 sygn. 44, indeks zaślubionych 1814 sygn. 45, indeks zmarłych 1814 sygn. 46 Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1810-1825 nr 318648-318681.
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzin, małżeństw i zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
62/372/0/1/1 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1810-1811 174
62/372/0/1/2 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1811-1811 189
62/372/0/1/3 Akta urodzin 1812-1813 186
62/372/0/1/4 Akta zgonów 1812-1813 177
62/372/0/1/5 Akta małżeństw 1812-1814 55
62/372/0/1/6 Akta urodzin, zgonów 1814-1814 204
62/372/0/1/7 Akta małżeństw 1814-1814 75
62/372/0/1/8 Akta urodzin 1815-1815 67
62/372/0/1/9 Akta zgonów 1815-1816 [do 11.08.1816] 116
62/372/0/1/10 Akta urodzin 1816-1816 [do 15.09.1816] 76
62/372/0/1/11 Akta małżeństw 1816-1816 [do 01.09.1816] 57
62/372/0/1/12 Akta urodzin 1817-1817 [od. 23.03.1817] 70
62/372/0/1/13 Akta małżeństw 1817-1817 [od. 20.04.1817] 41
62/372/0/1/14 Akta zgonów 1817-1817 [od 23.03.1817] 38
62/372/0/1/15 Akta urodzin 1818-1818 107
62/372/0/1/16 Akta małżeństw 1818-1818 133
62/372/0/1/17 Akta zgonów 1818-1818 81
62/372/0/1/18 Akta urodzin 1819-1819 103
62/372/0/1/19 Akta małżeństw 1819-1819 61
62/372/0/1/20 Akta zgonów 1819-1819 55
62/372/0/1/21 Akta urodzin 1820-1820 79
62/372/0/1/22 Akta małżeństw 1820-1820 85
62/372/0/1/23 Akta zgonów 1820-1820 43
62/372/0/1/24 Akta urodzin 1821-1821 97
62/372/0/1/25 Akta małżeństw 1821-1821 61
62/372/0/1/26 Akta zgonów 1821-1821 58
62/372/0/1/27 Akta urodzin, zgonów 1822-1822 100
62/372/0/1/28 Akta małżeństw 1822-1822 59
62/372/0/1/29 Akta urodzin, zgonów 1823-1823 103
62/372/0/1/30 Akta małżeństw 1823-1823 48
62/372/0/1/31 Akta urodzin, zgonów 1824-1824 108
62/372/0/1/32 Akta małżeństw 1824-1824 71
62/372/0/1/33 Akta urodzin, zgonów 1825-1825 107
62/372/0/1/34 Akta małżeństw 1825-1825 45
62/372/0/1/35 Brulion aktów urodzeń w gminie Zbuczyńskiej 29.09.1816-19.03.1817 0
62/372/0/1/36 Brulion aktów małżeństw w gminie Zbuczyn 28.09.1816-17.02.1817 0
62/372/0/1/37 Brulion aktów zgonu w gminie Zbuczyn 24.09.1816-21.03.1817 0
62/372/0/1/38 Księga aktów zapowiedzi w gminie Zbuczyn 1815-1816 0
62/372/0/1/39 Brulion aktów zapowiedzi w gm. Zbuczyn 13.10.1816-02.03.1817 0

Amount of archival material

46

46

0

0.86

0.86

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.