Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego gminy Prostyń powiat Węgrów

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1810-1825 [1854]
- brak danych - 1810 - 1825
1854 - 1854
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
inwentarz książkowy Yes 29 j.a.T. 9
Nazwa zespołu umowna. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz Praw KW T.I str.195). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. Księgi UMZ z lat 1810-1825, 13 j.a., sygn. 1-13. Alegaty 1812-1825 (14 j.a.) sygn. 14-27, ks. Zgonów 1810-1811 sygn. 28, rejestr metryk 1723-1810 sporządzony w 1854r sygn. 29 Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1810-1825 nr 319388-319400.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 29 565

Amount of archival material

29

29

0

0.45

0.45

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -