Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego gminy Sadowne powiat Węgrów

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1810-1825
- brak danych - 1643 - 1810
1810 - 1825
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
inwentarz książkowy Yes 28 j.a. T.9
Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz Praw KW T.I str.195). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. Księgi UMZ z lat 1810-1825, 17 j.a., sygn. 1-17. Rejestr metryk z lat 1643-1810, 1 j.a. sygn.18.sumariusz alfabetyczny nazwisk z lat 1810-1811. sygn. 19, alegata 1815 sygn. 20, alegata 1817 1 j.a. sygn. 21, alegata 1819-1825 (7 j.a.) sygn. 22-28. Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1810-1825 nr 319441-319457.

Amount of archival material

28

28

0

0.60

0.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -