Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kałuszynie powiat Mińsk Mazowiecki

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1826-1917
- brak danych - 1826 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 140 j.a. T. 7
spis zdawczo-odbiorczy Yes 42 j.a.(nab. 3088/03, 3576/06, 3823/08, 4188/10, 4475/12, 4943, 4960/14, 5247/16, 5359/17
16 Yes 182 j.a
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Kałuszynie. Kościół stanowił pierwotnie filię par. w Grębkowie. W 1472 r. za staraniem Stanisława Kałuskiego, dziedzica Kałuszyna, zamieniony na parafialny. 24.10.1472 r. Andrzej z Bnina, bp poznański, erygował nową parafię w Kałuszynie pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Parafia składała się z 16 wsi. Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny zbudowany w latach 1889-1897 wg projektu Józefa Dziekońskiego (w ołtarzu głównym obraz pędzla M. Andriollego). Przynależność dekanalna: dekanat liwski koniec XVIIIw do 1818, siennicki 1818-1868, nowo-miński 1868-1918, kałuszyński od 1918. Miejscowości w parafii: Abramy, Augustówka, Budy Kumińskie, Budy Przytockie, Chrościce, Dębkowizna, Falbogi, Gołębiówka, Gójszcz, Grodzisk, Groszki, Kałuska Wola, Kałuszyn, Kałuszyn Kolonia, Kazimierzów, Kluki, Kruki, Leśniczówka-Mrozy, Milew, Mroczki-Klekty, Mroczki-Łopuchy, Mrozy, Narty, Natalia, Niwinów, Olszewice, Pasieka, Patok, Ryczołek, Siemianowizna, Sinołęka, folwark Skrzeki, Stawiki, Szembory, Szymony, Trzebucza, Wąsy, Wity, Wola Stanisławowska, Wola-Paprotnia, Wólka Kałuska, Wymyśle, Zbroszki, Zawoda. Od 1.04.1931 r. wydzielono do nowopowstałej parafii w Mrozach miejscowości: osada i młyn Mrozy, wsie Siemanowizna, Wola Kałuska, Wola Paprotnia , Kruki, Grodzisk. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Rada Państwa 04.06.1901r zwolniła sędziów pokoju z tego obowiązku (Zb. Pr i Rozp. Nr 67 poz.1346). Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (DzP KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym,ograniczało swobodę wyznania dzieci z małżeństw mieszanych - katolików z prawosławnymi (musiały przyjąć prawosławie). (od 1847r odstępstwo od prawosławia karano jako przestepstwo.) Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. W okresie XX-lecia Kościół Rzymskokatolicki opierał się na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917r. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego (Dz.U. Nr 48 poz. 272 Prawo o aktach stanu cywilnego i 273 Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego). Rozporzadzenie Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z 24.11. 1945r w sprawie wykonywania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzajacych to prawo (Dz.U. Nr 54 poz. 304) regulowało sposób funkcjonowania USC. Bibliografia: Prawo cywilne obowiązujace w guberniach Królestwa Polskiego T. I Petersburg 1875. Zbiór przepisów prawnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego wydanych po odzyskaniu niepodległości państwowej Warszawa 1931opr. J. Litwin, A. Rżewski Cz. 1Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1865 sygn. 1-40, Alegata 1826-1929, 1839-1864 sygn. 41-70, Cz. 2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1879 sygn. 72-85 (14j.a.), Alegata 1866-1879 sygn. 86-99 (14 j.a.), Cz. 3 [41 j.a. 0,76 mb] Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 100-120 (21j.a.), Alegata 1880-1891, 1893-1900 sygn. 121-140 (20j.a.), akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1911 sygn. 141-151, dokumenty do akt małżeństw 1901-1913 sygn. 152-170 (z roku 1907, 1909-1913 poz 2 j.a), księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1912-1917 sygn. 171-174, 180, 182, alegaty 1914-1917 sygn. 175-179,181 Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1826-1865 nr mikr.304326-304365. Liczba jednostek wzrosła z powodu wyłączenia z ksiąg alegat
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
62/469/0/-/1 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1826-1826 54
62/469/0/-/2 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1827-1827 47
62/469/0/-/3 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1828-1828 58
62/469/0/-/4 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1829-1829 60
62/469/0/-/5 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1830-1830 73
62/469/0/-/6 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1831-1831 74
62/469/0/-/7 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1832-1832 81
62/469/0/-/8 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1833-1833 87
62/469/0/-/9 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1834-1834 85
62/469/0/-/10 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1835-1835 78
62/469/0/-/11 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1836-1836 91
62/469/0/-/12 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1837-1837 94
62/469/0/-/13 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1838-1838 68
62/469/0/-/14 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1839-1839 70
62/469/0/-/15 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1840-1840 76
62/469/0/-/16 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1841-1841 72
62/469/0/-/17 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1842-1842 59
62/469/0/-/18 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1843-1843 68
62/469/0/-/19 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1843-1844 65
62/469/0/-/20 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1845-1845 69
62/469/0/-/21 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1846-1846 72
62/469/0/-/22 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1847-1847 67
62/469/0/-/23 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1848-1848 77
62/469/0/-/24 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1849-1849 80
62/469/0/-/25 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1850-1850 73
62/469/0/-/26 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1851-1851 85
62/469/0/-/27 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1852-1852 78
62/469/0/-/28 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1853-1853 74
62/469/0/-/29 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1854-1854 103
62/469/0/-/30 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1855-1855 87
62/469/0/-/31 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1856-1856 79
62/469/0/-/32 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1857-1857 71
62/469/0/-/33 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1858-1858 76
62/469/0/-/34 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1859-1859 88
62/469/0/-/35 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1860-1860 90
62/469/0/-/36 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1861-1861 100
62/469/0/-/37 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1862-1862 109
62/469/0/-/38 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1863-1863 104
62/469/0/-/39 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1864-1864 106
62/469/0/-/40 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1865-1865 104
62/469/0/-/41 [Alegata do aktów małżeństw] 1826-1826 0
62/469/0/-/42 [Alegata do aktów małżeństw] 1827-1827 0
62/469/0/-/43 [Alegata do aktów małżeństw] 1828-1828 0
62/469/0/-/44 [Alegata do aktów małżeństw] 1829-1829 0
62/469/0/-/45 [Alegata do aktów małżeństw] 1839-1839 0
62/469/0/-/46 [Alegata do aktów małżeństw] 1840-1840 0
62/469/0/-/47 [Alegata do aktów małżeństw] 1841-1841 0
62/469/0/-/48 [Alegata do aktów małżeństw] 1842-1842 0
62/469/0/-/49 [Alegata do aktów małżeństw] 1843-1843 0
62/469/0/-/50 [Alegata do aktów małżeństw] 1844-1844 0
62/469/0/-/51 [Alegata do aktów małżeństw] 1845-1845 0
62/469/0/-/52 [Alegata do aktów małżeństw] 1846-1846 0
62/469/0/-/53 [Alegata do aktów małżeństw] 1847-1847 0
62/469/0/-/54 [Alegata do aktów małżeństw] 1848-1848 0
62/469/0/-/55 [Alegata do aktów małżeństw] 1849-1849 0
62/469/0/-/56 [Alegata do aktów małżeństw] 1850-1850 0
62/469/0/-/57 [Alegata do aktów małżeństw] 1851-1851 0
62/469/0/-/58 [Alegata do aktów małżeństw] 1852-1852 0
62/469/0/-/59 [Alegata do aktów małżeństw] 1853-1853 0
62/469/0/-/60 [Alegata do aktów małżeństw] 1854-1854 0
62/469/0/-/61 [Alegata do aktów małżeństw] 1855-1855 0
62/469/0/-/62 [Alegata do aktów małżeństw] 1856-1856 0
62/469/0/-/63 [Alegata do aktów małżeństw] 1857-1857 0
62/469/0/-/64 [Alegata do aktów małżeństw] 1858-1858 0
62/469/0/-/65 [Alegata do aktów małżeństw] 1859-1859 0
62/469/0/-/66 [Alegata do aktów małżeństw] 1860-1860 0
62/469/0/-/67 [Alegata do aktów małżeństw] 1861-1861 0
62/469/0/-/68 [Alegata do aktów małżeństw] 1862-1862 0
62/469/0/-/69 [Alegata do aktów małżeństw] 1863-1863 0
62/469/0/-/70 [Alegata do aktów małżeństw] 1864-1864 0
62/469/0/-/71 [Alegata do aktów małżeństw] 1865-1865 0
62/469/0/-/72 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1866 0
62/469/0/-/73 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1867-1867 0
62/469/0/-/74 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1868-1868 0
62/469/0/-/75 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1869-1869 0
62/469/0/-/76 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1870-1870 0
62/469/0/-/77 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1871-1871 0
62/469/0/-/78 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1872-1872 0
62/469/0/-/79 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1873-1873 0
62/469/0/-/80 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1874-1874 0
62/469/0/-/81 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1875-1875 0
62/469/0/-/82 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1876-1876 0
62/469/0/-/83 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1877-1877 0
62/469/0/-/84 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1878-1878 0
62/469/0/-/85 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1879-1879 0
62/469/0/-/86 Alegata 1866-1866 0
62/469/0/-/87 Alegata 1867-1867 0
62/469/0/-/88 Alegata 1868-1868 0
62/469/0/-/89 Alegata 1869-1869 0
62/469/0/-/90 Alegata 1870-1870 0
62/469/0/-/91 Alegata 1871-1871 0
62/469/0/-/92 Alegata 1872-1872 0
62/469/0/-/93 Alegata 1873-1873 0
62/469/0/-/94 Alegata 1874-1874 0
62/469/0/-/95 Alegata 1875-1875 0
62/469/0/-/96 Alegata 1876-1876 0
62/469/0/-/97 Alegata 1877-1877 0
62/469/0/-/98 Alegata 1878-1878 0
62/469/0/-/99 Alegata 1879-1879 0
62/469/0/-/100 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów [skorowidz do akt] 1880-1880 0
1 2

Amount of archival material

182

140

0

2.76

1.96

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.