^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta cywilne gminy siennickiej [Akta urodzeń, małżeństw i zgonów]

Archiwum Państwowe w Siedlcach
dokumentacja aktowa 1
- brak danych -
1810-1811

1810 - 1811
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - 1
księga rękopis
dobry
- brak danych - 108
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
mikrofilm 304066
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -