Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego gminy Cegłów powiat Mińsk Mazowiecki

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1810-1825
- brak danych - 1810 - 1825
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
inwentarz książkowy Yes 22 j.a. T.7
Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz Praw KW T.I str.195). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. . Księgi UMZ z lat 1810-1825,( 15 j.a.), sygn.1-15. Alegata z lat 1819-1825, (7 j.a)., sygn. 16-22 Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1810-1825, nr 303539-303553
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 22 585
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
62/606/0/-/1 [Akta urodzeń, małżeństw i zgonów.] 1810-1811 43
62/606/0/-/2 Akta cywilne Parafii Cegłowskiej [Akta urodzeń, małżeństw i zgonów.] 1812-1812 42
62/606/0/-/3 Akta cywilne Parafii Cegłowskiej [Akta urodzeń, małżeństw i zgonów.] 1813-1813 43
62/606/0/-/4 Akta cywilne Parafii Cegłowskiej Powiat Sienicki Departament Warszawski [Akta urodzeń, małżeństw i zgonów.] 1814-1814 28
62/606/0/-/5 Akta cywilne Parafii Cegłowskiej Powiat Sienicki Departament Warszawski [Akta urodzeń, małżeństw i zgonów.] 1815-1815 19
62/606/0/-/6 Akta cywilne Parafii Cegłowskiej Powiat Sienicki Województwo Mazowieckie [Akta urodzeń, małżeństw i zgonów.] 1816-1816 39
62/606/0/-/7 Akta cywilne Parafii Cegłowskiej Powiat Sienicki Województwo Mazowieckie [Akta urodzeń, małżeństw i zgonów.] 1817-1817 45
62/606/0/-/8 Akta cywilne Parafii Cegłowskiej Powiat Sienicki Województwo Mazowieckie [Akta urodzeń, małżeństw i zgonów.] 1818-1818 38
62/606/0/-/9 Akta cywilne Parafii Cegłowskiej Powiat Sienicki Województwo Mazowieckie [Akta urodzeń, małżeństw i zgonów.] 1819-1819 33
62/606/0/-/10 Akta cywilne Parafii Cegłowskiej Powiat Sienicki Województwo Mazowieckie [Akta urodzeń, małżeństw i zgonów.] 1820-1820 38
62/606/0/-/11 Akta cywilne Parafii Cegłowskiej Powiat Sienicki Województwo Mazowieckie [Akta urodzeń, małżeństw i zgonów.] 1821-1821 37
62/606/0/-/12 Akta cywilne Parafii Cegłowskiej Powiat Sienicki Województwo Mazowieckie [Akta urodzeń, małżeństw i zgonów.] 1822-1822 45
62/606/0/-/13 Akta cywilne Parafii Cegłowskiej Powiat Sienicki Województwo Mazowieckie [Akta urodzeń, małżeństw i zgonów.] 1823-1823 46
62/606/0/-/14 Akta cywilne Parafii Cegłowskiej Powiat Sienicki Województwo Mazowieckie [Akta urodzeń, małżeństw i zgonów.] 1824-1824 44
62/606/0/-/15 [Akta urodzeń, małżeństw i zgonów.] 1825-1825 45
1 2

Amount of archival material

22

22

0

0.30

0.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.