Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego gminy Kałuszyn powiat Mińsk Mazowiecki

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1810-1825
- brak danych - 1810 - 1825
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
inwentarz książkowy Yes 26 j.a. T.7
Nazwa zespołu umowna, rzeczywista nazwa aktotwórcy: Urzędnik Stanu Cywilnego Gminy Kałuszyńskiej, powiat siennicki, departament warszawski 1810-1815, województwo mazowieckie 1816-1825, Daty i miejsce istnienia: 1810-1825, gmina Kałuszyn, siedziba – Kałuszyn, miejscowości (pisownia jak w aktach): Abramy, Chrościce, Chwalibogi, Dębkowizna, Gołębiówka, Gójść, Grodzisk, Groszki, Kałuszyn, Kazimierzów, Kluki, Kruki, Milew, Mroczki- Klechty, Mroczki- Łopuchy, Mrozy, Olszewice, Patok, Skrzeki, Szembory, Szymony, Wąsy, Wity, Wola Paprotnia, Wólka Kałuska, Zawoda vel Zawodzie, Zbroszki.
Status prawny: publiczny, urząd stanu cywilnego
Zadania, funkcje, dziedzina działalności: Urzędnik S.C. Gminy Kałuszyńskiej został ustanowiony na mocy ustawy z dnia 9 VI 1810 z dniem 15 sierpnia 1810 roku do prowadzenia świeckich akt stanu cywilnego. Funkcję tę pełnił proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Kałuszynie Józef Gąsiorowski. Poprawność sporządzenia akt sprawdzali Sędziowie Pokoju Powiatu Siennickiego. Od 1825 roku na mocy Kodeksu Cywilnego KP akta parafii prowadził proboszcz będący jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego, natomiast do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali wójtowie, burmistrzowie lub ich zastępcy. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe
Źródła prawne: Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego T. I Warszawa 1810 (Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r.); Kodeks Napoleona z przypisami Warszawa 1807 księga I (Dział II O aktach stanu cywilnego); Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10)
Księgi UMZ z lat 1810, 1 j.a., sygn. 1, 1812-1825, 14 j.a. sygn. 2-15 Alegata z lat 1816-1825, 11 j.a., sygn. 16-26, brak alegat z lat 1810-1815 Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1813-1825, nr 304311-304325.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 26 1869

Amount of archival material

26

26

0

0.80

0.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -