Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Hipoteka w Łukowie

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - (1647-1822) 1822-1946 [2001]
- brak danych - 1822 - 1946
2001 - 2001
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - hipoteki polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
indeks geograficzny No - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
indeks rzeczowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes 1784 j.a. T.134 IZA
spis zdawczo-odbiorczy No 1 ja. nab.4895/14
Nazwa zespołu umowna. Zespół składa się z ksiąg hipotecznych założonych przez kancelarie sądowe: Trybunał Cywilny Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siedlcach, Sądu Pokoju w Łukowie, Wydział Hipoteczny Trybunału Cywilnego Guberni Lubelskiej, Wydział Hipoteczny Trybunału Cywilnego Guberni Siedleckiej, Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Siedlcach, Wydział Hipoteczny Sądu Pokoju w Łukowie, Wydział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Łukowie. Księgi wieczyste tworzono na podstawie ustaw uchwalonych przez Sejm Królestwa Polskiego tj. Prawo o ustaleniu własności dóbr nieruchomych, o przywilejach i hipotekach z dn. 14/26 IV 1818 roku oraz Prawo o przywilejach i hipotekach z dnia 1/13 VI 1825 r. Zachowały one moc obowiązującą aż do 1946 r. kiedy to na mocy dekretu z dnia 11 XI 1946 r. wprowadzono nowe przepisy o prawie rzeczowym i księgach wieczystych. Przepisy z 1818 roku wprowadziły obowiązek założenia i prowadzenia ksiąg wieczystych dla wielkiej własności ziemskiej oraz nieruchomości w miastach wojewódzkich, ustaliły podział księgi na trzy części tj. wykaz hipoteczny, księgę umów wieczystych i zbiór dokumentów oraz określiły urzędową treść wpisów i wygląd księgi. Na podstawie tych samych przepisów powołano komisje hipoteczne województw , których zadaniem było przeprowadzenie pierwiastkowej regulacji hipotek ( dla Województwa Podlaskiego w czasie od 1 I 1822 r. do 1 I 1823 r. ). W początkowym okresie wpisów dokonywał rejent, w latach 1825 – 1876 pisarz kancelarii ziemiańskiej przy Trybunale Cywilnym w Siedlcach a następnie sekretarz Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego w Siedlcach. Ustawa z 1825 roku rozszerzyła możliwość urządzenia ksiąg wieczystych dla wszystkich nieruchomości tj. drobnoszlacheckich, włościańskich i mieszczańskich. Odbywało się to na wniosek osoby zainteresowanej, bez przymusu hipotecznego. Księgi dla tych nieruchomości prowadziły Wydziały Hipoteczne Sądów Pokoju ( od 1928 r. Sądów Grodzkich ). Od 1950 r. prowadzenie ksiąg powierzono powołanym przy Sądach Powiatowych Wydziałom Ksiąg Wieczystych. W 1965 r. ustawa przekazała ich prowadzenie Państwowym Biurom Notarialnym. Od 1991 r. prowadzenie ksiąg wieczystych wróciło do właściwości Wydziałów Ksiąg Wieczystych Sądów Rejonowych. Zespół zawiera księgi wieczyste dóbr ziemskich, folwarków i wsi m.in.: Adamów, Aleksandrów, Anielin, Antoniówka, Baczki, Baczków, Baczkówek, Bastacicha, Biel - Łączka, Bielany, Błasków, Borki, Borowina, Bronisławek, Bronisławów, Brudasy, Budki, Budziska, Burzec, Bystrzyca, Byziec, Celej, Celiny, Celiny Szlacheckie, Celiny Włościańskie, Charlejew, Charlejów, Choiny, Chojniak, Ciechomin, Ciećwierz, Cieszkowizna, Cietrzew, Ciężkie vel Wola Bystrzycka, Ciężkie, Czarna, Czarne Bagna, Czerśl, Dąbie, Dąbrówka, Dębowica, Dminin, Domaniny Gąsiory, Domaniny Rzymy i Rzymki, Domaniny Żyłki, Domaszewnica, Domaszownica, Dominówka, Duży Las, Dychawica, Feliksin, Fiukówka, Fornalówka, Fronczówka, Gąska, Glińczaste, Gołaszyn, Gołąbki, Gózd, Gózd –Kij, Gręzówka, Grochówka, Grudź, Gułów, Gułów-Kuźnia czyli Stanisławów, Guzówka, Hanna, Helenów, Helenówek, Helenówka, Hordzieżka, Huta Jarczewska, Izdebki Kośmidry, Jadwinówka, Jagodne, Jagodne czyli Ludwinówka, Jagodne Dobra –wieś Świder, Jakubówka, Jamielnik, Januszówka, Jarczew, Jarczów, Jarząbek Warkocz, Jasnosz, Jastrzębie Pluty i Tworki, Jeleniec, Jesionka, Jeziory, Jodłowce, Jonnik, Józefów, Julianów, Kamień, Karwów, Karwów, Kaseldówka, Kienkówka, Kierzkowskie Pustki, Kierzków, Kijowy Kąt, Kiryłówka, Kisielsk, Klementynów, Kobiałki, Kobiałki Stare, Kock, Kolonia Bronisławów, Kolonia Dąbie, Kolonia Gąska, Kolonia Józefów, Kolonia Lipniak, Kolonia Łuków, Kolonia Poważe, Kolonia Prawda Kolonia Toczyska, Kolonia Wólka Zastawska czyli Bronisławek, Kolonia Wólka Zastawska czyli Ciziowo, Kolonia Wólka Zastawska czyli Janczakówka, Kolonia Wólka Zastawska czyli Jarząbek, Kolonia Wólka Zastawska czyli Krulówka, Kolonia Wólka Zastawska czyli Nowa Wólka, Kolonia Wólka Zastawska czyli Redlina, Kolonia Wólka Zastawska czyli Suszniakówka, Kolonie Jadwisińskie, Konorzatka, Kopina , Kopina albo Popławy, Kosiorki, Kożuchówka, Krasew Wielki, Krasuse – Zaolszynie , Krasuse Gołowierzchy, Krasuse Łęcznowola, Krasuse –Mikłuse, Krasuse -Wólka Konopna, Krasuse –Zembry, Krężnica, Krynka, Krzywda, Krzywobrodzkie Łąki, Ksawerynówka, Kujawy, Kurów, Las Sochacz Szlachecki, Las Staniński, Lendo Wielkie, Leonardów, Leosin, Leszczanka, Lipniak, Lis, Lisie Jamy, Lisikierz, Łanik, Ławki, Ławki i Gołaszyn, Ławki Kazimierzów, Łazy, Łuków, Łysobyki, Malinówka, Marianów, Matysy, Michałówka, Mirek, Mysłów, Nadziary, Niedźwiadka, Niedźwiedzikierz, Nowa Gąska, Nowinki, Nowiny, Nowiny i Duży Las, Nowiny Okrzejskie albo Bisówka, Nowiny Okrzejskie czyli Podlesie, Nowiny Okrzejskie czyli Kazarmówka, Nowiny Okrzejskie czyli Orłów, Nowiny Okrzejskie vel Antoniówka, Nowiny Pokarczmiska, Nowy Stanin, Nurzyna, Obelniki, Ogniwo, Okoń, Okrzeja, Orle Gniazdo, Orłów, Osada Borek, Osada Pokarczemna, Osinki, Osiny, Ostrów, Ostrówek, Oszczepalin, Oszczepalin czyli Las, Krzemieniewice, Otrznoga, Otylin, Pasmug, Patok, Pieńki, Płózki, Podglińczaste, Podlodów, Podosie, Poizdów, Pomianów, Popławy, Powały –Ogród, Poważe, Prawda, Prosiątko, Prosiątko Charlejowskie, Przytoczno -Dobra Narodowe, Pszczelnik, Purtowizna, Pustki, Radomszczyzna na wsiach Krasuse, Zaolszynie , Mikłusach, Radoryż, Radwan, Rogale, Role, Rosy, Ruda, Ryżki –Falki, Rzymy, Sarnowskie Pustki, Sarnów, Semtopol, Serokomla, Serokomla –Hordzież, Serokomla i Motwica, Serokomla miasteczko, Sętki, Siedliska, Siedliska Górne, Siedliska Średnie, Sięciaszka, Sięciaszka II, Smolanka, Sobiska, Stanin, Stanisławów, Stanisławów Staniński, Stara Huta, Starostwo Wójtostwo Łuków, Stoczek Łukowski, Strzyżew, Strzyżew –Skarbowe, Suchocin, Suleje, Szaniawy Matysy, Szaniawy Poniaty, Szaniawy Ryndy, Szczałb, Szczepanki, Szczygły, Szczygły Dolne, Szczygły Górne, Szydłowin, Świdry, Świercze, Tchórzew, Toczyska, Tracz, Trzebieszów, Trzebieszów Szkolny, Tuchowicz, Turzec, Turzerogi, Turzystwo- Lipiny czyli Helenów, Turzystwo vel Lipiny, Turzystwo-Lipiny, Ulan Majorat, Uroczysko Borki, Wacławów, Wagram, Wagram czyli Ulińszczak, Walentynów, Wandów, Wesołówka, Wierzchowiny, Wierzejki, Wilczyska, Witoldów, Władysławów, Władysławów Staniński, Wnętrzne, Wojcieszków, Wojcieszków czyli Dołki, Wola Bukowska, Wola Burzecka, Wola Bystrzycka, Wola Bystrzycka czyli Bogdanowiec, Wola Bystrzycka czyli Domaniny, Wola Bystrzycka czyli Hermanów, Wola Bystrzycka czyli Hipolitów, Wola Bystrzycka czyli Stasinów, Wola Gułowska, Wola Gułowska czyli Kolonia Romanówka, Wola Gułowska i Łąki, Wola Gułowska zwana Nomenklaturą „Księżyzna”, Wola Mysłowska, Wola mysłowska albo Górki, Wola Mysłowska czyli Młyn Oszczepalin, Wola Mysłowska czyli Pogórze, Wola Osowińska, Wólka Domaszewska, Wólka Domaszewska, Wólka Serokomlska, Wólka Swiątkowa, Wólka Zastawska, Wróblin, Wygoda, Wylany, Wysokiny, Wysokiny Jakusze, Zabiele, Zakalew, Zakępie, Zakępie, Zakrzew, Zalesie, Zamek, Zaolszynie, Zapowiednik, Zarośle, Zarudzie, Zarzecze, Zastawie, Zastawie –Tomaszów, Zastawie Zagumiennik, Zgórznica, Zielonka, Zofibór, Zwola, Źródliska, Żurawiec Generalia i pomoce kancelaryjne 1.Rejestr spraw i ksiąg przech. w arch. Hip. w Łukowie [1821]1829-1946[1950] sygn. 1, dzienniki, repertoria, kartoteka właścicieli sygn. 1442-1444, 1734-1738, 1756-1784, 2.Księgi dóbr ziemskich hipoteki „wojewódzkiej”[1802]1822-1946 [2001]syg.2-611, 845, 1445-1629, Księgi w układzie alfabetycznym wg nazw miejscowości z terenu powiatu łukowskiego , w większości pokrywające się narastająco z numerami hipotecznymi nadanymi w archiwum hipotecznym., 3.Księgi „Hipoteki powiatowej’ 1829-1946 [1990] sygn 612-1196, 1469, 1485, 1533, 1541, 1552-1554, 1568, 1598, 1600, 1609-1611, 1615-1617, 1622-1642, 1740-1755, Księgi w układzie alfabetycznym wg nazw miejscowości , w tym miasta Adamów, Kock, Stoczek Łukowski , Łuków z parcelacji maj. Starostwo-Wójtostwo Łuków. W obrębie jednej miejscowości układ wg nr hip. kolejnych –narastająco., 4. Hipoteka „miejska” 1822-1946 [2000] sygn.904-964, 1197-1441, 1643-1733, 1739 Układ ksiąg wg nr hipotecznych nieruchomości miejskich narastająco –rejestr do tych ksiąg zamieszczono pod sygn, arch. 1., Przes. 59/07 Dzienniki Wydz. Hipotecznego Sądu Pokoju 1876-1897, 1888 sygn. 1442-1443, nab. 4895/2014 oprawione razem fragmenty dokumentów do ksiąg hipotecznych nieruchomości miejskich Zbiory dokumentów zawierają akta sprzed 1822r. Po opracowaniu dopływu w 2010r liczba jednostek wzrosła o 2 po rozdzieleniu skorowidza na poszczególne litery.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
62/758/0/1/1 [Rejestr spraw i ksiąg przechowywanych w archiwum hipotecznym w Łukowie] 1829-1946 0
62/758/0/1/1442 [ Dziennik ruchu spraw Sądu Pokoju miasta Łukowa Guberni Siedleckiej / Lubelskiej] 1878-1915 0
62/758/0/1/1443 [Dziennik Wydziału Hipotecznego Sądu Pokoju w Łukowie] 1888-1891 0
62/758/0/1/1444 Akta wydziału hipotecznego w Łukowie o nałożonych aresztach [ od nr 1 do 780] 1916-1926 0
62/758/0/1/1734 [Sąd Grodzki w Łukowie-Wydział Hipoteczny. Dziennik złożonych dokumentów Sądu Grodzkiego w Kocku wraz z dokumentami w tym w dzienniku zapisanymi z mocy par.3 Rozp. Ministra Sprawiedliwości z dn. 4.11.1947(Dz.U.R.P. Nr 69 poz. 429) przekazać Sądowi Grodzkiemu w Łukowie jako właściwemu] 1947-1954 0
62/758/0/1/1735 [Sąd Grodzki w Łukowie - Wydział Hipoteczny. Rejestr czynności hipotecznych] 1930-1932 0
62/758/0/1/1736 [Repertorium hipoteczne Sądu Pokoju w Łukowie] 1822-1870 0
62/758/0/1/1737 [Dziennik ''PN'' Wydziału Hipotecznego Sądu Grodzkiego w Łukowie] 1948-1948 0
62/758/0/1/1738 [Sąd Grodzki w Łukowie - wydział hipoteczny] 1810-1927 0
62/758/0/1/1756 Rejestr ksiąg stanu cywilnego powiatu Łukowskiego 1810-1945 0
62/758/0/1/1757 Sąd Grodzki w Łukowie wydział hipoteczny. Rejestr wtóropisów aktów USC z powiatu Łukowskiego 1946-1954 0
62/758/0/1/1758 Karty właścicieli nieruchomości w układzie alfabetycznym litera A 1823-1946 0
62/758/0/1/1759 Karty właścicieli nieruchomości w układzie alfabetycznym litera B 1823-1946 0
62/758/0/1/1760 Karty właścicieli nieruchomości w układzie alfabetycznym litera E 1823-1946 0
62/758/0/1/1761 Karty właścicieli nieruchomości w układzie alfabetycznym litera F 1823-1946 0
1 2 3 4 ... 57 58 59 60 61 ... 116 117 118 119

Amount of archival material

1785

1784

0

76.02

76.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.