Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Siedlcach

Archiwum Państwowe w Siedlcach
Previous archive Next archive
4097.01 4600.0
800.0 18
7934 - brak danych -

I Oddział Opracowania Zasobu, Ewidencji i Konserwacji
II Oddział Informacji, Udostępniania i Popularyzacji
III Oddział Nadzoru Archiwalnego i Przechowalnictwa
Dział Finansowo-Księgowy
Dział Administracyjno-Gospodarczy


Archiwum zostało utworzone jako jeden z trzech powiatowych oddziałów Archiwum Akt Nowych na podstawie Zarządzenia Ministra Oświaty z 21 lipca 1950 roku w sprawie utworzenia powiatowych oddziałów wojewódzkich archiwów państwowych (Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty 1950 z dnia 27.10.1950 nr 19 poz. 253) wchodzącego w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 czerwca 1950 r. Na podstawie Dekretu o archiwach państwowych otrzymało nazwę Powiatowe Archiwum Państwowe w Siedlcach. Po utworzeniu na podstawie Zarządzenia nr 8 Prezesa RM z 14.01.1952 w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Warszawie (MP 1952 nr 9 poz. 86), któremu podporządkowano województwo warszawskie jako teren działania, został mu podporządkowany także PAP w Siedlcach. W latach 1964-1976 działa jako Oddział Terenowy w Siedlcach Archiwum Państwowego Miasta Stołecznego Warszawy i Województwa Warszawskiego. Jako samodzielna jednostka zostało utworzone z dniem 1 lutego 1976 roku na mocy Zarządzenia nr 4 Ministra Nauki, Techniki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 1976 roku jako Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Siedlcach. Od 1983 roku działa na podstawie Ustawy z 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 1983 nr 138 poz. 173) jako Archiwum Państwowe w Siedlcach. W 1995 roku wyodrębniono dwa oddziały, z których I zajmował się gromadzeniem, opracowaniem i ewidencjonowaniem zasobu i jego konserwacją, Oddział II prowadził sprawy z zakresu udostępniania zasobu, informacji i popularyzacji zasobu. Od 2000 roku zaczął funkcjonować Oddział III do spraw archiwów zakładowych (nadzoru archiwalnego), który od 2004 roku prowadzi także sprawy z zakresu przechowalnictwa dokumentacji osobowej i płacowej.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
62/1/0 Sąd Okręgowy w Siedlcach 1876-1915 [1916-1917] 0
62/2/0 Sąd Gminny 5 Okręgu Powiatu Węgrowskiego 1865-1915 0
62/3/0 Sąd Grodzki w Węgrowie 1940-1945 0
62/4/0 Komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach na powiat węgrowski 1918-1928 0
62/5/0 vacat - Komornik Sądu Grodzkiego w Węgrowie - włączony do zespołu nr 1832 0
62/6/0 Sąd Gminny 3 Okręgu Powiatu Węgrowskiego [1857-1876] 1876-1915 0
62/7/0 Wolański C.K. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej 1886-1910 0
62/8/0 Skibniewski B.Ł. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej 1903-1913 0
62/9/0 Stawcow A.M. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej 1897-1905 0
62/10/0 Korzeniewski I.M. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej 1908-1915 0
62/11/0 Olędzki A. O. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1896-1915 0
62/12/0 Czarkowski Edward I. komornik 5 rewiru przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej 1905-1915 [1915-1917] 0
62/13/0 Gincz I.A. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej 1891-1909 0
62/14/0 Wróblewski O.P. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1900-1908 0
62/15/0 Czikin W.N. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1891-1912 0
62/16/0 vacat - Stanczewski W.K. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju II Okręgu Guberni Siedleckiej - akta włączone do zespołu 66 0
62/17/0 Maliszkiewicz F.K. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej 1878-1881 0
62/18/0 Wróblewski K.E. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej 1876-1908 0
62/19/0 Sporadkiewicz T.I. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej 1876-1880 0
62/20/0 Turecki W.A. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej 1885-1905 0
62/21/0 vacat -Wierzbicki L. komornik przy Sądzie Pokoju w Sokołowie Podlaskim - akta włączone do zespołu 451 0
62/22/0 Chudoparow G. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1912-1914 0
62/23/0 Potomkin D.M. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1889-1889 0
62/24/0 vacat - Chmurkowski A. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach - nie znaleziony w czasie skontrum 0
62/25/0 Witkowski J. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1880-1891 0
62/26/0 Teodorowicz F.M. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1884-1884 0
62/27/0 Wielowiejski A. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1876-1879 0
62/28/0 Borowski A.N. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1897-1914 0
62/29/0 Starostwo Powiatowe w Siedlcach 1944-1950 0
62/30/0 Sąd Gminny 2 Okręgu Powiatu Siedleckiego 1893-1915 0
62/31/0 Sąd Pokoju dla miasta Sokołowa Podlaskiego 1876-1913 0
62/32/0 Sąd Pokoju w Siedlcach 1864-1914 0
62/33/0 Sąd Gminny 5 Okręgu Powiatu Siedleckiego 1867-1915 [1917] 0
62/34/0 Sąd Gminny 4 Okręgu Powiatu Siedleckiego [1855-1876] 1876-1916 [1926] 0
62/35/0 Sąd Gminny 3 Okręgu Powiatu Siedleckiego [1865-1875] 1876-1915 0
62/36/0 Akta miasta Siedlce 1781-1950 0
62/37/0 vacat - Komornik 1 Okręgu w Siedlcach - zawierał akta komorników należące do zespołów Nr 10, 9, 7, 20 0
62/38/0 vacat - Komornik 2 Okręgu w Siedlcach - zawierał akta komorników należące do zespołów Nr 7 i 20 0
62/39/0 Forbrodt A.W. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej 1912-1915 0
62/40/0 vacat - Komornik 5 Okręgu w Siedlcach - składał się z akt komorników należących do zespołów Nr 12, 13 i 8 0
62/41/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kotuniu - podłączono do zespołu 203 - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Oleksinie 0
62/42/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zarembach Kościelnych - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
62/43/0 Zjazd Sędziów Pokoju 1 Okręgu Guberni Siedleckiej 1876-1915 0
62/44/0 Akta gminy Stok Ruski z siedzibą w Mordach powiat Siedlce 1919-1954 0
62/45/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Małkini - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
62/46/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowi Mazowieckiej 1953-1968 0
62/47/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wąsewie - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
62/48/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Andrzejewie - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
62/49/0 vacat - Akta miasta Ostrów Mazowiecka - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
62/50/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tarczach powiat Siedlce 1959-1972 0
62/51/0 Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Siedleckiego 1866-1915 0
62/52/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bogutach Piankach - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
62/53/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kotuniu powiat Siedlce 1961-1972 0
62/54/0 Akta gminy Gułów powiat Łuków 1944-1954 0
62/55/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Prawdzie Starej powiat Łuków 1955-1962 0
62/56/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gołaszynie powiat Łuków [1951] 1955-1962 0
62/57/0 Urząd Powiatowy w Węgrowie 1973-1975 0
62/58/0 Sędzia Śledczy Sądu Okręgowego w Siedlcach 1918-1939 0
62/59/0 vacat- Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Łosicach - akta włączono do zespołu 1221 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łosicach 0
62/60/0 Akta stanu cywilnego parafii prawosławnej w Seroczynie powiat Sokołów Podlaski 1878-1880, 1901 0
62/61/0 Sąd Okręgowy w Siedlcach [1895] 1917-1939 [1975] 0
62/62/0 Komisja Hipoteczna Województwa Podlaskiego 1821-1822 0
62/63/0 Powiatowa Rada Narodowa w Łukowie 1944-1950 0
62/64/0 Urząd Powiatowy w Siedlcach 1973-1975 0
62/65/0 Sąd Gminny 1 Okręgu Powiatu Węgrowskiego [1850-1876] 1876-1913 0
62/66/0 Zjazd Sędziów Pokoju 2 Okręgu Guberni Siedleckiej 1883-1914 0
62/67/0 vacat - Urząd Ziemski w Ostrowi Mazowieckiej - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
62/68/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Latowiczu powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1917 11990
62/69/0 vacat - Ekscerpt z protokółu potocznego grodzkiego województwa podlaskiego - włączono do zespołu nr 513 - Zbiór dokumentów pergaminowych i papierowych 0
62/70/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Stanisławowie powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1915 7874
62/71/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Pustelniku powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1915 7021
62/72/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Staninie powiat Łuków 1869-1930 2846
62/73/0 Dyrekcja Lasów Państwowych w Siedlcach 1925-1956 0
62/74/0 Akta gminy Chruszczewka powiat Sokołów Podlaski 1890-1954 0
62/75/0 Akta gminy Grochów powiat Sokołów Podlaski 1865-1954 0
62/76/0 Akta gminy Jabłonna powiat Sokołów Podlaski 1862-1954 0
62/77/0 Akta gminy Korczew powiat Sokołów Podlaski 1890-1954 0
62/78/0 Akta gminy Kosów powiat Sokołów Podlaski 1945-1954 0
62/79/0 Akta gminy Kowiesy powiat Sokołów Podlaski 1925-1954 0
62/80/0 Akta gminy Kudelczyn powiat Sokołów Podlaski 1890-1954 0
62/81/0 Akta gminy Olszew powiat Sokołów Podlaski 1852-1954 0
62/82/0 Akta gminy Sabnie powiat Sokołów Podlaski 1924-1954 0
62/83/0 Akta gminy Sterdyń powiat Sokołów Podlaski 1860-1954 0
62/84/0 Akta gminy Repki powiat Sokołów Podlaski 1859-1954 0
62/85/0 Akta gminy Wyrozęby powiat Sokołów Podlaski 1866-1954 0
62/86/0 Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim 1944-1950 0
62/87/0 Powiatowa Rada Narodowa w Sokołowie Podlaskim 1944-1950 0
62/88/0 Domański Józef rejent Kancelarii Ziemiańskiej Guberni Siedleckiej 1851-1867 0
62/89/0 Akta miasta Sokołów Podlaski [1910-1943] 1944-1950 [1951-1955] 0
62/90/0 Akta gminy Skórzec powiat Siedlce 1823-1951 0
62/91/0 Akta gminy Zbuczyn powiat Siedlce 1865-1953 0
62/92/0 Akta gminy Żeliszew powiat Siedlce 1840-1946 0
62/93/0 Akta gminy Łysów powiat Siedlce 1872-1946 0
62/94/0 Akta gminy Przesmyki powiat Siedlce 1919-1948 0
62/95/0 vacat - Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych - włączony do zespołu nr 73 Dyrekcja Lasów Państwowych w Siedlcach 0
62/96/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Tuchowiczu powiat Łuków 1861-1916 6740
62/97/0 Mościcki Jan notariusz Departamentu Siedleckiego 1810-1817 [1818] 0
62/98/0 Olędzki Józef notariusz publiczny województwa podlaskiego 1817-1821 0
62/99/0 Witkowski Wiktor pisarz aktowy departamentu siedleckiego 1810-1818 0
62/100/0 Chojnacki Adam notariusz publiczny województwa podlaskiego 1818-1851 [1852-1854] 0
1 2 3 ... 19 20
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.