Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Bakałarzewie

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1808-1917
- brak danych - 1808 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Zadanie to przekazano duchownym wyznania rzymskokatolickiego. Prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów powierzono prezydentom i burmistrzom. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu, a jednocześnie księgi te podlegały kontroli władz sądowych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Zespół jest otwarty.
Ze względu na zasady ustrojowe zespół obejmuje dwie odrębne części z cezurą przypadającą na rok 1826:
akta stanu cywilnego świeckie (wszystkich wyznań) z lat 1808-1826, z podziałem na osobne serie ksiąg: urodzeń, małżeństw, zgonów.
akta stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego od 1826 r., każda księga obejmowała trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1808-1916
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw z lat 1810-1909
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/149/0/1/1 Księgi Gminy i Parafij Bakałarzewskiey ślubne 1808 R. 1808-1809 19
63/149/0/1/2 Księgi Gminy i Parafij Bakałarzewskiey Pogrzebowe 1808-1809 29
63/149/0/1/3 Księgi Parafij czyli Gminy Bakałarzewskiey Urodzenia 1809-1810 35
63/149/0/1/4 Księgi Parafij czyli Gminy Bakałarzewskiey Zaślubionych 1809-1810 25
63/149/0/1/5 Księgi Parafij czyli Gminy Bakałarzewskiey Zeszłych 1809-1810 28
63/149/0/1/6 Księgi Parafij czyli Gminy Bakałarzewskiey Urodzenia 1810-1811 52
63/149/0/1/7 Księgi Parafij czyli Gminy Bakałarzewskiey Zaślubionych 1810-1811 31
63/149/0/1/8 Księgi Parafij czyli Gminy Bakałarzewskiey Zeszłych 1810-1811 37
63/149/0/1/9 Akta Gminy Bakałarzewskiey Urodzonych 1812-1812 26
63/149/0/1/10 Akta Gminy Bakałarzewskiey Zaślubionych 1812-1812 16
63/149/0/1/11 Akta Gminy Bakałarzewskiey Zeszłych 1812-1812 28
63/149/0/1/12 Akta Gminy Bakałarzewskiey Chrzesznych 1813-1813 26
63/149/0/1/13 Akta Gminy Bakałarzewskiey Zaślubionych 1813-1813 18
63/149/0/1/14 Akta Gminy Bakałarzewskiey Zeszłych 1813-1813 30
63/149/0/1/15 Akta Gminy Bakałarzewskiey Urodzonych 1815-1815 31
63/149/0/1/16 Akta Gminy Bakałarzewskiey Zaślubionych 1815-1815 28
63/149/0/1/17 Akta Gminy Bakałarzewskiey Zeszłych 1815-1815 20
63/149/0/1/18 Akta Gminy Bakałarzewskiey Chrzestnych 1816-1816 29
63/149/0/1/19 Akta Gminy Bakałarzewskiey Zaślubionych 1816-1816 21
63/149/0/1/20 Akta Gminy Bakałarzewskiey Zeszłych 1816-1816 22
63/149/0/1/21 Akta Urodzonych Gminy Bakałarzewskiey 1817-1817 46
63/149/0/1/22 Akta Zaślubionych Gminy Bakałarzewskiey 1817-1817 21
63/149/0/1/23 Akta Zeszłych Gminy Bakałarzewskiey 1817-1817 19
63/149/0/1/24 Akta Urodzonych Gminy Bakałarzewskiey 1818-1818 49
63/149/0/1/25 Akta Zaślubionych Gminy Bakałarzewskiey 1818-1818 24
63/149/0/1/26 Akta Zeszłych Gminy Bakałarzewskiey 1818-1818 22
63/149/0/1/27 Akta Zeszłych Gminy Bakałarzewskiey 1819-1819 22
63/149/0/1/28 Akta Urodzonych Stanu Cywilnego Gminy Bakałarzewskiey 1820-1820 50
63/149/0/1/29 Akta Zaślubionych Gminy Bakałarzewskiey 1820-1820 38
63/149/0/1/30 Akta Zeszłych Stanu Cywilnego Gminy Bakałarzewskiey 1820-1820 29
63/149/0/1/31 Akta Urodzonych Gminy Bakałarzewskiey 1821-1821 46
63/149/0/1/32 Akta Zeszłych Gminy Bakałarzewskiey Na rok 1821-wszy 1821-1821 19
63/149/0/1/33 Akta Urodzonych Gminy Bakałarzewskiey pro 1822-gi 1822-1822 15
63/149/0/1/34 Akta Zaślubionych Gminy Bakałarzewskiey pro 1822-gi 1822-1822 14
63/149/0/1/35 Akta Urodzonych Gminy Bakałarzewskiey Na Rok 1823- ci 1823-1823 39
63/149/0/1/36 Akta Zaślubionych Gminy Bakałarzewskiey Na Rok 1823- ci 1823-1823 21
63/149/0/1/37 Akta Zeszłych Gminy Bakałarzewskiey Na Rok 1823- ci 1823-1823 28
63/149/0/1/38 Akta Zaślubionych Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Bakałarzewskiey Na Rok 1824-ty 1824-1824 16
63/149/0/1/39 Akta Zaślubionych Gminy Bakałarzewskiey 1825 1825-1825 32
63/149/0/1/40 Dublikat z Roku 1828 przeznaczony do Archiwum Hipotecznego zawierający w sobie Akta Urodzenia, Zejscia i Zaślubienia Parafii Bakałarzewskiey Wyznania Katolickiego 1828-1828 76
63/149/0/1/41 Księga Dublikat zamykająca w sobie Akta urodzenia zejscia i Zaślubienia Parafii Bakałarzewskiey z Roku 1829 Przeznaczona do Archiwum Hipotecznego 1829-1829 82
63/149/0/1/42 Księga Dublikat Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Bakałarzewskiey pozapisywanych Urodzonych w Parafij tutejszej Umarłych i Zaślubionych Roku 1830 1830-1830 124
63/149/0/1/43 Księga Duplikat zamykająca w sobie Akta Urodzonych Zaślubionych i Zejscia z Roku 1831 1831-1831 102
63/149/0/1/44 Duplikat Aktow Urodzonych Chrzestnych Zaślubionych i Zeszłych na Rok 1832 1832-1832 76
63/149/0/1/45 Księga Duplikat Urodzonych Zaślubionych Umarłych z roku 1833 Parafij Bakałarzewskiej Przeznaczona do Archiwum Hipotecznego Powiatu Dąbrowskiego 1833-1833 74
63/149/0/1/46 Księga Duplikat Urodzonych, Zaślubionych Umarłych z roku 1834 Parafij Bakałarzewskiey Przeznaczona do Archiwum Hipotecznego Powiatu Dąbrowskiego 1834-1834 73
63/149/0/1/47 Księga Duplikat Urodzonych Zaślubionych Zmarłych z Roku 1835 Parafij Bakałarzewskiey Przeznaczona do Archiwum Hipotecznego Powiatu Dąbrowskiego 1835-1835 70
63/149/0/1/48 Księga Duplikat przeznaczona do Archiwum Hipotecznego Z Roku 1836 Parafij Bakałarzewskiey 1836-1836 58
63/149/0/1/49 Księga Duplikat przeznaczona do Archiwum Hipotecznego z Roku 1837 1837-1837 60
63/149/0/1/50 Księga Duplikat Urodzonych Zaślubionych Umarłych Parafij Bakałarzewskiey za Rok 1838-my 1838-1838 60
63/149/0/1/51 Księga Duplikat z Roku 1839 Parafij Bakałarzewskiey przeznaczony do Archiwum Hipotecznego 1839-1839 73
63/149/0/1/52 Księga Duplikat z Roku 1840 przeznaczony do Archiwum Hipotecznego 1840-1840 96
63/149/0/1/53 Księga Duplikat z Roku 1841 Parafij Bakałarzewskiey przeznaczona do Archiwum Hipotecznego 1841-1841 85
63/149/0/1/54 Księga Duplikat na Rok 1842 Parafij Bakałarzewskiey przeznaczona do Archiwum Hipotecznego 1842-1842 102
63/149/0/1/55 Księga Duplikat Urodzonych Zaślubionych i Umarłych Parafii Bakałarzewskiey za Rok 1843 1843-1843 100
63/149/0/1/56 Duplikat Aktow Urodzonych Zaślubionych i Zejscia Parafii Bakałarzewskiey z Roku 1844-go 1844-1844 55
63/149/0/1/57 Duplikat Akt Urodzonych Zaślubionych i Umarłych parafii Bakałarzewskiey za rok 1845 1845-1845 51
63/149/0/1/58 Duplikat Akt Urodzonych Zaślubionych i Umarłych Parafii Bakałarzewskiey 1846 r. 1846-1846 39
63/149/0/1/59 Duplikat Aktów Urodzonych Zaślubionych i Zeiscia w Parafii Bakałarzewskiej za rok 1847 1847-1847 52
63/149/0/1/60 Księga Duplikat Urodzonych Zaślubionych i Umarłych Parafii Bakałarzewskiej za Rok 1848 sporządzona 1848-1848 54
63/149/0/1/61 Księga Duplikat służąca do zapisywania Aktów Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych na rok 1850 Parafii Bakałarzewskiej 1850-1850 65
63/149/0/1/62 Księga Duplikat służąca do zapisywania Aktów Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych na rok 1851 Parafii Bakałarzewskiej 1851-1851 83
63/149/0/1/63 Księga Duplikat służąca do zapisywania Aktów Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych na Rok 1852 Parafii Bakałarzewskiej 1852-1852 79
63/149/0/1/64 Księga Duplikat służąca do zapisywania Aktów Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych na rok 1853 Parafii Bakałarzewskiej 1853-1853 88
63/149/0/1/65 Księga Duplikat służąca do zapisywania Aktów Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych na Rok 1854 Parafii Bakałarzewskiej 1854-1854 85
63/149/0/1/66 Duplikat z Roku 1855 r. To jest Aktow Urodzonych, Umarłych i Zaślubionych Parafii Bakałarzewskiej 1855-1855 90
63/149/0/1/67 Księga Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Parafii Bakałarzewskiej. 1856-1856 84
63/149/0/1/68 Księga Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Parafii Bakałarzewskiej 1857-1857 77
63/149/0/1/69 Duplikat Aktów Urodzonych zaślubionych i Zejscia Parafii Bakałarzewo za rok 1861 sporządzony 1861-1861 73
63/149/0/1/70 Księga Duplikat zawierająca w sobie Akta Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych w roku 1862 parafii Bakałarzewo 1862-1862 76
63/149/0/1/71 Księga Duplikat zawierająca w sobie Akta Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych z roku 1863 w parafii Bakałarzew 1863-1863 84
63/149/0/1/72 Księga Duplikat zawierająca w sobie Akta Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych w parafii Bakałarzewo z roku 1864 1864-1864 71
63/149/0/1/73 Księga Duplikat zawierająca w sobie Akta Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych parafii Bakałarzewskiej w roku 1865 1865-1865 69
63/149/0/1/74 Księga Duplikat zawierająca w sobie Akta Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych w roku 1866 - parafii Bakałarzew 1866-1866 0
63/149/0/1/75 Księga Duplikat zawierająca w sobie Akta Urodzonych Zaślubionych i Zmarłych w roku 1867 parafii Bakałarzewskiej 1867-1867 0
63/149/0/1/76 Kniga Duplikat Uroždennych, Umeršich, i Brakosočetavšichsja v Bakalaržeskom Prichode v 1868 godu 1868-1868 0
63/149/0/1/77 Kniga zvanaja Duplikat zamykajuščaja v sebja Akta s 1869 goda Rodivšichsja, Brakosočetavšich i Umeršich v Parafij Bakalarževskoj 1869-1869 0
63/149/0/1/78 Kniga zvanaja Duplikat zaključajuščaja Akta Rodivšichsja, brakosočetavšich i Umeršich v Prichode Bakalarževskom s 1870 goda. 1870-1870 0
63/149/0/1/79 Kniga zvanaja Duplikat zaključajuščaja Akta uroždennych, Brakosočetavšichsja i Umeršich Bakalarževskago Prichoda s 1871 goda 1871-1871 0
63/149/0/1/80 Kniga zvanaja Duplikat zaključajuščaja Akta uroždennych, Brakosočetavšichsja i Umeršich Bakalarževskogo Prichoda s 1872 goda 1872-1872 0
63/149/0/1/81 Kniga zvanaja Duplikat zaključajuščaja Akta uroždennych Brakosočetavšichsja i umeršich Bakalarževskogo Prichoda s 1873 goda 1873-1873 0
63/149/0/1/82 Kniga zvanaja Duplikat zaključajuščaja Akta uroždennych, brakosočetavšich i umeršich Bakalarževskago Prichoda s 1874 goda 1874-1874 0
63/149/0/1/83 Kniga zvanaja Duplikat zaključajuščaja akta uroždennych, brakosočetavšich i umeršich Bakalarževskago Prichoda s 1875 goda 1875-1875 129
63/149/0/1/84 Kniga nazyvaemaja Duplikat zaključajuščaja Akta Uroždennych, Brakosočetavšich i Umeršich Bakalarževskago Prichoda s 1876 goda 1876-1876 0
63/149/0/1/85 [Akta urodzonych, zaślubionych i umarłych parafii rzymskokatolickiej w Bakałarzewie z 1877 r.] 1877-1877 0
63/149/0/1/86 Kniga Duplikat zaključajuščja akta Uroždennych brakosočetavšichi i umeršich Bakalarževskogo Rimsko- katoličeskogo Prichoda za 1878 god 1878-1878 203
63/149/0/1/87 [Akta urodzeń, małżeństw i umarłych parafii rzymskokatolickiej w Bakałarzewie z 1879 r.] 1879-1879 231
63/149/0/1/88 Kniga nazyvaemaja duplikat zaključajuščaja akty uroždennych brakosočetavšich i umeršich Bakalarževskogo rimsko- katoličeskogo Prichoda za 1880 god 1880-1880 211
63/149/0/1/89 Duplikat Uroždennych, Brakosočetavšich i Umeršich v 1886 godu Bakalarževskogo Rimsko- katoličeskogo Prichoda 1886-1886 260
63/149/0/1/90 Duplikat Bakalarževskogo Rimsko- katoličeskogo Prichoda uroždennych, brakosočetavšich i umeršich s 1887 g. 1887-1887 208
63/149/0/1/91 Duplikat Bakalarževskogo Rim. Kat. prichoda Uroždennych, Brakosočetavšich i Umeršich s 1888 g. 1888-1888 201
63/149/0/1/92 Duplikat Bakalarževskogo Rimsko Katoličeskogo Prichoda uroždennych, brakosočetavšich i umeršich s 1889 g. 1889-1889 234
63/149/0/1/93 [Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania rzymskokatolickiego parafii w Bakałarzewie] 1890-1890 271
63/149/0/1/94 [Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania rzymskokatolickiego parafii w Bakałarzewie] 1891-1891 209
63/149/0/1/95 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów USC Bakałarzewo [wyznania rzymsko-katolickiego parafii w Bakałarzewie] 1892-1892 210
63/149/0/1/96 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu [wyznania rzymsko-katolickiego] USC Bakałarzewo 1893-1893 191
63/149/0/1/97 [Akta urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania rzymskokatolickiego parafii w Bakałarzewie] 1895-1895 202
63/149/0/1/98 [Akta urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania rzymskokatolickiego parafii w Bakałarzewie] 1896-1896 226
63/149/0/1/99 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów USC Bakałarzewo (1899) (urodzenia 1905 r.) 1899-1905 288
63/149/0/1/100 Dublikat aktov graždanskago sostojanija Bakalarževskago rimsko-kat. prichoda, rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umieršich v 1912 g. 1912-1912 81
1 2

Amount of archival material

161

145

0

2.82

2.64

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -