^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Akta urodzeń, małżeństw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Filipowie]

Archiwum Państwowe w Suwałkach
dokumentacja aktowa 95
- brak danych -
1879-1879

1879 - 1879
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - 157
210x325 Tak
całkowicie CS 387
mikrofilm CS 387
Number of scans per page
1 2 3 4
...
5 6 7 8 9
...
11 12 13 14

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

Filipów -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

Akta małżeństw -
Akta urodzeń -
Akta zgonów -

Javascript support needed to browse indexes