Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Jeleniewie

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1808-1935
- brak danych - 1808 - 1935
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Zadanie to przekazano duchownym wyznania rzymskokatolickiego. Prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów powierzono prezydentom i burmistrzom. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu, a jednocześnie księgi te podlegały kontroli władz sądowych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Zespół jest otwarty.
Ze względu na zasady ustrojowe zespół obejmuje dwie odrębne części z cezurą przypadającą na rok 1826:
akta stanu cywilnego świeckie (wszystkich wyznań) z lat 1808-1826, z podziałem na osobne serie ksiąg: urodzeń, małżeństw, zgonów.
akta stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego z lat 1826-1903, każda księga obejmowała trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów 1808-1935, sygn. 1/1-1/116
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1821-1913, sygn. 2/1-2/36.
zespół częściowo zmikrofilmowany i częściowo zdigitalizowany
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta Stanu Cywilnego
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/152/0/1/1 Akta Urodzenia Gminy Jeleniewskiey Roku 1808 1808-1809 82
63/152/0/1/2 Akta Małżeństwa Gminy Jeleniewskiey Roku 1808 1808-1809 48
63/152/0/1/3 Akta Zeyścia Gminy Jeleniewskiey Roku 1808 1808-1809 66
63/152/0/1/4 Akta Urodzenia Gminy Jeleniewskiey od 1 Maja Roku 1809/10 1809-1810 79
63/152/0/1/5 Akta Małżeństwa Gminy Jeleniewskiey Na Rok 1809/10 od 1-o Maja 1809-1810 37
63/152/0/1/6 Akta Zeyscia Gminy Jeleniewskiey na Rok 1809/10 od 1-o Maja 1809-1810 35
63/152/0/1/7 Akta Urodzenia Gminy Jeleniewskiey zaczynające się od Dnia 1 Maja 1810 Roku- ciągle do dnia 1-o Stycznia 1812 r. 1810-1811 135
63/152/0/1/8 [Duplikat akt małżeństw Parafii Jeleniewo z lat 1810-1811] 1810-1811 69
63/152/0/1/9 Akta Zeyscia Gminy Jeleniewskiey na Rok 1810/11 do 1 Maja a od 1 Maja 1811 do 1-o Stycznia 1812 1810-1811 52
63/152/0/1/10 Akta Stanu Cywilnego Urodzonych w Gminie Jeleniewo od 1-go Stycznia 1812 Roku. 1812-1812 66
63/152/0/1/11 Akta Stanu Cywilnego Zaślubionych w Gminie Jeleniewskiey od 1-go Stycznia 1812 roku. 1812-1812 33
63/152/0/1/12 Akta Stanu Cywilnego Urodzonych w Gminie Jeleniewskiey od dnia 1-go Stycznia 1813 Roku. 1813-1813 67
63/152/0/1/13 Akta Stanu Cywilnego Zaślubionych w Gminie Jeleniewskiey od Dnia 1-go Stycznia 1813 Roku. 1813-1813 57
63/152/0/1/14 Akta Stanu Cywilnego Umarłych w Gminie Jeleniewskiey od Dnia 1-go Stycznia 1813 Roku. 1813-1813 36
63/152/0/1/15 Akta Urodzonych w Gminie Jeleniewskiey od Dnia 1 Stycznia do ostatniego Grudnia Roku 1814. 1814-1814 93
1 2 3 4 5 6 7 8

Amount of archival material

153

134

0

3.65

3.17

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.