Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Jeleniewie

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1808-1935
- brak danych - 1808 - 1935
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Zadanie to przekazano duchownym wyznania rzymskokatolickiego. Prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów powierzono prezydentom i burmistrzom. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu, a jednocześnie księgi te podlegały kontroli władz sądowych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Zespół jest otwarty.
Ze względu na zasady ustrojowe zespół obejmuje dwie odrębne części z cezurą przypadającą na rok 1826:
akta stanu cywilnego świeckie (wszystkich wyznań) z lat 1808-1826, z podziałem na osobne serie ksiąg: urodzeń, małżeństw, zgonów.
akta stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego z lat 1826-1903, każda księga obejmowała trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów 1808-1935, sygn. 1/1-1/116
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1821-1913, sygn. 2/1-2/36.
zespół częściowo zmikrofilmowany i częściowo zdigitalizowany
Show all units in the collection:
Units in series:: 2 Dowody do aktów małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/152/0/2/1 Papiery tyczące się Aktów Małżeństwa Urzędnika Stanu cywilnego Gminy Jeleniewskiey z Roku 1821. 1821-1821 154
63/152/0/2/2 [Dokumenty USC Jeleniewo wyznanie rzymskokatolickie rok 1845] 1845-1845 34
63/152/0/2/3 Dowody do Akt Małżeństw Parafii Jeleniewskiej z roku 1866. 1866-1866 41
63/152/0/2/4 Dowody do Akt Małżeństw Parafii Jeleniewskiej z Roku 1867. 1867-1867 20
63/152/0/2/5 Dela k Metričeskich Svidětelnych o brakosočestanîi Elenevskago Prichoda s 1868 goda. 1868-1868 20
63/152/0/2/6 Dokumenty k Aktam brakosočetanych Elenevskago Prichoda s 1870 goda 1870-1870 43
63/152/0/2/7 Dokumenty k Aktam brakosočetanija Elenevskago Prichoda s 1871 goda 1871-1871 54
63/152/0/2/8 Dokumenty k Aktam o brakosočetanij Elenevskago Prichoda v Tečenij 1872 goda 1872-1872 33
63/152/0/2/9 Dokumenty k Aktam Brakosočetanîj Jelenewskago Prichoda s 1873 goda 1873-1873 74
63/152/0/2/10 [Aneksy rzym.-kat. w Jeleniewie] 1877 1877-1877 52
63/152/0/2/11 Dokumenty k aktam brakosočetanîj Elenevskago Prichoda s 1879 goda 1879-1879 64
63/152/0/2/12 Dokumenty k aktam brakosočetanîj Elenevskago Prichoda s 1880 goda. 1880-1880 61
63/152/0/2/13 Dokumenty Sledujuščie k aktam brakosočetanij Elenevskago prichoda s 1881 g. 1881-1881 61
63/152/0/2/14 Dokumenty k aktam brakosočetanij Elenevskago prichoda s 1882 g. 1882-1882 45
63/152/0/2/15 Dokumenty k aktam brakosočetanîj Elenevskago Prichoda s 1884 goda 1884-1884 65
1 2 3

Amount of archival material

153

134

0

3.65

3.17

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.