Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Mirosławiu

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1808-1912
- brak danych - 1808 - 1912
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Zadanie to przekazano duchownym wyznania rzymskokatolickiego. Prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów powierzono prezydentom i burmistrzom. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu, a jednocześnie księgi te podlegały kontroli władz sądowych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Ze względu na zasady ustrojowe zespół obejmuje dwie odrębne części z cezurą przypadającą na rok 1826:
akta stanu cywilnego świeckie (wszystkich wyznań) z lat 1808-1826, z podziałem na osobne serie ksiąg: urodzeń, małżeństw, zgonów.
akta stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego z lat 1826-1903, każda księga obejmowała trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów 1808-1912, 128 j.a.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1816-1912, 47 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/157/0/1/1 Akta Urodzenia Gminy Mirosławskiey Powiatu Seyneńskiego w Departamencie Łomżyńskim sporządzone dnia 1 Maja 1808 roku 1808-1809 84
63/157/0/1/2 Akta Małżeństwa Gminy Mirosławskiey Powiatu Seyneńskiego w Departamencie Łomżyńskim sporządzone dnia 1-o Maja 1808 roku 1808-1809 40
63/157/0/1/3 Akta Zeyscia Gminy Mirosławskiey Powiatu Seyneńskiego w Departamencie Łomżyńskim sporządzone dnia 1- o Maja 1808 roku 1808-1809 82
63/157/0/1/4 Akta Urodzonych Gminy Mirosławskiey od 1 Maia 1809 R-u 1809-1810 128
63/157/0/1/5 Akta Zaślubionych Gminy Mirosławskiey od 1 Maia 1809 Roku 1809-1810 90
63/157/0/1/6 Akta Zeszłych Gminy Mirosławskiey od 1 Maia 1809 Roku 1809-1810 282
63/157/0/1/7 Akta Urodzonych Gminy Mirosławskiey od 1 Maja 1810 Roku 1810-1811 180
63/157/0/1/8 Akta Zaślubionych Gminy Mirosławskiey od 1 Maja 1810 Ru 1810-1811 124
63/157/0/1/9 Akta Umarłych Gminy Mirosławskiey od 1 Maja 1810 Ru 1810-1811 214
63/157/0/1/10 Akta Urodzonych Gminy Mirosławskiey od 1 Maja 1812 roku 1812-1812 150
63/157/0/1/11 Akta Zaślubionych Gminy Mirosławskiey od 1 Maja 1812 roku 1812-1812 64
63/157/0/1/12 Akta Zeszłych Gminy Mirosławskiey od 1 Maja 1812 roku 1812-1812 82
63/157/0/1/13 Akta Urodzonych z Roku 1813 od dnia 1 January aż do ostatniego Grudnia w Gminie Mirosławskiey 1813-1813 97
63/157/0/1/14 Akta Zaślubionych w Roku 1813 od dnia 1 Junuary aż do dnia 31 Grudnia w Gminie Mirosławskiey 1813-1813 165
63/157/0/1/15 Akta Zmarłych w Roku 1813 od dnia 1 Junuary aż do dnia 31 Grudnia w Gminie Mirosławskiey 1813-1813 203
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Amount of archival material

175

175

0

3.70

3.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.