^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga Aktów Cywilnych Urodzenia Gminy Leypuńskiej od 1 stycznia 1812 Roku

Archiwum Państwowe w Suwałkach
dokumentacja aktowa 9
- brak danych -
1812-1812

1812 - 1812
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga - brak danych -
- brak danych -
100 - brak danych -
200x340 Tak
całkowicie C. 1585
mikrofilm C. 1585
Number of scans per page
1 2 3 4

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

Lejpuny -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

Akta małżeństw -
Akta urodzeń -

Javascript support needed to browse indexes