Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Lejpunach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1808-1913
- brak danych - 1808 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Zadanie to przekazano duchownym wyznania rzymskokatolickiego. Prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów powierzono prezydentom i burmistrzom. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu, a jednocześnie księgi te podlegały kontroli władz sądowych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Ze względu na zasady ustrojowe zespół obejmuje dwie odrębne części z cezurą przypadającą na rok 1826:
akta stanu cywilnego świeckie (wszystkich wyznań) z lat 1808-1826, z podziałem na osobne serie ksiąg: urodzeń, małżeństw, zgonów.
akta stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego z lat 1826-1903, każda księga obejmowała trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów 1808-1913, 133 j.a.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1810-1913, 71 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/158/0/1/1 Księga Urodzenia Aktów Cywilnych Gminy Leypuńskiej przez urzędnika tychże aktów podpisanego, pierwszego miesiąca Maja Tysięcznego osiemnastego osmego roku zaczęta i do końca roku do pierwszego Maja tysięcznego osiemnastego dziesiątego ma być zapisywana 1808-1809 49
63/158/0/1/2 Księga Aktów Cywilnych Małżeństwa Gminy Leypuńskiej od Dnia pierwszego Maja 1808 zaczęta y do końca Dnia 1-o Maja 1809 R-u ukończona 1808-1809 24
63/158/0/1/3 Księga Aktów Cywilnych Zeyscia Gminy Leypuńskiej od Dnia 1-o Maja 1808 R-y zaczęta, a 1-o Maja ukoczona 1809 r. 1808-1809 32
63/158/0/1/4 Akta Urodzenia Gminy Leypuńskiej 1 Maja 1809 Roku. 1809-1810 61
63/158/0/1/5 Księga Aktów Cywilnych Stanu Małżeńskiego Gminy Leypuńskiej od 1 Maia 1809 Ru. 1809-1810 60
63/158/0/1/6 Księga Aktów Cywilnych Zeyscia Gminy Leypuńskiej od 1 Maia 1809 Ru. 1809-1810 31
63/158/0/1/7 Akta Urodzenia Gminy Leypuńskiej pttu Seynenskiego za Rok 1810 y 1811 1810-1811 78
63/158/0/1/8 Akta Zaślubienia Gminy Leypuńskiej Pttu Seyneńskiego za Rok 1810 i 1811 1810-1811 63
63/158/0/1/9 Księga Aktów Cywilnych Urodzenia Gminy Leypuńskiej od 1 stycznia 1812 Roku 1812-1812 48
63/158/0/1/10 Księga Aktów Cywilnych Stanu Małżeńskiego Gminy Leypuńskiej od 1 stycznia 1812 Roku 1812-1812 19
63/158/0/1/11 Księga Aktów Zeyscia Cywilnych Gminy Leypuńskiej od 1 stycznia 1812 Roku 1812-1812 28
63/158/0/1/12 Księga Aktów Cywilnych Urodzenia Gminy Leypuńskiej od 1 stycznia 1813 Roku 1813-1813 28
63/158/0/1/13 Księga Aktów Cywilnych Stanu Małżeńskiego Gminy Leypuńskiej od 1 Stycznia 1813 Roku 1813-1813 44
63/158/0/1/14 Księga Aktów Cywilnych Zeyścia Gminy Leypuńskiej od 1 Stycznia 1813 Roku 1813-1813 56
63/158/0/1/15 Księga Aktów Cywilnych Urodzenia Gminy Leypuńskiej od 1 Stycznia 1814 Roku 1814-1814 43
1 2 3 4 ... 5 6 7 8 9 ... 11 12 13 14

Amount of archival material

203

203

0

3.40

3.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.