Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Lejpunach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1808-1913
- brak danych - 1808 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Zadanie to przekazano duchownym wyznania rzymskokatolickiego. Prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów powierzono prezydentom i burmistrzom. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu, a jednocześnie księgi te podlegały kontroli władz sądowych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Ze względu na zasady ustrojowe zespół obejmuje dwie odrębne części z cezurą przypadającą na rok 1826:
akta stanu cywilnego świeckie (wszystkich wyznań) z lat 1808-1826, z podziałem na osobne serie ksiąg: urodzeń, małżeństw, zgonów.
akta stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego z lat 1826-1903, każda księga obejmowała trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów 1808-1913, 133 j.a.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1810-1913, 71 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/158/0/2/71 Dokumenty do aktów Ślubnych parafji Lejpuńskiej za 1913 rok 1913-1913 0
63/158/0/2/70 Dokumenty K. aktom o brakosočetavšichsja po Lejpunskamu prichodu za 1912 god 1912-1912 0
63/158/0/2/69 Dokumenty K. aktom o brakosočetavšichsja po Lejpunskamy prichodu za 1911 god 1911-1911 50
63/158/0/2/68 Dokumenty K. aktom o brakosočetavšichsja po R.K. prichodu Lejpuny za 1910 god 1910-1910 55
63/158/0/2/67 Dokumenty K. aktom brakosočetavšichsja v 1909 godu po Lejpunskamy R.K. Prichodu 1909-1909 44
63/158/0/2/66 Dokumenty Lejpunskago Rimsko- Katoličeskago Prichoda za 1907 god 1907-1907 44
63/158/0/2/65 Dokumenty k brakosočetavšichsja aktom Lejpunskago R. Katoličeskago Prichoda 1906-1906 42
63/158/0/2/64 Dokumenty brakosočetavšichsja Lejpunskago R. Katoličeskago Prichoda za 1905 god 1905-1905 44
63/158/0/2/63 Dokumenty brakosočetavšichsja Lejpunskago Rimsko- Katoličeskago Prichoda za 1904 god 1904-1904 46
63/158/0/2/62 Dokumenty Brakosočetavšichsja Lejpunskago Rimsko-Katoličeskago Prichoda za 1903 god 1903-1903 46
63/158/0/2/61 Dokumenty Lejpunskago Rimsko- Katoličeskago Prichoda za 1902 g. 1902-1902 44
63/158/0/2/60 Dokumenty R. Katoličeskago Prichoda za 1901 god 1901-1901 37
63/158/0/2/59 Dokumenty Lejpunskago Rimsko- Katoličeskago Prichoda za 1900 god 1900-1900 43
63/158/0/2/58 Dokumenty Lejpunskago R.K. Prichoda za 1899 god 1899-1899 63
63/158/0/2/57 Dokumenty Lejpunskago Rimsko- Katoličeskago Prichoda za 1898 god 1898-1898 72
1 2 3 4 ... 5 6 7 8 9 ... 11 12 13 14

Amount of archival material

203

203

0

3.40

3.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.