Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Lejpunach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1808-1913
- brak danych - 1808 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Zadanie to przekazano duchownym wyznania rzymskokatolickiego. Prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów powierzono prezydentom i burmistrzom. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu, a jednocześnie księgi te podlegały kontroli władz sądowych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Ze względu na zasady ustrojowe zespół obejmuje dwie odrębne części z cezurą przypadającą na rok 1826:
akta stanu cywilnego świeckie (wszystkich wyznań) z lat 1808-1826, z podziałem na osobne serie ksiąg: urodzeń, małżeństw, zgonów.
akta stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego z lat 1826-1903, każda księga obejmowała trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów 1808-1913, 133 j.a.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1810-1913, 71 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/158/0/2/18 Dowody do Akt Małżeństw Parafii Lejpuny z Roku 1855 1855-1855 24
63/158/0/2/19 Dowody do Akt Ślubnych Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Lejpunskiej za rok 1857 1857-1857 38
63/158/0/2/20 Dowody do Akt Ślubnych Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Rzymsko- Katolickiej Lejpuny za Rok 1858 1858-1858 43
63/158/0/2/21 Dowody do Aktów Małżeństw Parafii Lejpuńskiej z roku 1858 tom II 1858-1858 10
63/158/0/2/22 Dowody do Akt Małżeństwa Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Rzymsko- Katolickiej Lejpuny z Roku 1860 1860-1860 54
63/158/0/2/23 Dowody do Akt Małżeństw Parafii Lejpuńskiej z roku 1861 1861-1861 37
63/158/0/2/24 Dowody do akt małżeństw Parafii Lejpuny z roku 1862 1862-1862 63
63/158/0/2/25 Dowody do Aktów Małżeństwa Parafii Lejpuńskiej z roku 1863 1863-1863 36
63/158/0/2/26 Dowody posługujące do zawartych i spisanych aktów małżeństw przed Urzędnikiem Stanu Cywilnego Parafii Rzym.- katolickiej Lejpuńskiej w 1867 roku 1867-1867 23
63/158/0/2/27 Dokumenty Aktow o brakosočetanij Lejpunskago Prichoda sostavlennych v 1868 g. 1868-1868 14
63/158/0/2/28 Dokumenty Aktov o brakosočetanij sostavlennych v 1869 godu Lejpunskago Rimsko- Katoličeskago Prichoda 1869-1869 25
63/158/0/2/29 Dokumenty Aktov o brakosočetanij sostavlennych v 1870 godu činovnikom Graždanskago Sostojanija Lejpunskago Rimsko- Katoličeskago Prichoda 1870-1870 35
63/158/0/2/30 Dokumenty Aktov o brakosočetanij sostavlennych w 1871 gody činovnikom Graždanskago Sostojanija Lejpunskago Rimsko- Katoličeskago Prichoda 1871-1871 33
63/158/0/2/31 Dokumenty Aktov o brakosočetanij sostavlennych v 1872 gody činovnikom Graždanskago Sostojanija Lejpunskago Rimsko- Katoličeskago Prichoda 1872-1872 23
63/158/0/2/32 Dokumenty Aktov o brakosočetanij sostavlennych činovnikom Graždanskago Sostojanija Lejpunskago R.- Katoličeskago Prichoda v 1873 godu 1873-1873 25
1 2 3 4 ... 10 11 12 13 14

Amount of archival material

203

203

0

3.40

3.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.