Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Lejpunach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1808-1913
- brak danych - 1808 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Zadanie to przekazano duchownym wyznania rzymskokatolickiego. Prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów powierzono prezydentom i burmistrzom. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu, a jednocześnie księgi te podlegały kontroli władz sądowych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Ze względu na zasady ustrojowe zespół obejmuje dwie odrębne części z cezurą przypadającą na rok 1826:
akta stanu cywilnego świeckie (wszystkich wyznań) z lat 1808-1826, z podziałem na osobne serie ksiąg: urodzeń, małżeństw, zgonów.
akta stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego z lat 1826-1903, każda księga obejmowała trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów 1808-1913, 133 j.a.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1810-1913, 71 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/158/0/2/33 Dokumenty Aktov o brakosočetanij sostavlennych činovnikom Graždanskago Sostojanija Lejpunskago Rimsko- Katoličeskago Prichoda v 1874 godu 1874-1874 35
63/158/0/2/34 Dokumenty Aktov o brakosočetanij sostavlennych činovnikom Graždanskago Sostojanija Lejpunskago Rimsko- Katoličeskago Prichoda v 1875 godu 1875-1875 36
63/158/0/2/35 Dokumenty Aktov o brakosočetanij sostavlennych činovnikom Graždanskago Sostojanija Lejpunskago Rimsko- Katoličeskago Prichoda c 1876 goda 1876-1876 43
63/158/0/2/36 Dokumenty Aktov o brakosočetanij sostavlennych činovnikom Graždanskago Sostojanija Lejpunskago Rimsko- Katoličeskago Prichoda v 1877 godu 1877-1877 26
63/158/0/2/37 Dokumenty Aktov o brakosočetanij sostavlennych činovnikom Graždanskago Sostojanija Lejpunskago Rimsko- Katoličeskago Prichoda v 1878 godu 1878-1878 54
63/158/0/2/38 Dokumenty Aktov o brakosočetanij sostavlennych činovnikom Graždanskago Sostojanija LejpunskagoRimsko- Katoličeskago Prichoda v 1879 godu 1879-1879 36
63/158/0/2/39 Dokumenty Aktov o brakosočetanij sostavlennych činovnikom Graždanskago Sostojanija Lejpunskago Prichoda v 1880 godu 1880-1880 40
63/158/0/2/40 [Dokumenty do akt małżeństw ] Lejpuny 1881 1881-1881 68
63/158/0/2/41 Dokumenty o brakosočetavšichsja Lejpunskago Rimsko- katoličeskago Prichoda za 1882 god 1882-1882 64
63/158/0/2/42 Dokumenty k Aktom Brakosočetavšichsja Lejpunskago Rimsko- Katoličeskago Prichoda za 1883 god 1883-1883 49
63/158/0/2/43 Dokumenty k Aktom Brakosočetavšichsja Lejpunskago Rimsko- Katoličeskago Prichoda s 1884 goda 1884-1884 49
63/158/0/2/44 Dokumenta Brakosočetavšichsja Lejpunskago Rimsko- Katoličeskago Prichoda s 1885 goda 1885-1885 70
63/158/0/2/45 Dokumenty K aktam Brakosočetavšichsja Lejpunskago R.- Katoličeskago Prichoda za 1886 god 1886-1886 57
63/158/0/2/46 Dokumenty Brakosočetavšichsja Lejpunskago R. K. Prichoda za god 1887 1887-1887 52
63/158/0/2/47 Wsego Dokumentow tridcat adin Kg. Knigam Brakosočetanij Lejpunskago Prichoda [za 1888 god] 1888-1888 36
1 2 3 4 ... 7 8 9 10 11 12 13 14

Amount of archival material

203

203

0

3.40

3.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.