Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Lejpunach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1808-1913
- brak danych - 1808 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Zadanie to przekazano duchownym wyznania rzymskokatolickiego. Prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów powierzono prezydentom i burmistrzom. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu, a jednocześnie księgi te podlegały kontroli władz sądowych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Ze względu na zasady ustrojowe zespół obejmuje dwie odrębne części z cezurą przypadającą na rok 1826:
akta stanu cywilnego świeckie (wszystkich wyznań) z lat 1808-1826, z podziałem na osobne serie ksiąg: urodzeń, małżeństw, zgonów.
akta stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego z lat 1826-1903, każda księga obejmowała trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów 1808-1913, 133 j.a.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1810-1913, 71 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/158/0/1/16 Księga Aktów Cywilnych Stanu Małżeńskiego Gminy Leypuńskiej od 1 Stycznia 1814 Roku 1814-1814 40
63/158/0/1/17 Księga Aktów Cywilnych Zeyścia Gminy Leypuńskiej od 1 Stycznia 1814 Roku 1814-1814 22
63/158/0/1/18 Księga Aktów Cywilnych Urodzenia Gminy Leypuńskiej od 1-o Stycznia 1815-o Roku 1815-1815 36
63/158/0/1/19 Księga Aktów Cywilnych Stanu Małżeńskiego Gminy Leypuńskiej od 1-o Stycznia 1815-o Roku 1815-1815 35
63/158/0/1/20 Księga Aktów Cywilnych Zeyścia Gminy Leypuńskiej od 1-o Stycznia 1815 Roku 1815-1815 22
63/158/0/1/21 Księga Aktów Urodzenia Gminy Leypuńskiej od 1go Stycznia 1816 Ru 1816-1816 55
63/158/0/1/22 Księga Aktów Cywilnych Stanu Małżeńskiego Gminy Leypuńskiej Od 1 Stycznia 1816 Ru 1816-1816 38
63/158/0/1/23 Księga Aktów Zeyscia Gminy Leypuńskiej Od 1 go Stycznia 1816 Ru 1816-1816 27
63/158/0/1/24 Księga Aktów Urodzenia Gminy Leypuńskiej Od 1 go Stycznia 1817 Ru 1817-1817 57
63/158/0/1/25 Księga Aktów Małżeństwa Gminy Leypuńskiej Od 1 go Stycznia 1817 Roku 1817-1817 42
63/158/0/1/26 Księga Aktów Zeyscia Gminy Leypuńskiej Od 1 go Stycznia 1817 Roku 1817-1817 32
63/158/0/1/27 Księga Aktów Urodzenia Gminy Leypuńskiej Od 1 Stycznia 1818 Roku 1818-1818 35
63/158/0/1/28 Księga Aktów Małżeństwa Gminy Leypuńskiej od 1-o Stycznia 1818 Roku 1818-1818 28
63/158/0/1/29 Księga Aktów Zeyscia Gminy Leypuńskiej od 1-o Stycznia 1818 Roku 1818-1818 21
63/158/0/1/30 Księga Aktów Urodzenia Gminy Leypuńskiey od 1 stycznia 1819 Roku 1819-1819 49
1 2 3 4 ... 5 6 7 8 9 ... 11 12 13 14

Amount of archival material

203

203

0

3.40

3.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.