Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Lejpunach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1808-1913
- brak danych - 1808 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Zadanie to przekazano duchownym wyznania rzymskokatolickiego. Prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów powierzono prezydentom i burmistrzom. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu, a jednocześnie księgi te podlegały kontroli władz sądowych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Ze względu na zasady ustrojowe zespół obejmuje dwie odrębne części z cezurą przypadającą na rok 1826:
akta stanu cywilnego świeckie (wszystkich wyznań) z lat 1808-1826, z podziałem na osobne serie ksiąg: urodzeń, małżeństw, zgonów.
akta stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego z lat 1826-1903, każda księga obejmowała trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów 1808-1913, 133 j.a.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1810-1913, 71 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/158/0/1/46 Księga Aktów Zeyscia Gminy Leypuńskiej od 1-o Stycznia 1824 roku 1824-1824 28
63/158/0/1/47 Księga Aktów Urodzenia Gminy Leypuńskiej od 1 Stycznia 1825 roku 1825-1825 45
63/158/0/1/48 Księga Aktów Małżeństwa Gminy Leypuńskiej od 1 Stycznia 1825 roku 1825-1825 51
63/158/0/1/49 Księga Aktów Zeyscia Gminy Leypuńskiej od 1 Stycznia 1825 roku 1825-1825 21
63/158/0/1/50 Księga Ogólna Aktów Urodzenia Małżeństwa y Umarłych Parafy Leypuńskiej z Roku 1826-o 1826-1826 61
63/158/0/1/51 Duplikat Aktów Urodzenia Zaślubienia i Zeyscia Katolików Parafij Leypuńskiej 1827 roku 1827-1827 76
63/158/0/1/52 Duplikat Aktów Urodzonych, Zaślibionych i Zmarłych Katolików Parafii Leypunskiey Roku 1828 1828-1828 55
63/158/0/1/53 [Duplikat akt urodzeń, ślubów i zgonów z Parafii Lejpuńskiej 1829 r.] 1829-1829 71
63/158/0/1/54 Duplikat zawierający w sobie akta urodzonych, zaślubionych i umarłych z roku 1830 Parafij Leypuńskiey 1830-1830 57
63/158/0/1/55 Duplikat zawierający w sobie akta Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych z roku 1831 Parafij Leypuńskiey 1831-1831 57
63/158/0/1/56 Księga Duplikatu zawierająca w sobie akta Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych z Roku 1832 Parafij Leypuńskiey 1832-1832 25
63/158/0/1/57 Księga Duplikatu zawierająca w Sobie Akta Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych z Roku 1833 Parafij Leypuńskiey 1833-1833 93
63/158/0/1/58 Księga Duplikatu zawierająca w Sobie Akta Urodzonych, Zaślubionych y Umarłych z Roku 1834 Parafij Leypuńskiey 1834-1834 89
63/158/0/1/59 Księga Duplikatu zawierająca w sobie Akta Urodzonych, Zaślubionych y Zmarłych z Roku 1835 Parafij Leypuńskiey 1835-1835 71
63/158/0/1/60 Księga Duplikatu zawierająca w sobie Akta Urodzonych, Zaślubionych y Umarłych z Roku 1836 Parafij Katolickiey Leypuńskiey 1836-1836 67
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11 12 13 14

Amount of archival material

203

203

0

3.40

3.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.