Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Lejpunach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1808-1913
- brak danych - 1808 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Zadanie to przekazano duchownym wyznania rzymskokatolickiego. Prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów powierzono prezydentom i burmistrzom. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu, a jednocześnie księgi te podlegały kontroli władz sądowych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Ze względu na zasady ustrojowe zespół obejmuje dwie odrębne części z cezurą przypadającą na rok 1826:
akta stanu cywilnego świeckie (wszystkich wyznań) z lat 1808-1826, z podziałem na osobne serie ksiąg: urodzeń, małżeństw, zgonów.
akta stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego z lat 1826-1903, każda księga obejmowała trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów 1808-1913, 133 j.a.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1810-1913, 71 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/158/0/1/61 Księga Duplikatu zawierająca w sobie Akta Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych z Roku 1837 Parafij Leypuńskiey 1837-1837 76
63/158/0/1/62 Księga Duplikat Urodzonych, Umarłych i Zaślubionych Parafij Leypuńskiey w obwodzie Seynenskim Gubernij Augustowskiey na rok 1838 1838-1838 47
63/158/0/1/63 Księga Duplikat Urodzonych, Umarłych i Zaślubionych Parafij Leypuńskiey w obwodzie Sejneńskim Gubernij Augustowskiey na rok 1839 sporządzone 1839-1839 52
63/158/0/1/64 Duplikat Aktów Urodzenia, Zeyscia y Zaślubionych Parafii Leypuńskiey za rok 1840 1840-1840 72
63/158/0/1/65 Księga Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych w Parafij Leypuńskiey na Rok 1841 1841-1841 86
63/158/0/1/66 Księga Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zeyscia Parafij Leypuńskiey na Rok 1842 1842-1842 41
63/158/0/1/67 Księga Duplikat Parafij Leypuny o Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych w Roku 1843 1843-1843 61
63/158/0/1/68 Księga Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych na Rok Tysiąc osiemset czterdziesty czwarty Parafij Leypuńskiej 1844 1844-1844 72
63/158/0/1/69 Księga Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych na Rok Tysiąc ośimset czterdziesty piąty Parafij Lejpuńskiej 1845 1845-1845 89
63/158/0/1/70 Księga Duplikat, Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych na Rok Tysiąc ośimset czterdziesty szósty; Parafij Lejpuńskiej 1846 1846-1846 88
63/158/0/1/71 Księga Duplikat Aktów Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych w Parafij Leypuńskiey za Rok 1847 1847-1847 71
63/158/0/1/72 Duplikat Aktów urodzenia Małżeństwa i Zeyścia Parafii Leypuny z roku 1848 1848-1848 79
63/158/0/1/73 Księga Duplikat Aktów Urodzenia, Zeyscia i Zaślubionych z roku 1849 Parafii Leypuny 1849-1849 61
63/158/0/1/74 Duplikat Leypuński R. 1850 1850-1850 85
63/158/0/1/75 Duplikat Parafie Leypuny R. 1851 1851-1851 67
1 2 3 4 5 6 7 ... 11 12 13 14

Amount of archival material

203

203

0

3.40

3.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.