Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Lejpunach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1808-1913
- brak danych - 1808 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Zadanie to przekazano duchownym wyznania rzymskokatolickiego. Prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów powierzono prezydentom i burmistrzom. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu, a jednocześnie księgi te podlegały kontroli władz sądowych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Ze względu na zasady ustrojowe zespół obejmuje dwie odrębne części z cezurą przypadającą na rok 1826:
akta stanu cywilnego świeckie (wszystkich wyznań) z lat 1808-1826, z podziałem na osobne serie ksiąg: urodzeń, małżeństw, zgonów.
akta stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego z lat 1826-1903, każda księga obejmowała trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów 1808-1913, 133 j.a.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1810-1913, 71 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/158/0/1/91 Duplikat Parafii Lejpuny 1867 roku 1867-1867 52
63/158/0/1/92 Duplikat Urodzonych Zaślubionych i Zmarłych Parafii Lejpuny w roku 1868 1868-1868 63
63/158/0/1/93 Kniga Duplikat Aktov o roždenij brakosočetanij i smerti, činovnika Graždanskago Sostojanija Lejpunskago Rimsko- Katoličeskago Prichoda v 1869 godu [Akta urodzeń, małżeństw i zgonów.] 1869-1869 73
63/158/0/1/94 Kniga Duplikat Aktov o rozdenij brakosočetanij i o smerti činovnika Graždanskago Sostojanija Lejpunskago Rimsko- katoličeskago Prichoda za 1870 god 1870-1870 105
63/158/0/1/95 Kniga Duplikat Aktov o rozdenij brakosočetanij i o smerti činovnika Graždanskago Sostojanija Lejpunskago Rimsko- katoličeskago Prichoda v 1871 godu 1871-1871 68
63/158/0/1/96 Kniga Duplikat Aktov činovnika Graždanskago sostojanija Lejpunskago Rimsko- katoličeskago Prichoda o rozdenij brakosočetanij i umeršich v 1872 godu 1872-1872 66
63/158/0/1/97 Duplikat Lejpunskago Prichoda s 1873 goda 1873-1873 65
63/158/0/1/98 Kniga Duplikat aktov Uroždenija Brakosočetanija i Smerti činovnika Graždanskago sostojanija Lejpunskago prichoda s 1874 goda 1874-1874 71
63/158/0/1/99 Kniga Duplikat Aktov o rozdenij brakosočetanij i o smerti činovnika Graždanskago Sostojanija Lejpunskago Rimsko- kat Prichoda s 1875 goda 1875-1875 122
63/158/0/1/100 Kniga Duplikat Aktov Graždanskago Sostojanija o roždenij brakosočetanij i o smerti Lejpunskago R.K. Prichoda s 1876 goda 1876-1876 0
63/158/0/1/101 Kniga Duplikat aktov o roždenij brakosočetanij i o smerti sastovlennych činovnikom Graždanskago Sostojanija Lejpunskago Rimsko-katoličeskago Prichoda s 1877 godu 1877-1877 66
63/158/0/1/102 Kniga Duplikat Aktov Graždanskago Sostojanija o roždenij brakosočetanij i o smerti Lejpunskago Rimsko-katoličeskago Prichoda sastavlennych v 1878 godu 1878-1878 141
63/158/0/1/103 Duplikat Lejpunskago Rimsko- Katoličeskago Prichoda 1880 goda 1880-1880 152
63/158/0/1/104 Duplikat Lejpunskago R.- K. Prichoda 1881 goda 1881-1881 77
63/158/0/1/105 Kniga Duplikat Aktov Graždanskago Sostojanija Lejpunskago R.K. Prichoda za 1882 god 1882-1882 174
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11 12 13 14

Amount of archival material

203

203

0

3.40

3.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.